Projectleider Rebranding Amsterdam Museum

Reageer nu!

Het Amsterdam Museum is hét stadsmuseum van Amsterdam en vertelt het verhaal van de stad: over toen, nu en straks. Het Amsterdam Museum zoekt een Projectleider Rebranding.

Ons museum

We brengen inzicht, verwondering en verbinding tot stand bij bezoekers en bewoners. Dat doen we met tentoonstellingen, publieksprogramma’s, publicaties en andere projecten, zowel in onze musea als online. Innovatie, gastvrijheid, diversiteit, participatie, samenwerking en kennisdeling staan bij ons hoog in het vaandel.

In de aanloop naar het 750-jarig bestaan van de stad in 2025 heeft het Amsterdam Museum voor de komende jaren een ambitieuze agenda met grote en innovatieve projecten. Zo werken we aan de voorbereiding van de grootschalige renovatie van onze huidige hoofdlocatie aan de Kalverstraat, een spraakmakende tentoonstelling over de Gouden Koets en innovatieve museale projecten zoals de broadcasting van onze publieksprogrammering en onze digitale tentoonstelling Corona in de Stad. Ook in het complexe coronatijdperk willen we samen met bestaande en nieuwe partners zoveel mogelijk mensen betrekken bij het verhaal van Amsterdam. Het Amsterdam Museum verlaat begin 2022 de thuisbasis aan de Kalverstraat in verband met de renovatie. In de periode van februari 2022 tot oktober 2025 verplaatst het museum de kern van de activiteiten naar de Hermitage Amsterdam. Met de intrek in de Hermitage Amsterdam introduceert het museum tevens een nieuwe visuele identiteit en een nieuwe website.

Voor deze rebranding van het Amsterdam Museum zoeken we z.s.m. een projectleider.
freelance, gemiddeld 8 uur met een uitloop naar 16 uur per week, per direct t/m april 2022

Wat ga je doen?

Als projectleider organiseer je het proces van ontwikkeling en implementatie van de nieuwe visuele identiteit en de nieuwe website. Hierbij werk je nauw samen met team Communicatie & Marketing.

En verder

 • Je bent verantwoordelijk voor het gehele proces tot en met de realisatie en nazorg van het project. Je hebt weliswaar affiniteit met de inhoud van het project, maar bent in de eerste plaats de procesbewaker.
 • Je stelt realistische planningen en begrotingen op, en bewaakt op basis hiervan de voortgang van het project en stuurt bij, waar nodig.
 • Je bent verantwoordelijk voor het tijdig en conform de afgesproken kwaliteitseisen leveren van de projectresultaten en stuurt hiertoe het projectteam aan.
 • Je signaleert belangenconflicten en tegenstrijdigheden en escaleert tijdig.
 • Je stelt contracten met op o.a. leveranciers, makers, stuurt deze aan en bewaakt de kwaliteit van de geleverde diensten.
 • Je draagt zorg voor het vastleggen van de communicatieafspraken, het tijdig informeren en betrekken van de verschillende stakeholders en samenwerkingspartners binnen het project en zorgt ervoor dat de besluitvorming verloopt conform afspraak.
 • Je werkt in opdracht van het hoofd Projectenbureau en legt inhoudelijk verantwoording af aan het hoofd Communicatie & Marketing.

De invulling van de opdracht bestaat daarnaast uit o.a.

 • het opstellen en bewaken van het projectplan, inclusief budgettering, fasering, planning en kosten en je bewaakt deze;
 • zorgdragen voor de juiste informatie van werkzaamheden en producten binnen het project, inclusief bewaking voortgang en kwaliteit;
 • anticiperen gedurende de looptijd van het project op veranderende omgevingsfactoren;
 • aanleveren van adequate managementinformatie aan het hoofd van het projectenbureau, waarbij jij een signaal- en adviesfunctie hebt;
 • zorgdragen voor adequate kennis-en informatieoverdracht naar de organisatie of aanverwante projecten;
 • het tijdig leveren van de projectresultaten en het daartoe aansturen van het projectteam;
 • realiseren van de projectdoelstellingen, evalueren van projectresultaten en overdragen van het project naar de (relevante) organisatieafdelingen.

Wij zoeken een kandidaat met…

 • Sterke projectmanagementvaardigheden, die het overzicht kan bewaren, sterk georganiseerd is en de eigen planning en die van het team nauwgezet kan volgen
 • Proces- en timemanagement skills, die zich verantwoordelijk voelt voor het, binnen de kaders, behalen van het eindresultaat en die in staat is om kaders te stellen en overzicht, duidelijkheid en rust te brengen zodat een projectteam optimaal kan functioneren.
 • Goede digitale vaardigheden, die projecten zoals de ontwikkeling en inrichting van een website, of app kan begeleiden.
 • Sterke communicatievaardigheden, die zich mondeling en schriftelijk, formeel en informeel goed weet uit te drukken en beschikt over overtuigingkracht.
 • Stakeholdersensitiviteit, die een complex project kan realiseren met voldoende draagvlak bij alle stakeholders.

Hoe kun je reageren?

Heb je belangstelling voor deze functie, dan kun je reageren door onderstaande vragen in maximaal 300 woorden per vraag te beantwoorden. Het is niet nodig om een motivatiebrief en CV mee te sturen. Zodoende beoordelen wij alle sollicitanten op dezelfde manier en zo objectief mogelijk. Graag ontvangen we naast je antwoorden je naam, telefoonnummer en e-mailadres.

 1. Waarom solliciteer je voor deze functie? En waarom specifiek bij het Amsterdam Museum?
 2. Beschrijf een voorbeeld van een complex project op het gebied van re-branding of digitale transformatie, dat door jouw projectmanagement succesvol werd. Omschrijf daarbij jouw rol in de procesfasen.
 3. Hoe zie jij je rol als projectleider en tegelijkertijd enthousiaste verbinder in het projectteam en daarbuiten?
 4. Wat zijn naar jouw ervaring de grootste potentiële uitdagingen van complexe projecten en hoe ga jij daarmee om?
 5. Beschrijf het project, waarvan jij de projectleider was, waar je het meest trots op bent. Hoe werd de draagwijdte van het project doorvertaald naar de relevante organisatieafdelingen en hoe heb je dit aangepakt?

Laten we kennis maken!

Als je geïnteresseerd bent, nodigen we je uit te reageren en je antwoorden uiterlijk vóór zaterdag 10 april te mailen naar po@amsterdammuseum.nl o.v.v. vacature projectleider Rebranding. Mocht je inhoudelijke vragen hebben, neem dan contact op met Marijke Oosterbroek, hoofd Projectenbureau via m.oosterbroek@amsterdammuseum.nl De eerste gesprekken zijn (o.v.) gepland in week van 19 april. Eventueel willen we in de vervolgfase referenties opvragen.

Het Amsterdam Museum onderschrijft de Code Culturele Diversiteit en wil nadrukkelijk een diverse en inclusieve organisatie zijn. Een organisatie die ruimte biedt aan iedereen en die de kracht van de diversiteit van medewerkers gebruikt om betere resultaten te halen voor de stad. Talent als basis, diversiteit als kracht. We streven ernaar dat het personeelsbestand een afspiegeling is van de beroepsbevolking van Amsterdam met al haar aanwezige verschillen. Vacatures staan open voor iedereen, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

Publicatie datum:

30 Mar 2021

Opdrachtgever:

Amsterdam Museum

Contactpersoon

Ikram Choho
Vragen over deze vacature?
Contact Ikram Choho
mobiel (06) 4621 1560
Meer details
Match criteria
Type
 • Vacatures derden

 

Onze opdrachtgevers
Copyright © 2021 Colourful People