Organisatieadviseur | Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Topbaan

Een organisatie met meer dan drieduizend ambtenaren in beweging krijgen. Of juist rust en ruimte brengen waar de werkdruk hoog is. Hoe doe je dat? Daar houdt een team van organisatieadviseurs zich dagelijks mee bezig, op allerlei niveaus binnen het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Kom jij als organisatieadviseur dit team in Den Haag versterken?

Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) zoekt per direct een

Organisatieadviseur (32-36 uur)

Functieomschrijving

Door bij te dragen aan de verdere organisatieontwikkeling van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) bouw je mee aan een sterker Nederland met werk en bestaanszekerheid voor iedereen. Aan de hand van de thema's uit ons ontwikkelkompas (verbonden, innovatief, vitaal en inclusief) werk je mee aan een open cultuur en een lerende organisatie.

Signalen uit de maatschappij nemen we serieus. Denk aan de aanbevelingen uit de rapporten ‘Ongekend onrecht’ en 'Klem tussen beleid en uitvoering'. Jij draagt zichtbaar bij aan het realiseren van de opgaven die uit de rapporten voortkomen, zowel qua werkwijze als organisatie-inrichting. Dit doe je met een klant- en resultaatgerichte houding, open en transparante communicatie en een duurzame aanpak.

De uitgezette koers van de organisatie vertaal je naar concrete adviezen. Ook begeleid je SZW bij de gewenste verandering in politiek-bestuurlijke context. Je adviseert vanuit de bedoeling, waarbij flexibel organiseren een rode draad is in de huidige organisatievraagstukken. Denk hierbij aan flexibele structuren, flexibel samenwerken en flexibele sturing. Maatwerk is hierbij cruciaal.

Je voert zelfstandig opdrachten uit en neemt als adviseur deel aan verschillende gremia van de opdrachtgevende directie. Het kan ook zijn dat je een opdracht niet zelf uitvoert, maar dat je namens de organisatie optreedt als regisseur en/of opdrachtgever in samenwerking met de Uitvoeringsorganisatie Bedrijfsvoering Rijk, het interne Leer- en Ontwikkelplein en externe partijen. Ook werk je bij sommige opdrachten nauw samen met collega's van aangrenzende expertises.

Je gaat samenwerken met een professioneel, ambitieus en goed georganiseerd team. Onze verschillende expertises en persoonlijkheden vullen elkaar aan. De klanttevredenheid is hoog. In ons relatief nieuwe team, dat bestaat uit vijf organisatieadviseurs en twee adviseurs diversiteit en inclusie, krijg je ook ruimte om je te ontwikkelen.

Functie-eisen

 • Je hebt een academisch diploma, bij voorkeur op het gebied van HRM, bedrijfskunde, arbeid- en organisatiepsychologie of verandermanagement.
 • Je hebt actuele kennis en ruime ervaring op het gebied van organisatie- en veranderkunde in complexe organisaties.
 • Je hebt ervaring op het gebied van flexibel organiseren en bent gespecialiseerd in organisatie-inrichting (procesmatig organiseren, opgavegericht werken) en/of cultuurtrajecten (teamontwikkeling en -begeleiding).
 • Je beschikt over sterk ontwikkelde adviesvaardigheden, ook op bestuurlijk en/of strategisch niveau.
 • Je houdt het burgerperspectief altijd op je netvlies en denkt onafhankelijk mee in oplossingsrichtingen met behoud van overzicht.
 • Je voelt politiek-bestuurlijke belangen en verhoudingen goed aan en bent je bewust van wat er in de organisatie en maatschappij speelt.
 • Je weet in de praktijk slagen te maken dankzij je realisatiekracht.

Overige arbeidsvoorwaarden

Naast het salaris (salarisschaal 12) ontvang je een individueel keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je brutojaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaalvriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je ov-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid werkt aan eerlijk, gezond en veilig werk in Nederland. Iedereen moet de kans krijgen om mee te doen en zich te ontwikkelen, zodat je zelf kunt bijdragen aan je eigen toekomst. Als het tegenzit zorgen we voor een vangnet, en als je met pensioen gaat voor een inkomen. Dat kan alleen in een land waar mensen er voor elkaar zijn.

Wij willen beleid maken dat voor iedereen werkt. We luisteren naar wat er speelt in de samenleving; werken nauw samen met partners, en spelen in op nieuwe ontwikkelingen, nationaal en internationaal. We buigen ons over vragen die niet bepaald tot de gemakkelijkste behoren. Over het sociaal beleid, de toekomst van de verzorgingsstaat en de betaalbaarheid van de oudedagsvoorziening. Maar ook over de vergrijzingsproblematiek en de veiligheid op de werkplek. We stimuleren de naleving van regels en als er misstanden zijn, treden we op. Het ministerie geeft als werkgever het goede voorbeeld.

Directie Organisatie, Bedrijfsvoering en Personeel, afdeling Human Resource Management

"De directie Organisatie, Bedrijfsvoering en Personeel maakt werken en ontwikkelen mogelijk!” Vanuit deze missie werken we dagelijks aan een professionele en inclusieve werkomgeving waarin iedereen prettig kan werken, leren en ontwikkelen. Onze aandachtsgebieden zijn alle aspecten rondom organisatie, bedrijfsvoering en personeel.

De bedrijfsvoering binnen het Rijk is sterk in beweging en gericht op ‘één bedrijfsvoering Rijk’. Veel operationele taken en werkzaamheden zijn uitbesteed aan (rijks)bedrijven. De directie Organisatie, Bedrijfsvoering en Personeel (OBP) is intermediair; we moeten zowel onze eigen organisatie als de dienstverleners goed kennen en verbinden. Wij leveren zelf ook diensten, we implementeren nieuw (rijks)beleid en adviseren medewerkers en bestuurders. Ook vertegenwoordigen we op ons domein de belangen van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) extern, bijvoorbeeld richting (rijks)leveranciers en (rijks)beleidsmakers.

We gaan proactief en creatief te werk, zoeken naar verbetering van de dienstverlening binnen óf buiten bestaande kaders en richtlijnen. We experimenteren met nieuwe dienstverlening, en bij veranderingen en vernieuwingen in de bedrijfsvoering organiseren wij draagvlak door medewerkers, bestuurders en medezeggenschap binnen SZW te betrekken.

Binnen onze directie werken we met ongeveer 125 collega’s in een collegiale werksfeer, waarin er ruimte is voor humor, luchtigheid en waardering voor verschillen. Leren en experimenteren staan hoog in het vaandel waardoor er volop mogelijkheden zijn om jezelf persoonlijk en op inhoud te ontwikkelen.

Afdeling Human Resource Management
Je komt terecht in het O-Adviesteam, onderdeel van de afdeling Human Resource Management (HRM). In de HRM-keten werken we samen met de teams HRM- (management)advies, HRM-beleid en HR-ondersteuning. We implementeren het rijksbrede HRM-beleid ‘Strategisch Personeelsbeleid’ binnen de eigen organisatie en geven invulling aan de ambities van SZW op het gebied van de ontwikkeling van mens en organisatie en goed werkgeverschap. Dat doen we met vijftig betrokken professionals.

Verbonden, innovatief, inclusief en vitaal
In jouw werk is het kompas van onze organisatieontwikkeling richtinggevend. We werken samen aan een open cultuur en een lerende organisatie. Dat kunnen we doen met de expertise, inbreng en betrokkenheid van ons allemaal. In al je opdrachten werk je steeds vanuit de volgende thema's:

 • Verbonden
  We richten onze blik naar buiten. We kijken en luisteren naar wat er in de samenleving en bij de uitvoering van ons beleid leeft. We vangen signalen op, toetsen onze aannames en zijn ons bewust van wat onze voorstellen teweeg kunnen brengen.
 • Innovatief
  Maatschappelijke en technologische ontwikkelingen veranderen de samenleving continu. Innovatie is geen doel op zich, maar kan ons verder helpen beleid te maken dat werkt. Nu en in de toekomst.
 • Inclusief
  Laten we verschillen inzien en benutten! Dat begint met nieuwsgierigheid naar elkaar. Natuurlijk zijn we het niet altijd met elkaar eens. Maar een open gesprek en respect vinden we vanzelfsprekend.
 • Vitaal
  Wat heb jij nodig om met plezier te werken? Om in balans te zijn en te groeien? Zorg goed voor jezelf en elkaar.

We willen een organisatie zijn waar het prettig werken is. Gezond, veilig en inclusief.

Bijzonderheden

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) vindt diversiteit en een inclusieve werksfeer belangrijk. Wij maken geen verschil tussen waar je geboren bent, waar je in gelooft en van wie je houdt. Wel zijn wij geïnteresseerd in je verhaal en zijn wij nieuwsgierig naar jouw drive naar maatschappelijk effect. Verschillende perspectieven, achtergronden en inzichten vergroten de denkkracht en handelingsperspectieven van SZW waardoor we optimaal aansluiten bij de behoeften uit de samenleving.

Solliciteren

Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid laat zich in deze procedure adviseren door Colourful People. Fatima Bouhriani, partner bij Colourful People geeft graag antwoord op al je vragen. Zij is bereikbaar op f.bouhriani@colourfulpeople.nl of mobiel op +0316 50500747. We vragen je jouw interesse middels CV en motivatiebrief zo spoedig mogelijk te sturen naar f.bouhriani@colourfulpeople.nl.

De reactietermijn voor deze functie loopt tot en met 23 juni 2021.

Locatie

Den Haag

Publicatie datum:

09 Jun 2021

Opdrachtgever:

Ministerie van Sociale Zaken & Werkgelegenheid

Contactpersoon

F. Bouhriani
M: (06) 5050 0747

Fatima Bouhriani
Vragen over deze vacature?
Contact Fatima Bouhriani
mobiel (06) 5050 0747
Meer details
Match criteria
Type
 • Vacatures via Colourful People

 

Onze opdrachtgevers
Copyright © 2021 Colourful People