Regiodirecteur Midden- en Noord-Nederland

Vervuld

Reclassering Nederland is een onafhankelijke organisatie die werkt aan een veiliger samenleving. Samen met onder meer justitie, politie, gemeenten en het gevangeniswezen zetten wij ons in om te voorkomen dat mensen opnieuw de fout in gaan door verdachten en veroordeelden aan te sporen hun gedrag te veranderen. Dat gebeurt vanaf hun aanhouding tot en met het moment dat zij weer op vrije voeten zijn.

Laat je inspireren door praktijkverhalen op de website van Reclassering Nederland en lees meer over de domeinen waar de reclassering een specialistische rol heeft, zoals voorkomen van huiselijk geweld, terrorisme, radicalisering en toezicht op zedendaders.


Wij zijn op zoek naar een nieuwe directeur voor de regio Midden- en Noord-Nederland. Deze regio bestrijkt een relatief groot gebied met kantoren in Utrecht, Lelystad, Leeuwarden en Groningen. Als regiodirecteur ga je aan de slag met het coachend leidinggeven aan stafmedewerkers en unitmanagers en de bedrijfsvoering in jouw regio. Je ontwikkelt samen met hen strategieën voor een sterke regionale positionering van Reclassering Nederland. Daarvoor leg je een uitgebreid netwerk aan van invloedrijke mensen in de strafrechtketen, het lokale sociale domein, het bedrijfsleven en de wetenschap.

Je zorgt voor een organisatie waarin mensen veilig, efficiënt en met veel plezier hun werk kunnen doen. Je bent integraal verantwoordelijk voor de resultaten van de regio en coacht staf en management op resultaten en persoonlijke ontwikkeling. Je stimuleert en faciliteert een cultuur en structuur die draait om collegiale kennisuitwisseling, feedback en toetsing.

Werken bij Reclassering Nederland is zinvol werk op het snijvlak van mens, misdaad en maatschappij. Voor of achter de schermen, je draagt een steentje bij aan een veiliger samenleving. Wij bieden je een functie met gegarandeerde afwisseling en intensieve, uitdagende opdrachten.

Over de Reclassering Nederland
Reclassering Nederland is een onafhankelijke stichting met vestigingen in vijf regio's die worden aangestuurd door de algemeen directeur (Johan Bac) en de plaatsvervangend algemeen directeur (Anja Ran) en vijf regiodirecteuren. Zo'n 2000 medewerkers zetten zich dagelijks in voor een veiligere samenleving. Ons landelijk kantoor is gevestigd in Utrecht.

De opgaven
Reclassering Nederland is in verandering. Medewerkers en (high performance) teams worden gemotiveerd om verantwoordelijkheid te nemen voor de resultaten, feedback te organiseren en zelf regie te nemen over de professionele ontwikkeling en loopbaan. Daarnaast kent ons taakveld steeds meer raakvlakken met gemeentelijke taken binnen het veiligheids- en het sociaaldomein. Goede afstemming op bestuurlijk en ambtelijk niveau vormt dan ook een belangrijke opgave en vraagt om een goed netwerk en relatiebeheer. Wij vinden de lokale context en de lokale netwerken van wezenlijk belang voor onze werkwijze. Sterke lokale verankering is voor ons dan ook een belangrijk uitgangspunt.

Wie zoeken wij?
We verwachten onder meer een academisch werk- en denkniveau en relevante managementopleidingen. Je bent aantoonbaar ervaren in het leiden van veranderingsprocessen. Je hebt affiniteit met het werk van Reclassering Nederland en je voelt je op je gemak in de omgang met het (lokaal) sociaal domein, politiek en de maatschappelijke en strafrechtelijke sector. Daarin ben je een natuurlijk netwerker en durf je te ondernemen. Je bent omgevings- en organisatie-sensitief en hebt bij voorkeur ervaring in een complex bestuurlijk en ambtelijk krachtenveld.

Je bent integer en representatief en weet Reclassering Nederland goed te vertegenwoordigen. Op een ongedwongen manier houd je een goede band met de medewerkers uit de regio door vertrouwen te geven, duidelijk te zijn en oog te hebben voor diversiteit. Je laat je door hen voeden en staat open voor hun feedback. Je hebt aantoonbaar binding met de regio en je weet wat er speelt in jouw regio.

Competenties
De reclassering werkt dagelijks aan het gedrag van daders en verdachten. Dat vraagt dat ook medewerkers kritisch naar hun eigen gedrag kijken en dat gedrag transparant maken en het verder ontwikkelen. Van de regiodirecteur verwachten we de volgende competenties:

  • Visie; Afstand kunnen nemen van de dagelijkse praktijk en je richten op hoofdlijnen en langetermijnbeleid.
  • Resultaatgericht werken; Actief gericht zijn op het behalen van resultaten en doelstellingen en ingrijpen bij tegenvallende resultaten. Ook scherp op de implementatie van beleid.
  • Coachen; Ontwikkelen en stimuleren van de deskundigheid en de vaardigheid van anderen (d.m.v. supervisie, intervisie, feed-back etc.)
  • Ondernemend en vernieuwend; Signaleren van kansen in de markt en risico’s aangaan om uiteindelijk een bepaald herkenbaar voordeel voor de organisatie te behalen. Ruimte geven aan innovatie en experimenten en stimuleren van de groei naar een lerende organisatie.
  • Samenwerken; Bijdragen aan een gezamenlijk resultaat, ook wanneer er geen direct eigen functioneel belang aanwezig is.
  • Samenbindend leiderschap; Samenwerkingsverbanden tot stand brengen en continueren door onder meer waardering en erkenning van de groep. Je organiseert besluitvorming zo dat iedereen zijn bijdrage kan leveren zonder het resultaat uit het oog te verliezen.
  • Netwerkvaardigheid; Ontwikkelen en bestendigen van relaties, allianties en coalities in het brede werkveld van Reclassering Nederland en deze benutten voor het verkrijgen van informatie, steun en medewerking.
  • Zelfreflectie; Kritisch evalueren van je eigen gedrag en standpunten. Je staat open voor evaluatie door anderen, leert hiervan en wijzigt op grond hiervan het eigen gedrag of de eigen standpunten.

Het aanbod
We bieden je goede secundaire arbeidsvoorwaarden en faciliteiten. Het bruto jaarsalaris is afhankelijk van kennis en ervaring max. € 90.000,- (schaal 14 CAO Reclassering, incl. vakantiegeld en eindejaarsuitkering).

Reclassering Nederland mag zich in 2017 en 2018 ‘Beste Werkgever’ noemen. Onderzoeksbureau Effectory laat weten: “Volgens de beoordeling van jullie eigen medewerkers scoren jullie boven het branchegemiddelde van Openbaar Bestuur en Veiligheid. Daarmee staan jullie in de lijst van Beste Werkgevers van Nederland”.

Solliciteren
Reclassering Nederland laat zich bij deze procedure ondersteunen door executieve search bureau Colourful People. Meer weten over deze functie? Bel dan met Rick Verhoeven, partner bij Colourful People (06 267 067 57). U kunt uw interesse kenbaar maken door uw CV en motivatiebrief via de ‘solliciteer’ knop onder aan deze pagina naar ons te uploaden.

Sluitingsdatum
Je kunt op deze vacature reageren voor 23 september. De gesprekken met de selectiecommissie staan gepland op vrijdag 19 oktober van 10.00 – 14.00. Een assessment behoort tot de mogelijkheden.

Werk maken van het verschil
Reclassering Nederland vindt het belangrijk dat al haar medewerkers samen een afspiegeling vormen van de veelzijdige Nederlandse samenleving. Gevarieerd samengestelde teams waarin iedereen ertoe doet, zijn sterker. Wij hebben in alle teams mensen nodig die anders naar hetzelfde kijken vanuit een verschillende achtergrond. Denk aan culturele herkomst, leeftijd, geslacht, ervaring en competenties. Onze doelgroep is immers ook divers. Daarom werken we actief aan de thema's inclusiviteit en diversiteit.

Ook voor deze functie nodigen wij kandidaten met een migratieachtergrond nadrukkelijk uit om te reageren.

Publicatie datum:

27 Aug 2018

Opdrachtgever:

Reclassering Nederland

Contactpersoon

Rick Verhoeven
T: (023) 5671 030
M: (06) 2670 6757

Rick Verhoeven
Vragen over deze vacature?
Contact Rick Verhoeven
telefoon (023) 5671 030
mobiel (06) 2670 6757
Meer details
Match criteria

 

Copyright © 2019 Colourful People Privacy statement