Studio Dries Verhoeven zoekt een penningmeester

Reageer nu!

Studio Dries Verhoeven (Stichting Room with a View) zoekt per 1 juni 2021 een penningmeester voor haar bestuur.

Het werk van Studio Dries Verhoeven houdt het midden tussen performance en beeldende kunst. Op theaterfestivals, in de openbare ruimte van de stad, in musea en theaters wordt het denken van toeschouwers en toevallige voorbijgangers op scherp gezet. Studio Dries Verhoeven beoogt radicaal en grensverleggend werk te maken. Studio Dries Verhoeven wordt structureel ondersteund door de Gemeente Utrecht en het Fonds Podiumkunsten en opereert vanuit Het Huis Utrecht. Per jaar worden er een of twee nieuwe werken gemaakt. Daarnaast is er veel vraag naar het spelen van bestaand werk in binnen en buitenland.

We zoeken iemand die:

 • Sterk financieel strategisch onderlegd is.
 • Ervaring heeft als bestuurder of toezichthouder.
 • Affiniteit heeft met het werk van Dries Verhoeven.
 • Ruime ervaring en netwerk in de podiumkunsten en daarmee een goede sparringpartner voor de zakelijk leider.
 • Graag op een open, betrokken en constructieve manier meedenkt en in gesprek gaat over de organisatie en projecten van Studio Dries Verhoeven.
 • Een relevant netwerk heeft.
 • Een inspirerend persoon is, in staat te communiceren en samen te werken met de overige bestuursleden en de directie

Wat verwachten we:

 • Kritisch bevragen (en goedkeuren) van de jaarrekening, jaarbegroting en jaarverslagen.
 • Indien nodig meedenken met de zakelijk leider over financiële /organisatorische vraagstukken.
 • Aanwezigheid bij het monitorgesprek bij het Fonds Podiumkunsten 1 x per jaar.

Studio Dries Verhoeven vindt diversiteit en inclusie belangrijk en heeft zich ten doel gesteld een afspiegeling van de maatschappij te zijn. We moedigen mensen met een diverse achtergrond aan om te solliciteren.

Tijdbesteding:

Het bestuur komt samen met de directie (zakelijk leider – Yoni Vermeire en artistiek leider – Dries Verhoeven) vier keer per jaar bij elkaar in Utrecht of (als de omstandigheden het eisen) digitaal. Naast deze momenten wordt er soms een beroep gedaan op afzonderlijke bestuursleden. De benoemingstermijn is drie jaar en deze termijn kan na aanstelling twee keer verlengd worden.

Beloning:

Het betreft een onbezoldigde functie. Reacties kunnen tot uiterlijk 23 april naar yoni@driesverhoeven.com . Voor vragen kun je ook contact opnemen met de zakelijk leider, Yoni Vermeire, via bovenstaand email adres.

www.driesverhoeven.com

Publicatie datum:

30 Mar 2021

Opdrachtgever:

Studio Dries Verhoeven

Contactpersoon

Roeli Pot
Vragen over deze vacature?
Contact Roeli Pot
telefoon (06) 2890 9312
mobiel (06) 2890 9312
Meer details
Match criteria
Type
 • Vacatures derden

 

Onze opdrachtgevers
Copyright © 2021 Colourful People