Treasurer/Voorzitter Audit & Risk Committee | Artsen Zonder Grenzen

Topbaan

Onze organisatie zoekt een nieuw bestuurslid die als Treasurer een sleutelrol vervult in het financieel toezicht houden op, en de risicobeheersing van, onze medische noodhulpprojecten en ondersteunende activiteiten. Een zware, onbezoldigde rol voor een bevlogen deskundige die in een professionele en collegiale omgeving een belangrijke bijdrage wil leveren aan de missie van Artsen zonder Grenzen.  

[English Below]

Médecins sans Frontières (MSF) verleent medische hulp aan mensen die getroffen zijn door conflicten, epidemieën en rampen, of mensen die zijn uitgesloten van gezondheidszorg. Wij zijn een onafhankelijke, neutrale en onpartijdige humanitaire organisatie en zijn daar te vinden waar we het meest nodig zijn. Onze teams van artsen, verpleegkundigen, logistiek medewerkers en andere eerstelijnswerkers zijn vaak als een van de eersten ter plaatse om te voorzien in de behoeften van mensen van wie het leven door een crisis is ontwricht. MSF biedt hulp aan mensen uitsluitend op basis van hun behoefte, ongeacht ras, religie, geslacht of politieke overtuiging.

MSF coördineert de operaties in het veld door middel van samenwerkingen tussen onze kantoren wereldwijd. Het Operationeel Centrum Amsterdam (OCA) is een samenwerkingsverband tussen Nederland, Canada, Duitsland, het Verenigd Koninkrijk, Zuid-Azië en Zweden. Bij OCA werken meer dan 10.000 medewerkers aan 115 noodhulpprojecten in meer dan 30 landen. Ons operationeel budget bedraagt meer dan €300 miljoen op jaarbasis.

Het hoofdkantoor van Artsen zonder Grenzen in Amsterdam richt zich met name op ondersteuning van onze operaties in het veld, fondsenwerving, recruitment en communicatie.

Bij Artsen zonder Grenzen hechten wij veel belang aan een inclusieve cultuur die de diversiteit aan stemmen van onze medewerkers en leden vertegenwoordigt. Wij moedigen mensen van alle geslachten, leeftijden, seksuele geaardheden, nationaliteiten, rassen, geloofsovertuigingen, capaciteiten en andere diversiteitskenmerken aan te solliciteren.

Wij zijn op zoek naar een:

Treasurer/
Voorzitter Audit & Risk Committee.

Amsterdam

Positie binnen de organisatie
De Treasurer houdt, samen met collega-bestuursleden, toezicht op alle activiteiten van Artsen zonder Grenzen. Het bestuur is gezamenlijk eindverantwoordelijk voor het management van Artsen zonder Grenzen, maar heeft het dagelijkse aansturen van activiteiten gedelegeerd aan het Management Team. Bestuursleden zijn betrokken bij de ontwikkeling van de strategie van de organisatie, nemen de besluiten over jaarplan en budget, en zorgen ervoor dat het overeengekomen beleid wordt uitgevoerd door het Management Team. Tijdens de jaarlijkse algemene ledenvergadering brengt het bestuur het jaarverslag uit en legt rekening en verantwoording af aan de leden van de vereniging Artsen zonder Grenzen over het gevoerde beleid.

Verantwoordelijkheden
Naast de algemene verantwoordelijkheden van een statutair bestuurslid, is de Treasurer belast met de volgende verantwoordelijkheden:

 • De Treasurer beoordeelt het concept financieel jaarverslag en alle tussentijdse financiële rapportages van Artsen zonder Grenzen inclusief OCA, en onderhoudt daartoe de relatie met de externe auditor en relevante medewerkers.
 • De Treasurer is verantwoordelijk voor de presentatie van de jaarrekening tijdens de algemene ledenvergadering.
 • De Treasurer ziet op afstand toe dat het financieel beleid en de algemene risicobeheersing van Artsen zonder Grenzen in lijn zijn met de Nederlandse wet- en regelgeving en de interne standaarden van MSF.
 • De Treasurer is in regelmatig contact met zowel de Controller als de Directeur Resources over zaken als het financieel bestuur, risicomanagement en governance & compliance. De Controller heeft, via de Treasurer, rechtstreeks toegang tot het bestuur.
 • De Treasurer accordeert de onkosten van de bestuursvoorzitter alsook andere transacties, betalingen en contracten in overeenstemming met het inkoopbeleid van MSF.
 • De Treasurer neemt deel aan de volgende vergaderingen en bijeenkomsten:
  - Bestuursvergadering Artsen zonder Grenzen (8x per jaar)
  - Audit & Risk Committee meeting OCA (ca. 6x per jaar)
  - OCA Council meeting (ca. 5x per jaar)
  - Remuneration Committee meeting (2 tot 4x per jaar)
  - General Assembly Artsen zonder Grenzen (1 dag per jaar)
  - OCA Café (1 dag per jaar)
 • Voorbereiding en deelname aan deze vergaderingen vereisen een tijdsbesteding van 4-6 uur per week. Hoewel deze kunnen worden bijgewoond via videoconferentie, wordt van de Treasurer verwacht dat hij/zij in persoon op ons kantoor in Amsterdam aanwezig kan zijn waar nodig of gewenst.
 • Als voorzitter van de Audit & Risk Committee geniet de Treasurer administratieve en logistieke ondersteuning.

Profiel

 • Ervaring en affiniteit met humanitaire hulpverlening en de missie van MSF.
 • Aantoonbare leidinggevende ervaring in grote, complexe en internationale organisaties.
 • Registeraccountant (RA), registercontroller (RC), of senior executive managementervaring in Financiën of Bedrijfsadministratie met praktisch toepasbare kennis van accounting, financieel en risico management en control.
 • Vloeiend in de Nederlandse en Engelse taal, in woord en geschrift.

Dit is een onbezoldigde functie met een vaste onkostenvergoedingsregeling. Buitengewone onkosten, zoals die gerelateerd aan een bezoek aan onze noodhulpprojecten, worden volledig vergoed.

Informatie en sollicitatie
Executive search bureau Colourful People leidt de recruitment en selectie van kandidaten. Winfred Voordendag, senior partner bij Colourful People, kan aanvullende informatie verstrekken. Hij is bereikbaar op +31 (0) 628284706 of via email: w.voordendag@colourfulpeople.nl.

Sollicitaties kunnen tot vrijdag 25 februari worden ingezonden. Sollicitatiegesprekken zijn gepland op de ochtend van vrijdag 25 maart.

[English]

The Treasurer of MSF-Holland will step down from the MSF-Holland Board after completion of the mandated two 3-year terms. As a consequence, the MSF-H Board is looking for a new Board member to take over the position of:

Treasurer MSF-Holland
&
Chair of the Audit & Risk Committee MSF Operational Centre Amsterdam


Médecins sans Frontières (MSF)
Médecins Sans Frontières (MSF)/Artsen zonder Grenzen provides medical assistance to people affected by conflict, epidemics, disasters, or exclusion from healthcare. We are an independent, neutral impartial humanitarian organisation and go where we are needed most. Our teams of doctors, nurses, logisticians, and other frontline workers are often among the first on the scene to respond to the needs of people whose lives have been upended by crisis. MSF offers assistance to people based solely on need, irrespective of race, religion, gender, or political affiliation.

At Médecins Sans Frontières (MSF), we are committed to an inclusive culture that encourages and supports the diverse voices of our employees. We encourage applications from individuals of all genders, ages, sexual orientations, nationalities, races, religions, beliefs, disability status, and all other diversity characteristics. Within this position, you have a great deal of freedom to arrange the work in terms of working hours and location (home or office) according to your own insight and needs.

MSF-Holland and the Operational Centre Amsterdam
MSF-Holland (MSF-H) is one of the 26 sections of MSF and is based in Amsterdam. MSF-H is the legal entity of the Operational Centre Amsterdam (OCA), a partnership between six MSF sections. We conduct our operations through OCA. The MSF-H Board has delegated the supervision of the operational activities of OCA to the OCA Council, consisting of delegated voting Board members of the partners: MSF Canada, Germany, The Netherlands, South Asia, Sweden and the United Kingdom, completed by the chair of the Audit Committee and the Chair of the Medical Committee.

MSF-H focuses on supporting MSF’s global field operations through direct operational support and organisation, recruitment of field personnel, advocacy, raising awareness of humanitarian issues and fundraising. The MSF-H Board of the Association is the guardian of the identity of MSF-Holland. The MSF-H Board is accountable to, and annually discharged for its supervisory performance by, the MSF-Holland General Assembly.

Place in the Organisation
The statutory Board holds full and final responsibility for the overall management of MSF-H, however delegates day-to-day management to the executive management. Board members are involved in developing the strategy of the organisation, approve the annual plan and budget, and ensure that policy agreed upon is carried out by the executive management.

The Treasurer is a full member of the MSF-H Board and is together with the other Board members jointly responsible for the supervision of the activities carried out by MSF-Holland. The Treasurer plays a key role in the financial oversight of MSF-H and OCA.

Main Responsibilities
Apart from the general responsibilities of a statutory member of a collegial board, the Treasurer is specifically tasked with the following oversight activities:

 • The Treasurer reviews the annual accounts and the budgeting & control cycle reports of MSF-Holland/OCA and therefore maintains relations with the external auditor and relevant MSF staff.
 • In the Audit and Risk Committee, the Treasurer leads discussions with the external auditor during interim and closing meetings of the accounts.
 • The Treasurer is responsible for the presentation of the annual accounts to the General Assembly.
 • The Treasurer has high level oversight to ensure that system and procedures in respect of financial and risk management of the organisation and external accountability are in line with current Dutch and MSF standards.
 • The Treasurer regularly liaises with the Controller and the Director of Resources on matters relating to finance, risk, governance and compliance, ICT, procurement and (internal) accountability. The Controller has, as defined in the position, direct access to the Board, normally through the Treasurer.
 • The Treasurer approves expense claims of the Chair of the Board.
 • The Treasurer approves as and when needed transactions, payments and other contractual agreements in accordance with the MSF procurement policies.
 • The Treasurer participates in, and where chaired, prepares and follows up, the following meetings:
  - MSF-H Board meeting (8 scheduled meetings per year)
  - OCA Audit & Risk Committee meeting (approximately 6 scheduled meetings per year)
  - OCA Council meetings (approximately 5 meetings per year)
  - MSF-H Remuneration Committee meeting (2-4 scheduled meetings per year)
  - MSF-H General Assembly (1 day per year)
  - OCA Café (1 day per year)
 • Meetings and preparations require a time commitment of approximately 4-6 hours per week. Although meetings can be attended by videoconference, the Treasurer is expected to visit the Amsterdam office when in-person meetings are required or preferred.

Profile

 • Experience or affinity with humanitarian aid and/or MSF's mission.
 • A substantial and proven track record in supervision of large, complex, and international organisations.
 • A Registered Accountant or Registered Controller, or candidates with a senior executive profile in Finance or Business Operations, with functional knowledge of Dutch accounting practices, financial and risk management and internal control frameworks including but not limited to procurement, HRM and IT.
 • Fluency in Dutch and English (speaking and writing).

The role of Treasurer, as is the case with other Board members, is not remunerated as per the MSF-H Board statutes and Dutch charity regulations. Expenses will be reimbursed, including e.g. an optional Field Trip to see MSF’s work in operation.

Contact information
Executive search agency Colourful People is in the lead in this search. For more information please phone Winfred Voordendag, senior partner at Colourful People, on +31 (0)6-28284706, or send an email to w.voordendag@colourfulpeople.nl.

How to apply?
You can apply for this position using the ‘Solliciteer’ button on www.colourfulpeople.nl to upload your cover letter and resume or by mail to w.voordendag@colourfulpeople.nl.

Please react before the 25th of February. Interviews at MSF (or online) are scheduled to take place in the morning of Friday 25th March.

Locatie

Amsterdam

Publicatie datum:

19 Jan 2022

Opdrachtgever:

Artsen Zonder Grenzen

Contactpersoon

W. Voordendag
M: (06) 2828 4706

Winfred Voordendag
Vragen over deze vacature?
Contact Winfred Voordendag
mobiel (06) 2828 4706
Meer details
Match criteria
Type
 • Vacatures via Colourful People

 

Onze opdrachtgevers
Copyright © 2022 Colourful People