Programmadirecteur Alliantie - gemeente Amsterdam

Reageer nu!

De functie

Als programmadirecteur maak je onderdeel uit van het bestuurlijk team Zuidoost, waarvan de stadsdeelvoorzitter Zuidoost de rol van dagelijks bestuurlijk opdrachtgever vervult. Je bent verantwoordelijk voor de afronding van het integraal Masterplan Zuidoost en de aansturing van de uitvoering van het Masterplan binnen de daartoe gestelde inhoudelijke, organisatorische en financiële kaders. Je draagt verantwoordelijkheid voor een goede bestuurlijke advisering en advisering van de Alliantie. Het is de bedoeling dat je een programmaorganisatie opbouwt, waaraan na uiterlijk 3 jaar de uitvoering van het aansturen van het masterplan kan worden overgedragen.

Om succesvol te zijn is het van belang dat je:

 • Kennis hebt van de stad;
 • In staat bent om in samenwerking met zowel de binnengemeentelijke partners als de alliantie-partners tot voorstellen te komen die er in de uitvoering op gericht zijn om de domeinen onderwijs, werkgelegenheid, armoede, zorg en wonen te versterken;
 • Zowel door het bestuurlijk team, de Alliantie, de binnengemeentelijke partners als de bewoners van Zuidoost gezien wordt als onafhankelijk, verbindend, daadkrachtig en iemand met natuurlijk gezag, die in staat is alle stakeholders aan te spreken op resultaten en uitvoering;
 • Actief de lokale, regionale en landelijke ontwikkelingen, veranderingen, knelpunten en kansen volgt binnen de aandachtsgebieden van het programma en aan het programma gerelateerde onderwerpen. In staat is om samen met anderen op innovatieve wijze naar oplossingen te zoeken en kansen te benutten;
 • Duurzame relaties bouwt en onderhoudt en samenwerkt met relevante interne en externe stakeholders (waaronder ook burgers en het (in)formeel veld van etnisch-cultureel en religieus diverse gemeenschappen);
 • Het programma binnen en buiten de gemeentelijke organisatie verbindt, vertegenwoordigt, positioneert en profileert;
 • Een sparringpartner bent voor de alliantiepartners, de burgemeester, wethouder(s) en stadsdeelvoorzitter, zowel op strategisch als tactisch niveau;
 • Samen met je binnengemeentelijke partners aan het werk om de samenhang te bewaken tussen lopende programma’s en opgaven, het vormgeven en inrichten van de maatschappelijke alliantie en het opstellen en uitvoeren van het masterplan Zuidoost.

Wij vragen:

 • Intrinsieke motivatie en inspiratie: de passie en wil om de leefbaarheid en veiligheid (voor de jeugd) in Zuidoost duurzaam en structureel te verbeteren;
 • Kennis over en gevoel voor de dynamiek in Amsterdam Zuidoost en haar zeer diverse (etnisch-culturele en religieuze) gemeenschappen;
 • Kennis van en ervaring met continu leren en verbeteren: aantoonbare ervaring en affiniteit met het lerend implementeren, lerende organisatie en doorvoeren van veranderingsprocessen en het oplossen van maatschappelijke vraagstukken;
 • Iemand die in een complexe omgeving met tegenkrachten kan werken, prioriteiten stelt, en keuzes maakt, vanuit een overkoepelende visie en gedeeld eigenaarschap zonder de integraliteit en het resultaat uit het oog te verliezen;
 • Wo-werk en denkniveau;
 • Recente (programma)managementervaring in een vergelijkbare verantwoordelijke functie bij een organisatie van vergelijkbare complexiteit binnen het publieke domein.

Competenties

 • Leiding geven
 • Verandermanagement-
 • Samenwerken/‚Äčverbinden
 • Strategisch denken/‚Äčanalyseren
 • Besluit- en daadkracht
 • Gezag en statuur

Wij bieden

 • Gelet op de tijdelijke aard van het programma wordt een dienstverband voor bepaalde tijd aangeboden voor de duur van het programma, doch maximaal 3 jaar.
 • Je salaris is minimaal € 5.785,- en maximaal € 8.343,-bruto per maand (salarisschaal 16) op basis van 36 uren per week.
 • Werken in een diverse stad met goede bereikbare locaties in Amsterdam en de kans je te blijven ontwikkelen.
 • De gemeente voert een diversiteitsbeleid (zie ook: https:/www.amsterdam.nl/bestuur-organisatie/volg-beleid/diversiteit/). Dit houdt in dat de gemeente ernaar streeft dat haar personeelsbestand een afspiegeling is van de beroepsbevolking van Amsterdam. Dit geldt ook voor het leiderschap binnen de organisatie: er wordt actief gestreefd naar een diverse samenstelling van het (top) management. Bij gelijke geschiktheid heeft een kandidaat met een niet westerse culturele achtergrond de voorkeur.
 • Een goed pakket secundaire arbeidsvoorwaarden, o.a. opname in het ABP-pensioenfonds, een maandelijkse bijdrage in de ziektekostenverzekering en een Individueel Keuzebudget van 17,05% van jouw jaarsalaris. Je kunt dit inzetten om bijvoorbeeld extra verlofuren te kopen. Voor een overzicht van alle overige arbeidsvoorwaarden, klik hier.

De organisatie

Hiërarchisch valt de Programmadirecteur onder door de stedelijk directeur Stadsbeheer en Gebiedsgericht werken. Het ambtelijk opdrachtgeverschap wordt vervuld door de stadsdeeldirecteur Zuidoost, die samen met de stedelijk directeur Stadsbeheer en Gebiedsgericht Werken en de stedelijke directeur Sociaal verantwoordelijk is voor de versterking van de stadsdeelorganisatie en het gebiedsgericht werken. Het bestuurlijk opdrachtgeverschap wordt vervuld door het bestuurlijk team en partners uit de Alliantie. Het bestuurlijk team wordt gevormd door de burgemeester, de wethouder van onderwijs, armoede en inburgering, de wethouder van wonen, bouwen en openbare ruimte, de stadsdeelvoorzitter, de stadsdeelsdirecteur, de stedelijk directeur cluster Sociaal, stedelijk directeur Stadsbeheer en gebiedsgericht werken en de programmadirecteur.

De Alliantie wordt gevormd door de burgmeester, de hoofdcommissaris van politie, de wethouder onderwijs, de wethouder bouwen, wonen en openbare ruimte, de stadsdeelvoorzitter, de voorzitter raad van bestuur van Rochdale, de plv. hoofdofficier van justitie arrondissementsparket Amsterdam, de directeur-bestuurder stichting Bijzonderwijs, de directievoorzitter mbo College Zuidoost, de directeur Bindelmeer College en 2 bewoners.

De procedure

De gemeente Amsterdam laat zich in deze procedure bijstaan door executive search bureau Van der Kruijs. Belangstellenden kunnen hun interesse kenbaar maken tot en met 23 augustus 2020 door een korte motivatie (inclusief actueel cv) te sturen aan Ila Kasem, IKasem@vanderkruijs.com

Een assessment kan deel uit maken van de sollicitatieprocedure.Deze vacature staat gelijktijdig intern en extern uit. Medewerkers van de gemeente Amsterdam hebben voorrang in de procedure.

We willen een diverse en inclusieve organisatie zijn, die ruimte biedt aan iedereen. Diversiteit is een kracht die we gebruiken om betere resultaten te halen voor de stad. We streven naar een personeelsbestand dat een afspiegeling is van de beroepsbevolking van Amsterdam, met alle verschillen. Onze vacatures staan open voor iedereen, tenzij in de tekst iets anders staat.

Wil je weten hoe het is om bij ons te werken? Bekijk dan de verhalen van onze medewerkers.

Vragen

Voor informatie kunnen geïnteresseerden telefonisch contact opnemen met Ila Kasem, op telefoonnummer 06-53562215, of met Janneke van Golen, telefoonnummer 06-11845416.

Acquisitie stellen we niet op prijs.

Publicatie datum:

17 Jul 2020

Opdrachtgever:

Gemeente Amsterdam

Contactpersoon

Rene Burgler
Vragen over deze vacature?
Contact Rene Burgler
mobiel (06) 2857 5436
Meer details
Match criteria
Type
 • Vacatures derden

 

Onze opdrachtgevers
Copyright © 2020 Colourful People Privacy statement