Senior Beleidsadviseur Professionele Schoolorganisatie bij de VO-Raad

Vervuld

Wij zoeken een sterke belangenbehartiger die kan verbinden met een bijzondere focus op het samen opleiden en professionaliseren van leraren.

De VO-raad, is voor het team Professionele schoolorganisatie op zoek naar een Senior Beleidsadviseur op het terrein van Professionele schoolorganisatie, in het bijzonder het samen opleiden en professionaliseren van leraren. Een sterke belangenbehartiger die kan verbinden!

De VO-raad is een vereniging van scholen in het voortgezet onderwijs. De raad behartigt de belangen van het voortgezet onderwijs bij overheid, politiek, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties. Daarnaast bevordert de VO-raad de kwaliteit van het onderwijs door schoolbestuurders en schoolleiders te faciliteren bij het vervullen van hun taak. De VO-raad vertegenwoordigt vrijwel alle schoolbesturen in Nederland en voert overleg met werknemersorganisaties over de arbeidsvoorwaarden van ruim 120.000 personeelsleden.

Wat ga je doen?

Als senior beleidsadviseur ben je binnen het team Professionele schoolorganisatie actief op diverse thema’s en vraagstukken met betrekking tot de opleiding en professionele ontwikkeling van leraren, in het bijzonder het samen opleiden van leraren en de begeleiding van startende leraren.

Als senior beleidsadviseur ontwikkel je beleid, en draag je zorg voor de uitvoering, communicatie en evaluatie hiervan. Je signaleert en analyseert ontwikkelingen in maatschappij en onderwijs en vertaalt deze in standpunten en (lobby)strategieën. Als vertegenwoordiger van de VO-raad opereer je in een politiek-bestuurlijke context, waarbij je uiteenlopende belangen en invalshoeken afweegt. Je initieert en onderhoudt overleg- en samenwerkingsstructuren met partijen binnen en buiten de vereniging. Je onderhandelt met deze partijen, adviseert ze en kunt ze overtuigen. Planmatig werken is een voorwaarde, waarbij je zelfstandig initiatieven ontplooit. Ook heb je een rol in de samenwerking met en advisering van programma’s en projecten van de VO-raad, en in het begeleiden en coachen van minder ervaren collega-beleidsadviseurs.

Al deze activiteiten hebben tot doel om bij te dragen aan de verdere ontwikkeling van scholen als een ondersteunende opleidings-, leer- en werkomgeving, waarbinnen via diverse vormen van leren wordt gewerkt aan schoolontwikkeling en professionele ontwikkeling. Scholen zijn daarbij niet alleen een plek waar leerlingen leren, maar ook een plek waar leraren, schoolleiders en bestuurders zich voortdurend ontwikkelen.

Wat vragen wij?

  • Je hebt ervaring met de inhoudelijke thema’s binnen het domein van de professionele schoolorganisatie (in het bijzonder het opleiden en professionaliseren van leraren), binnen of buiten het onderwijs.
  • Je beschikt over relevante werkervaring, 5-7 jaar waaruit affiniteit met de rol van belangenbehartiger blijkt;
  • Je hebt een relevante afgeronde academische opleiding en analytische vaardigheden
  • Je beschikt over ervaring in een politiek en bestuurlijk complexe omgeving;
  • Je hebt inzicht in en kennis van strategische, organisatorische en beleidsmatige processen
  • Je beschikt over goede mondelinge en schriftelijke communicatie en presentatie;

We zoeken een ervaren en resultaatgerichte belangenbehartiger. Iemand die mogelijkheden en kansen ziet of die creëert, graag werkt in teamverband en in samenwerking met collega's doelen weet te realiseren. Je hebt aantoonbaar gevoel voor het politiek-bestuurlijke krachtenveld en weet besluitvormingsprocessen te beïnvloeden vanuit de belangen van onze achterban. Je bent in staat om de samenhang en eventuele knelpunten rond vraagstukken te benoemen, prioriteiten aan te brengen, de koers te bepalen en het bestuur van de VO-raad daarover te adviseren. Tevens weet je op het goede moment de verbinding te zoeken met collega’s, achterban en relevante landelijke, regionale en lokale stakeholders. En je kiest bewust voor de publieke sector omdat je een verschil wilt maken voor de één miljoen leerlingen in het voortgezet onderwijs.

Wij bieden wij?

De gelegenheid een belangrijke bijdrage te leveren aan de kernactiviteiten van de VO-raad en de positieve beïnvloeding van het voortgezet onderwijs in Nederland. Een zelfstandige functie in een uitdagende werkomgeving en in een prettig team. Een dienstverband tussen de 32 en 40 uur per week. Afhankelijk van je kennis en ervaring een salaris in schaal 12/13 en in eerste instantie een fulltime contract voor een jaar met uitzicht op een vast contract. De VO-raad volgt de CAO VO en is aangesloten bij het ABP (pensioen). Medewerkers krijgen naast hun salaris een eindejaarsuitkering van 7,4%. De VO-raad kent een 40-urige werkweek met 53 verlofdagen (inclusief feestdagen).

Over het team Professionele schoolorganisatie

De VO-raad faciliteert en stimuleert scholen zich (verder) te ontwikkelen als professionele organisatie. Het team Professionele Schoolorganisatie werkt aan de kwaliteit en toekomstbestendigheid van het voortgezet onderwijs. Wij doen dit samen met vo-besturen en - scholen en in overleg met partijen als de lerarenopleidingen en de beroepsgroep leraren. In de belangenbehartiging en via sectorontwikkeling richten we ons op het verbeteren van de opleiding en professionele ontwikkeling van leraren, het versterken van leiderschap in scholen en op organisatieontwikkeling, onder meer via het versterken van strategisch personeelsbeleid (HRM) in de sector.

Meer weten en solliciteren?

De VO-Raad laat zich in deze procedure begeleiden door executive searchbureau Colourful People. Voor vragen over deze functie kan je contact opnemen met René Burgler, partner bij Colourful People (06 28 57 54 36).

Je sollicitatie kan uiterlijk 17 mei 2020 worden ingediend via website: www.colourfulpeople.nl/vacatures of per mail aan r.burgler@colourfulpeople.nl

  • De preselectiegesprekken bij Colourful People zijn gepland in week 21, van 18-23 mei.
  • De gesprekken bij de Selectiecommissie van de VO-raad zijn op donderdag 4 juni 2020.
  • De gesprekken bij de Adviescommissie van de VO-raad zijn op woensdag 10 juni 2020.

Wij zijn voornemens deze procedure in juni 2020 af te ronden.

Locatie

Utrecht

Publicatie datum:

24 Mar 2020

Opdrachtgever:

PO Raad

Contactpersoon

R. Burgler
M: (06) 2857 5436

Rene Burgler
Vragen over deze vacature?
Contact Rene Burgler
mobiel (06) 2857 5436
Meer details
Match criteria
Type
  • Vacatures via Colourful People

 

Onze opdrachtgevers
Copyright © 2021 Colourful People