Projectleider Culturele Basisinfrastructuur 2021-2024

Reactietermijn gesloten

Functieomschrijving

Eén keer in de vier jaar brengt de Raad voor Cultuur (RvC) advies uit aan de minister van OCW over de samenstelling van de culturele basisinfrastructuur (BIS). De RvC weegt en beoordeelt aanvragen voor subsidie over de volle breedte van het culturele veld. Van grote organisaties als Nationale Opera, Rijksmuseum en Koninklijk Concertgebouworkest tot presentatie-instellingen als Witte de With, festivals als Oerol, IFFR en de Nederlandse Dansdagen en ondersteunende instellingen als Dutch Culture op het vlak van internationalisering en Digitaal Erfgoed Nederland. Voor de cultuurperiode 2017-2020 ging het om 118 aanvragen. Op basis van het advies van de RvC beslist de minister van OCW over de toekenning van subsidies. Zij maakt haar besluiten bekend op Prinsjesdag. De aanvragen voor de cultuurperiode 2021-2024 worden in de periode tussen februari-juni 2020 door de RvC beoordeeld.

De RvC zoekt per 1 september a.s. een projectleider voor het advies over de BIS 2021-2024. Het is een klus voor één jaar. Als projectleider leid je het proces van de beoordeling van de subsidieaanvragen voor de BIS in goede banen en zorg je er met de collega’s van het ondersteunend bureau van de Raad voor dat de Raad in mei/juni 2020 advies kan uitbrengen.

Je start in de voorbereidende fase (vanaf september 2019) met het optuigen van de organisatie en het uitzetten van de hoofdlijnen. Dit houdt in dat je o.a. de projectorganisatie neerzet, de benodigde capaciteit en financiën regelt, en zorgt dat er in het team afspraken worden gemaakt over aanpak en planning. Je stuurt dit proces aan in samenspraak met de directeur en de BIS-coördinator van de RvC, en je zorgt voor het informeren en afstemmen met de Raad.

Op alle deelterreinen moeten beoordelingscommissies worden aangesteld, met een diverse en onafhankelijke samenstelling. De leden van de beoordelingscommissies worden door de minister benoemd. Het bureau van de raad bereidt dit voor (b.v. kandidaten zoeken en benaderen, benoemingslijst voor OCW samenstellen, enz.). Iedere commissie heeft één (of meerdere) secretaris(sen) vanuit het bureau, die het veld goed kent en de commissie ondersteunt in het beoordelen van de aanvragen. Het najaar zal ook worden benut voor het vaststellen van het beoordelingskader en het voorbereiden op de gesprekken met instellingen over hun aanvragen.

De periode januari tot de zomer is de kernperiode waarin de aanvragen worden beoordeeld, de adviezen worden opgesteld vanuit de commissies én de adviezen worden besproken en vastgesteld door de Raad. Met het uitbrengen van het advies aan de minister van OCW, wordt het advies openbaar. Daarmee is er veel aandacht van aanvragers en de media voor het advies. Dit vergt een strak tijdschema, een adequate planning en goed gevoel voor politieke en bestuurlijke verhoudingen. De belangen voor de aanvragers zijn groot. Van jou wordt gevraagd onder druk de rust te bewaren en het proces de goede banen in te leiden.

Gevraagde competenties
  • Academisch werk- en denkniveau.
  • Kennis van en ervaring met de actuele discussies in het culturele werkveld zijn een pré. Affiniteit met en gevoel voor de cultuursector is een must.
  • Je bent een echte teamspeler, die erop stuurt dat Raad, bureaumedewerkers en commissieleden gezamenlijk tijdig tot resultaat komen.
  • Je bent sterk in het managen van een proces onder hoge tijdsdruk. Je bewaart rust en houdt overzicht.
  • Je kunt inhoudelijk op hoofdlijnen sparren over de inhoud van de aanvragen en adviezen en bent in staat een consistente redeneerlijn te bewaken. Je denkt mee en bent bereid de mouwen op te stropen en zelf mee te poetsen als dat nodig is.
  • Je hebt een uitstekend gevoel voor politiek-bestuurlijke verhoudingen, voelt goed aan waar spanningen liggen en bent in staat die weg te nemen en te overbruggen.
  • Je werkt keihard door als het moet en relativeert als het kan. De BIS-beoordelingsperiode wordt gekenmerkt door een hoge werk- en tijdsdruk. Flexibiliteit is noodzakelijk (geen ‘9 tot 5’-mentaliteit). Af en toe wordt in de avond gewerkt. De werkzaamheden vinden vooral op kantoor plaats. Thuiswerken is voor deze functie minder geschikt.


Organisatie - Raad voor Cultuur
De Raad voor Cultuur, gevestigd in Den Haag, is een onafhankelijk adviesorgaan voor de regering. Hij adviseert regering en parlement gevraagd en ongevraagd over actuele beleidskwesties en hij adviseert over de toekenning van subsidies in het kader van de culturele basisinfrastructuur.

De raad is een netwerkorganisatie die wordt ondersteund door het secretariaat. Dat fungeert als knooppunt in en regisseur van dit netwerk. Er werken ca. 20 mensen vast bij het bureau van de raad, variërend in leeftijd van eind 20 tot 50+. De raad streeft ernaar de diversiteit in het personeelsbestand verder te vergroten.

De raad is gevestigd direct naast Den Haag CS, in een prettig, door jonge ontwerpers ingericht kantoor. Commissieleden, adviseurs en kunstenaars komen geregeld over de vloer en de sfeer is informeel. De raad is een organisatie waarin professionals met een grote mate van zelfstandigheid hun werk verrichten.

De raad zelf bestaat, inclusief de voorzitter, uit acht raadsleden. Onze kring van adviseurs bestaat uit circa 120 mensen uit het veld. Deze experts worden betrokken bij de voorbereiding van adviezen over uiteenlopende vraagstukken en disciplines in het domein van cultuur en media.

Zie voor verdere informatie over de Raad voor Cultuur: www.cultuur.nl


Arbeidsvoorwaarden

Salaris: schaal 13-14 (BBRA 1984, min. € 4086,- tot max. € 6740,- bruto per maand, exclusief vakantiegeld en eindejaarsuitkering). Inschaling is afhankelijk van relevante kennis en werkervaring.
Dienstverband: tijdelijke aanstelling zonder uitzicht op een vaste aanstelling
Contractduur: 1 jaar (van 1 september 2019 tot 1 september 2020)
Uren per week: 36 uur (fulltime)

Meer informatie over de vacature

De heer Egidio Memeo, directiesecretaris Raad voor Cultuur, 06-42026618 of egidio.memeo@cultuur.nl

Solliciteren
Sollicitaties kunnen gestuurd worden naar: sollicitatie@cultuur.nl De uiterste reactiedatum is 26 april 2019. Het streven is om op 6 mei en 14 mei 2019 kennismakingsgesprekken te voeren.

Locatie

Den Haag

Publicatie datum:

10 Apr 2019

Opdrachtgever:

Raad voor Cultuur

Contactpersoon

Rene Burgler
Vragen over deze vacature?
Contact Rene Burgler
mobiel (06) 2857 5436
Meer details
Match criteria
Type
  • Vacatures derden

 

Copyright © 2020 Colourful People Privacy statement