Sectorhoofd Externe Dienstverlening bij de gemeente Zaanstad

Vervuld

We zoeken een verbinder die vanuit een visie slim kan verbeteren en vernieuwen zowel intern als extern.

Voor veel inwoners van Zaanstad is het contact met (de medewerkers van) deze sector bepalend voor het beeld van hun gemeente. In de sector wordt dan ook continue gewerkt aan het optimaliseren van de dienstverlening.

De Sector omvat ongeveer 140 medewerkers die werkzaam zijn op de 5 afdelingen Belastingen, Burgerzaken, Klantcontactcentrum, Post & Archiefzaken en het Gemeentearchief.​​​​​​

Als sectorhoofd externe dienstverlening onderschrijf je natuurlijk de lange termijn visie en filosofie van Toekomstgerichte Bedrijfsvoering en draag je deze actief uit! Je weet moeiteloos samen te werken in de ontwikkeling van de bedrijfsvoering en het samenwerken te versterken tussen afdelingen, sectoren en lijnorganisatie. Inhoudelijk stuur je op de strategie, de integraliteit en samenhang binnen je sector en bedrijfsvoeringsbreed werk je met de andere sectorhoofden, afdelingshoofden en teamleiders samen op de integraliteit en samenhang van onze ontwikkelopgaven.

Wat verwachten we van je?

 • Je geeft vorm aan de horizontale sturing op begrotingsprogramma’s en/of organisatiebrede opgaven. Als lerende organisatie ontdekken en verbeteren we hierin werkende weg.
 • Je formuleert doelstellingen, zorgt – in afstemming met collega sectorhoofden – voor voldoende beschikbare capaciteit en stuurt op het behalen van de doelstellingen door het stellen van (tussentijdse) indicatoren en het beschikbaar hebben van stuurinformatie.
 • De (voor jouw aandachtsgebied) Zaanse ambitie op lange termijn vertaal je naar een strategische aanpak en te behalen doelstellingen voor de organisatie op korte en middellange termijn en je stuurt hier op.
 • Je voelt je thuis in het complexe krachtenveld van de lokale overheid. Je weegt informatie vanuit verschillende invalshoeken zorgvuldig af, zoekt afstemming met verschillende belanghebbenden en komt tot een afgewogen oordeel.
 • Als leidinggevende van afdelingshoofden ondersteun je hen in de ontwikkeling van hun rol in de opgavegericht werkende en lerende organisatie.
 • Als eerste adviseur van je portefeuillehouder(s) in het college ondersteun je de portefeuillehouder in zijn/haar afwegingen en betrek je hierbij het belang van de organisatie, de raad en de stad in al haar facetten.
 • Je bent hard op de inhoud/ zacht op de relatie
 • Je bent een teamspeler in de groep sectorhoofden en samen met de directie.
 • Je bent mede verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de organisatie en de stad als geheel.
 • Je bent zichtbaar, actief en benaderbaar zowel binnen de stad als de organisatie.
 • Je initieert en onderhoudt interne en externe contacten en stimuleert hen om initiatieven te ontplooien en maakt deze mogelijk.
 • Je bent verantwoordelijk voor de uitvoering van begrotingsprogramma’s en tevens ben je sparringpartner voor het bestuur bij strategische vraagstukken en calamiteiten.
 • Je voelt het politieke debat in de stad aan en handelt pro actief. Daarnaast vertegenwoordig je de gemeente bij diverse (netwerk-)bijeenkomsten en bouw je voortdurend aan je netwerk. Als leidinggevende ben je verantwoordelijk voor 5-10 medewerkers, maar indirect voor veel meer. We verwachten van je dat je het Zaanse beleid uitdraagt, aandacht hebt voor integriteit, staat voor een inclusieve organisatie en door te inspireren bijdraagt aan het welbevinden van medewerkers.

Met vragen over de inhoud van de functie kun je bellen met René F. Burgler, Partner bij Colourful People, telefoon +31 6 28 57 54 36.

Functie eisen

 • Een afgeronde relevante WO-opleiding;
 • Kennis en interesse van het werkveld;
 • Minimaal 5 jaar recente en aantoonbare leidinggevende ervaring
 • Een bewezen goed trackrecord bij het ondersteunen van het gemeentelijk bestuur
 • Een relevant netwerk;
 • Transformerend en inspirerend leiderschap voor een sector in ontwikkeling;
 • Goede communicatieve en sociale vaardigheden.

Tevens vinden we het belangrijk dat je over de volgende competenties beschikt:

 • Strategisch vermogen: vertalen van lange termijndoelstellingen naar resultaten op korte en middellange termijn;
 • Resultaatgericht: stuurt op de hoofdlijn/ behalen van de doelstellingen (zorgen dat stuurinformatie beschikbaar is, aanspreken van actoren (inclusief collega sectorhoofden) op te leveren prestaties, bijsturen wanneer het behalen van doelstellingen in gevaar komt);
 • Regisseren: je bent in staat duurzame samenwerkingsverbanden en verbinding te creëren tussen verschillende partijen en belangen;
 • Sturend vermogen: je geeft richting aan medewerkers en organisatieonderdelen en spreekt hen aan op de voortgang van afgesproken doelen;
 • Groepsgericht leiderschap: je stimuleert samenwerking en kennisdeling en bent in staat om kennis van verschillende vakgebieden samen te brengen;
 • Hoge mate van politiek/ bestuurlijke sensitiviteit en sterk ontwikkeld omgevingsbewustzijn.

Arbeidsvoorwaarden

Het salaris van de Sectorhoofd is vastgesteld in schaal 15, € 5.129,- en € 7.215,- bruto per maand op basis van 36 uur. Inschaling is afhankelijk van kennis en ervaring. In de lerende, op ontwikkeling gerichte organisatie waar Zaanstad zich meer en meer naar toe ontwikkelt, krijgt de individuele medewerker alle kans om zijn of haar talent te ontwikkelen. Interessante secundaire arbeidsvoorwaarden zoals een 36-urige werkweek, flexibiliteit in arbeidstijden en een uitstekende pensioenvoorziening maken het pakket compleet. De gemeente Zaanstad is goed bereikbaar per openbaar vervoer. Op basis van fiscale uitruil wordt er tegemoet gekomen in de reiskosten.

Bedrijfsprofiel

Werken bij Zaanstad is werken in een inspirerende omgeving. Ons moderne stadhuis ondersteunt het nieuwe werken met slimme technologie en is zo opgezet dat samenwerken met de ongeveer 1200 collega’s (bijna) vanzelf gaat. De ambities en vraagstukken van Zaanstad zijn groot en de middelen zijn beperkt, dat betekent dat we creatief en innovatief moeten zijn.

Dat bereiken we door verantwoordelijkheden laag in de organisatie leggen. Hierdoor lever je als individuele medewerker al snel een zichtbare toegevoegde waarde aan de stad, haar inwoners of de organisatie. Medewerkers die willen en kunnen, krijgen de kans om zich te ontwikkelen en om te groeien. Realisatiekracht, betrokkenheid en durf zijn eigenschappen waar wij trots op zijn.

Zo veel mensen zoveel smaken.
Samenleven doen we met elkaar, werken aan die samenleving ook. Zaanstad heeft een samenleving met mensen uit alle windrichtingen. We zien het als meerwaarde om vanuit verschillende invalshoeken aan maatschappelijke vraagstukken te werken. Daarom vinden we het belangrijk dat iedereen zijn of haar eigen identiteit en eigenheid kan behouden.

Publicatie datum:

01 Oct 2018

Opdrachtgever:

Gemeente Zaanstad

Contactpersoon

R. Burgler
M: (06) 2857 5436

Rene Burgler
Vragen over deze vacature?
Contact Rene Burgler
mobiel (06) 2857 5436
Meer details
Match criteria
Type
 • Vacatures via Colourful People

 

Onze opdrachtgevers
Copyright © 2021 Colourful People