Onderwijsmanager team Handel & Ondernemen | ROC TOP

Nieuw

Voor de Campus Business zijn wij op zoek naar een nieuwe TOP-per! Ben jij een bevlogen en ervaren manager voor het team Handel & Ondernemen? Je durft duidelijke kaders te stellen zonder daarbij de verbinding met het team te verliezen. Je hebt ervaring met veranderopdrachten en bent gewend te faciliteren in eigenaarschap. Samen met je collega’s van het managementteam zet je de ingezette koers voort, met de focus op teamontwikkeling, onderwijsontwikkeling en verbetering onderwijskwaliteit. En natuurlijk heb je een warm gevoel bij onze groep studenten op niveau 2, 3 en 4. Herken je je in dit profiel? Dan zien we graag je reactie.

De organisatie
In het schooljaar 2018-2019 is ROC TOP van start gegaan met vier nieuwe campussen in Amsterdam waar het draait om innovatief, inspirerend en dynamisch beroepsonderwijs dat we samen maken met de student, onze professionals en het beroepenveld. Op deze vier campussen nemen ca. 4.000 studenten deel aan ruim vijftig verschillende opleidingen. De centrale stafdiensten ondersteunen het College van Bestuur en de campussen en bestaan uit de afdelingen Bestuur & Strategie, Onderwijs & Studentzaken, Personeel & Organisatie, ICT en Finance & Control. In totaal werken zo’n 450 medewerkers (350 fte) bij ROC TOP.

De besturingsfilosofie van ROC TOP kent de volgende uitgangspunten: professionele leergemeenschap, de teams zijn de basis van de organisatie, sturen, beheersen en verantwoorden vanuit vertrouwen, professionele ruimte en gezamenlijke verantwoordelijkheid en het onderwijs ontwikkelen samen met netwerkpartners. Voor meer informatie over de organisatie: ROC TOP

Campus Business
Er leren zo’n 600 studenten op de Campus Business en er werken ongeveer 55 medewerkers/44 fte. Het managementteam van Business bestaat uit de Campusdirecteur en 2 onderwijsmanagers. Het team Handel & Ondernemen bestaat uit 24 medewerkers. De medewerkers van Business zijn zeer betrokken bij hun studenten, die met veel aandacht en persoonlijke inzet begeleid worden.
Voor de Campus Business staat het voortzetten van de verbetering van de kwaliteit van ons onderwijs hoog op de agenda. Vol energie is ingezet op teamontwikkeling, persoonlijk leiderschap en professionalisering.

Het afgelopen jaar is de campus gestart met professionalisering van het team onder begeleiding van Stichting LeerKracht. De LeerKracht-methode gaat uit van het principe ‘continue verbeteren’ en een ‘lerende cultuur’, waarmee gewerkt wordt aan het verbeteren van de basiskwaliteit. De focus ligt op didactisch handelen, examinering, verzuim en de basisprocessen.
Voor meer informatie over Campus Business: Campus Business ROC TOP

Vanwege het vertrek van de onderwijsmanager van het team Handel zoeken we een nieuwe manager. Als onderwijsmanager ben je integraal verantwoordelijk voor het ondersteunen en faciliteren van een onderwijsteam in het vormgeven van goed onderwijs binnen ROC TOP.
Hoofdtaak is op een coachende en inspirerende wijze het leiding geven aan het onderwijsteam waardoor de teamleden zich op onderwijskundig vlak verder kunnen ontwikkelen naar meer zelfsturing. Dit alles gebeurt met aandacht voor de medewerkers en de studenten, met al hun verschillen en kwaliteiten.

Verantwoordelijkheden en taakgebieden
Het bieden van dagelijkse leiding en ondersteuning aan het team Handel en Ondernemen.

 • Zorgdragen voor de totale personeelszorg (waaronder functionerings- en beoordelingsgesprekken, re-integratiegesprekken), het personeelsbeheer en de werving en selectie
 • Coachen van de docenten bij de professionele ontwikkeling
 • Bewaken van de kwaliteit van het onderwijs en de werkzaamheden van je onderwijsteam
 • Toewerken naar een oplossingsgericht en zelfstandig team
 • Bewaken van besluitvormingsprocessen die op het onderwijsteam betrekking hebben of hier gevolgen voor heeft
 • Zorgen voor optimale afstemming en samenwerking met het andere onderwijsteam binnen de campus, andere (onderwijs)teams binnen ROC TOP en externen.

Stroomlijnen van de processen binnen het onderwijs op de campus

 • Vertalen van beleidsuitgangspunten van ROC TOP en de campus en de landelijke en regionale ontwikkelingen naar uitvoeringsplannen waarin de benodigde aanpak, werkwijze en werkverdeling binnen de onderwijsteams beschreven staan, afgestemd met het onderwijsteam
 • Zorgdragen voor de totstandkoming van werkplannen, curricula, de leer/oefenstof, les- en leermethode, te gebruiken leermiddelen en materialen en hierover binnen ROC TOP en de campus afstemming plegen
 • Vertalen van de onderwijsprogrammering naar een organisatorische inrichting en samenstelling van het onderwijsteam
 • Bewaken en bevorderen van de identiteit/cultuur van ROC TOP en de campus
 • Fungeren als aanspreekpunt ten aanzien van bedrijven in de beroepspraktijk of organisaties in de omgeving ten behoeve van onderwijsprogramma’s
 • Vertalen van strategische beleidsuitgangspunten of majeure ontwikkelingen naar een innovatief meerjaren onderwijsbeleid/onderwijsprogrammering voor de campus en het adviseren van de campusdirecteur hieromtrent
 • Volgen van de arbeidsmarktontwikkelingen zowel landelijk als in de regio en deze in het (onderwijs)beleid van de toegewezen opleidingen vertalen
 • Verantwoordelijk voor de vormgeving en correcte uitvoering van de examinering
 • Toetsen van beleidsvoornemens op hun consequenties voor de werkprocessen van de toegewezen opleidingen
 • Deelnemen aan (onderwijs)programmamanagement en in dit kader sturen van programmaonderdelen en zorg dragen voor integratie en afstemming
 • Leiding- en richting geven als projectleider aan multidisciplinaire en innovatieve beleidsmatige projecten voor de toegewezen opleidingen
 • Vertalen van (meer)jarenplannen en -begroting naar implementatieplannen en richtlijnen en procedures voor de toegewezen opleidingen

Profiel
Je hebt stevige ervaring in leidinggeven in onderwijs of bedrijfsleven (Handel en Ondernemen) en je omarmt de ontwikkelingen binnen het middelbaar beroepsonderwijs (MBO) en de koers van ROC TOP. Je hebt grote affiniteit met de studenten-doelgroep van Business en bij voorkeur een netwerk met partners in de Amsterdamse regio. Je hebt een Master Onderwijsmanagement gevolgd of een vergelijkbare opleiding (HBO+). Je hebt ervaring met het aansturen van teams en wil graag impact maken binnen een compacte organisatie waar kwaliteit van het onderwijs, eigenaarschap en innovatie hoog in het vaandel staan. Je beschikt over een verbindende, stevige persoonlijkheid en bent in staat om in een complexe omgeving te functioneren.

ROC TOP hecht veel waarde aan diversiteit en inclusie en ziet diversiteit als een verrijking van haar organisatie. Graag zien wij dit terug in alle lagen van organisatie, dus ook in het managementteam van campus Business. ROC TOP verwelkomt daarom graag sollicitaties van mensen die nu in haar instelling ondervertegenwoordigd zijn.

Competenties
Leiderschap: je onderschrijft de visie van ROC TOP in beweging en weet de ambitie van de organisatie te vertalen naar concrete en haalbare plannen. Je bent je bewust van je voorbeeldrol, spreekt mensen aan op gemaakte afspraken. Je geeft constructieve feedback en staat open voor hetzelfde. Je bent extern en intern een zichtbare en gedreven leider van de campus. Je bent transparant, integer en betrouwbaar en ‘je doet wat je zegt en zegt wat je doet’.
Resultaatgerichtheid: in een periode waarin vele processen tegelijkertijd in gang zijn gezet en veel vergen van alle betrokkenen zorg je voor realiseerbare doelstellingen. Je zorgt dat plannen daadwerkelijk worden uitgevoerd. Je houdt overzicht, bewaakt samenhang en voortgang en grijpt in wanneer de doelstellingen in gevaar komen.
Communicatieve vaardigheden: je bent helder en duidelijk in mondelinge en schriftelijke communicatie. Naar buiten toe ben je zichtbaar, naar binnen toe kun je goed schakelen tussen zichtbaarheid (ook letterlijk bedoeld als aanwezigheid) en luisteren. In lastige situaties weet je te relativeren en last but not least: je neemt een gezonde dosis humor mee.
Onderwijskundig leiderschap: je enthousiasme voor de onderwijskoers van de organisatie werkt aanstekelijk. Je bent nauw betrokken bij de ontwikkeling en uitvoering van opleidingen en bij de onderwijskundige en pedagogische en didactische processen. Je maakt onderwijs dat relevant is voor de studenten van nu en van de toekomst. Je zet in op innovatie en gepersonaliseerd leren in relatie tot maatschappelijke en lokale ontwikkelingen.

Wat bieden wij?
Bij ROC TOP vinden we dat iedereen een leven lang moet kunnen leren, dit geldt ook voor onze medewerkers. Daarnaast hebben medewerkers en managers veel vrijheid in het bedenken en uitwerken van nieuwe initiatieven, waardoor je echt het verschil kunt maken.

We bieden je een functie voor 0,8 -1,0 fte uitgaande van een fulltime werkweek van 36,86 uur. Het salaris is conform CAO MBO en afhankelijk van opleiding en ervaring maximaal €5.685,- (schaal 12) bruto per maand uitgaande van een fulltime dienstverband.

Procedure
ROC TOP laat zich bij de werving en selectie ondersteunen door executive searchbureau Colourful People. Voor meer informatie over ROC TOP, Campus Business en de positie kunt u contact opnemen met Monique Spaansen, partner bij Colourful People (M.Spaansen@colourfulpeople.nl). U kunt uw interesse kenbaar maken door uw brief en CV in te sturen via de website van Colourful People voor 25 mei. De intakegesprekken staan gepland op 30 mei en 1 juni.
De gesprekken met de benoemings- en adviescommissie staan gepland op 14 juni in de middag en een opvolgend gesprek op 21 juni in de middag.
Het streven is de nieuwe onderwijsmanager vanaf 1 augustus te laten starten.

Een assessment, referentiecheck en/of sociale-mediacontrole kan deel uitmaken van de selectieprocedure. Het kunnen overhandigen van een verklaring omtrent het gedrag (VOG) is een vereiste om werkzaam te zijn bij ROC TOP. Meer informatie over ROC TOP vind je op www.roctop.nl.

Locatie

Amsterdam

Publicatie datum:

02 May 2022

Opdrachtgever:

ROC TOP

Contactpersoon

M. Spaansen
M: (06) 5152 6255

Monique Spaansen
Vragen over deze vacature?
Contact Monique Spaansen
mobiel (06) 5152 6255
Meer details
Match criteria
Type
 • Vacatures via Colourful People

 

Onze opdrachtgevers
Copyright © 2022 Colourful People