Stichting Gaudeamus zoekt een Zakelijk Leider (Utrecht)

Reactietermijn gesloten

Bij Gaudeamus klinkt de muziek van de toekomst!

Over Gaudeamus

Gaudeamus presenteert, organiseert, stimuleert en ondersteunt de nieuwste muziek van jonge muziekpioniers. Bij Gaudeamus klinkt de muziek van de toekomst. Al 75 jaar maakt Gaudeamus zich hard voor muziekpioniers wereldwijd, biedt hen een ontwikkelplek en podium en brengt zo de muziek van morgen bij nieuwsgierige muziekliefhebbers. Talloze jonge, door Gaudeamus in de schijnwerpers gezette talenten hebben zich in de loop der jaren ontwikkeld tot grootheden binnen de hedendaagse muziek en veel van hun werken zijn inmiddels tot de canon van de 20e- en 21e-eeuwse muziek gaan behoren.

Belangrijke activiteiten die Gaudeamus (zowel nationaal als internationaal) ontplooit, zijn:

 • Het organiseren van de jaarlijkse Gaudeamus Muziekweek en de uitreiking van de Gaudeamus Award, een aanmoedigingsprijs voor componisten tot en met 35 jaar;
 • Het organiseren van diverse concerten en sessies met try-outs van eigen producties, voorproefjes uit het festival en ‘work-in-progress’ van jonge ensembles en (nog) onbekende componisten;
 • Het ondersteunen van de nieuwste generatie makers;
 • Het verstrekken van vele opdrachten aan makers voor het schrijven van nieuw werk.

Gaudeamus doet haar werk op basis van subsidies vanuit gemeente, provincie, Europese fondsen, het FPK, private fondsen en in toenemende mate vanuit publieksinkomsten. Het jaarbudget bedraagt zo’n 800.000 euro.

De organisatie

Gaudeamus heeft een bestuur dat toezicht houdt op- en klankbord is van de directeur. De organisatie bestaat verder uit een zakelijk leider, een assistent artistiek-programmeur, een senior communicatiemedewerker en een medewerker relatiebeheer. Tijdens de voorbereiding en uitvoering van de Gaudeamus Muziekweek wordt de organisatie tijdelijk uitgebreid met o.a. een productieleider, een coördinator techniek en een marketeer.

Op dit moment zijn wij op zoek naar een Zakelijk Leider.

De opgaven

Gaudeamus blijft de komende jaren actief in alle schakels van de creatieve keten; talentontwikkeling, opdrachten-verstrekken, produceren, presenteren en verspreiden. Onze ambities richten zich daarbij op:

 • Talentontwikkeling

Nog méér zullen in de komende jaren talentontwikkeling en opdrachtgeverschap (commissies voor nieuwe composities) in de focus van activiteiten een prominente plek krijgen. Gaudeamus als makershuis, voor nieuwe talenten, die zich in een goede omgeving kunnen ontwikkelen, gecoacht door professionals uit het netwerk van Gaudeamus. Wij werken daarbij samen met het in de loop van 2020 op te richten Landelijke Platform voor Talentontwikkeling en Productie (Rizoom).

 • Versterken Partnerschappen

Wij onderhouden en versterken onze huidige partnerschappen en zoeken actief naar nieuwe partnerschappen die onze missie kunnen versterken. Zowel lokaal (Utrecht), landelijk als internationaal. Er worden allianties aangegaan met partners in andere steden en regio’s in en buiten Nederland, voor het organiseren van concerten en presentaties. Internationaal blijft Gaudeamus vanzelfsprekend actief binnen formele netwerken zoals Ulysses Network of in relatie tot de talloze festivals en organisaties waarmee met maatwerk samenwerking gezocht wordt. Gaudeamus opereert van nature internationaal en de goede band met de jonge muziekpioniers leidt vanzelf tot continue vernieuwing en verbreding van het netwerk.

 • Gaudeamus 75 jaar

In 2020 bestaat Gaudeamus 75 jaar. In het kader van dit jubileum zal een veelheid aan activiteiten ontplooid worden. Voor het festival komen vele topmusici en -componisten naar Utrecht. In het najaar 2020 zijn meerdere events gepland met partners in Nederland en Canada.

 • Vernieuwing

Als innovatieve organisatie voor nieuwe muziek zullen wij ook onszelf moeten blijven vernieuwen. Een initiatief dat daaraan bijdraagt is de “Artistic Board”. In deze adviesraad vragen we componisten en artistiek leiders, bekend in onze sector maar juist ook daarbuiten en maken we ruimte voor leden met expertise in de sociaal-maatschappelijke context die binnen deze adviesraad de rol van ‘critical friend’ zullen vervullen. Het andere geluid komt ook via de inzet van een extra programmeur/producent. Naast deze nieuwe programmeur gaan we vanaf 2021 werken met externe curatoren: een jonge generatie musici en componisten, die onderdelen van het festival invullen.

Componisten uit de Arabische regio en het Midden-Oosten en uit landen als Georgië en Oekraïne, willen we kansen bieden in uitwisselingsprojecten. De komende jaren willen wij ook de mogelijkheden verkennen om muziek te presenteren, ontwikkelen dan wel te produceren voorkomend uit niet-westerse traditie en/of met een breder perspectief op muziek. Wij streven naar een grotere diversiteit aan muziek en muziekmakers en zullen door ons netwerk meer divers te maken ook ons eigen perspectief verbreden.

 • Op weg naar de 100…

Gaudeamus zal toekomstbestendig gemaakt worden voor de komende 25 jaar. Naast de uitbouw van de Gaudeamus Muziekweek naar een groot internationaal succesvol muziekfestival willen wij Gaudeamus als autoriteit in hedendaagse muziek uitbouwen tot een A-merk binnen de culturele sector. Het vergroten van de structurele en projectinkomsten is daarbij een belangrijke randvoorwaarde. Naast onze subsidie-inkomsten willen wij daarom het aandeel uit publieksinkomsten en inkomsten van private fondsen verder verhogen.

Wie zoeken wij

Gaudeamus is op zoek naar een Zakelijk Leider die samen met de directeur en met de andere collega’s bijdraagt aan de continuïteit en doorontwikkeling van Gaudeamus als nationaal en internationaal toonaangevende instelling op het gebied van muziekpioniers. Samen met de directeur, die eindverantwoordelijk is maar zich vooral op de artistiek inhoudelijke zaken richt, maak je plannen voor programmering en projecten, waarbij jij je vooral op de financiële haalbaarheid richt. Je denkt daarbij in mogelijkheden en bent creatief in oplossingen. Je bent verantwoordelijk voor de bedrijfsmatige onderbouwing van subsidieaanvragen en onderhoudt de contacten met onze partners en subsidierelaties (regionaal, nationaal en internationaal). Ook ben je verantwoordelijk voor begroting en verantwoording, zowel voor onze reguliere werkzaamheden als voor onze projecten en programma’s (met name de bedrijfsmatige aspecten van de Gaudeamus Muziekweek). Je geeft intern leiding aan onze marketingmedewerker en onze medewerker relatiebeheer en gedurende het festival ben je tevens projectleider van het projectteam. Gemiddeld een dagdeel per week ben je tevens zakelijk leider van het Muziekhuis Utrecht, het gebouw waarin Gaudeamus – naast een aantal andere gebruikers- resideert en dat met name een facilitaire functie heeft in het Utrechtse muziekleven.

Competenties

Extern relatiebeheer

 • Je beschikt bij voorkeur over ervaring en over netwerken op het vlak van kunst- en cultuursubsidies, zowel gemeentelijk als landelijk en je hebt bij voorkeur ook ervaring met Europese fondsen. Je bent tevens in staat om die netwerken te onderhouden en uit te bouwen;
 • Je bent in staat om Gaudeamus naar buiten op bestuurlijk en directieniveau te vertegenwoordigen. Je doet dat in nauwe afstemming en samenwerking met de directeur, die als (artistiek) boegbeeld namens Gaudeamus naar buiten zal treden;
 • Je hebt ervaring met ambtelijke en bestuurlijke processen op gemeenteniveau en beschikt bij voorkeur over een actief en relevant netwerk binnen de gemeente Utrecht;
 • Gezien onze internationale ambities, dien je Gaudeamus met regelmaat in het buitenland zakelijk te vertegenwoordigen. De bereidheid moet bestaan om minimaal eens per twee maanden daadwerkelijk op reis te gaan.
 • Je bent communicatief sterk en verbindend. Je netwerkvaardigheden zijn bovengemiddeld.

Leidinggeven

 • Je geeft dagelijks (functioneel) leiding aan de collega’s die zich met marketing en relatiebeheer bezighouden. Tijdens de Gaudeamus Muziekweek stuur je het projectteam aan en ben je verantwoordelijk voor alle bedrijfsmatige aspecten;
 • Je toont bij voorkeur ‘dienend en verbindend leiderschap’ en je hebt ervaring met het leiding geven aan professionals;
 • Je geeft ruimte aan medewerkers voor verdere persoonlijke ontwikkeling. Ook heb je oog voor persoonlijke ambities en kijk je hoe die binnen of buiten Gaudeamus tot zijn recht kunnen komen.
 • Je bent een geboren teamspeler, je kunt goed samenwerken en weet de kwaliteiten van collega’s op waarde te schatten, in te zetten en te benutten.

Vakinhoudelijk

 • Je beschikt over een bedrijfskundige achtergrond en hebt ervaring met het opstellen van begroting (project en programma) en de verantwoording daarover.
 • Je bent in staat om samen met de directeur de omslag te maken naar een meer publieksgerichte instelling (minder afhankelijk van subsidies en meer inkomsten vanuit publieksgelden) en om nieuwe verdienmodellen te ontwikkelen;
 • Ook heb je ervaring met administratieve processen. Je weet processen te optimaliseren en te borgen en je hebt ervaring met de inzet van ICT daarbij.
 • Je bent ons aanspreekpunt naar de accountant en – wat financiële zaken betreft – naar het bestuur.

Aanbod

Wij bieden een functie waar muziek in zit. Een functie met veel ruimte voor eigen initiatief en met gedreven en betrokken collega’s. Geboden wordt een tijdelijk contract voor een jaar, met uitzicht op een meerjarencontract. Je wordt aangesteld bij de Stichting Gaudeamus. Wij volgen de CAO Muziekensembles en de functie is ingeschaald in schaal 10, bij een voltijdse aanstelling. De aanstelling betreft 32 uur.

Procedure

Wij laten ons in de procedure begeleiden door executive searchbureau Colourful People. Voor meer informatie over de functie of over Gaudeamus kun je contact opnemen met Rick Verhoeven, partner bij Colourful People (06 267 067 57). Je kunt je interesse kenbaar maken door je brief en CV uiterlijk 15 mei 2020 te sturen naar Colourful People. De gesprekken met de selectiecommissie van Gaudeamus zullen in week 24 en week 25 plaats vinden.

Locatie

Muziekhuis Utrecht, Loevenhoutsedijk 301, 3552 XE Utrecht

Publicatie datum:

24 Apr 2020

Opdrachtgever:

Stichting Gaudeamus Muziekweek

Contactpersoon

Rick Verhoeven
T: (023) 5671 030
M: (06) 2670 6757

Rick Verhoeven
Vragen over deze vacature?
Contact Rick Verhoeven
telefoon (023) 5671 030
mobiel (06) 2670 6757
Meer details
Match criteria
Type
 • Vacatures via Colourful People

 

Onze opdrachtgevers
Copyright © 2021 Colourful People