Senior-beleidsmedewerker Gebiedsgebonden ondermijning | Ministerie Binnenlandse Zaken en Koninkrijk Relaties

Reageer nu!

Wil jij je inzetten voor een democratie die weerbaar is tegen ondermijnende invloeden van buitenaf? Een bijdrage leveren aan de doorontwikkeling van de gebiedsgerichte aanpak van ondermijning? En daarmee onderdeel worden van het beschermen en vernieuwen van ons openbaar bestuur? Dan zoeken we jou!

Het werken aan een weerbaar bestuur ziet o.a. op het beter beschermen van bestuurders en ambtenaren tegen bedreiging en intimidatie en veilig wonen. Daarnaast richt zet BZK zit in voor het ondersteunen van gemeenten bij hun aanpak van kwetsbare gebieden. Denk hierbij aan het stimuleren van een datagedreven aanpak van ondermijning op vakantieparken of aan de aanpak van malafide huisjesmelkers in kwetsbare gebieden.

Dit doen we onder andere via wet- en regelgeving maar ook door het ontwikkelen van handreikingen en monitoring. Ook stimuleert BZK het ontwikkelen en verspreiden van kennis en ervaringen, onder andere via leerkringen en onderzoeken.

Ben jij de beleidsmedewerker die ons helpt in het goed positioneren van het openbaar bestuur in de hierboven geschetste aanpak? En die BZK een stevige positie geeft in genoemde overleggen? En die deze overleggen snel en effectief voorbereid met andere deelnemers? En die een aantal inhoudelijke dossiers kan oppakken op het terrein van gebiedsgerichte ondermijning?

Lees meer over deze functie in de volledige vacature op Colourfuljobs.nl

Locatie

Den Haag

Publicatie datum:

05 May 2022

Opdrachtgever:

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK)

Contactpersoon

Fatima Bouhriani
Vragen over deze vacature?
Contact Fatima Bouhriani
mobiel (06) 5050 0747
Meer details
Match criteria
Type
  • Vacatures derden

 

Onze opdrachtgevers
Copyright © 2022 Colourful People