Onderwijsmanager | ROC TOP

Reactietermijn gesloten

Voor de Campus Start zijn wij op zoek naar een nieuwe TOP-per! Ben jij een bevlogen en ervaren manager die het huidige MT komt versterken en verantwoordelijk wordt voor de twee locaties van de Amsterdamse Plus? Je durft duidelijke kaders te stellen zonder daarbij de verbinding met het team te verliezen. Je hebt ervaring in veranderopdrachten en bent gewend te faciliteren in eigenaarschap. Samen met je collega’s van het managementteam zet je de ingezette koers voort, met de focus op teamontwikkeling, samenwerking en verbetering onderwijskwaliteit. En natuurlijk heb je een warm gevoel bij onze groep studenten op niveau 1 en 2. Herken je je in dit profiel? Dan zien we graag je reactie.

De organisatie
Campus Start is een unieke campus waar entree en niveau 2 Mbo-opleidingen worden aangeboden. De campus bestaat uit 5 locaties te weten; 4 Amsterdamse Plus locaties en locatie Wibaut. De Amsterdamse Plus locaties bieden onderwijs aan studenten die om verschillende redenen niet kunnen aarden in het regulier onderwijs. Persoonlijke ontwikkeling is hierbij het sleutelwoord met als streven het behalen van een diploma zodat onze studenten vol vertrouwen en gekwalificeerd de arbeidsmarkt op kunnen of door kunnen stromen naar een vervolgopleiding.

Er leren ruim 800 studenten op de Campus Start en er werken circa 100 medewerkers verspreid over 5 locaties. Het managementteam van Start bestaat momenteel uit een campusdirecteur en 2 onderwijsmanagers.

De Amsterdamse Plus staat bekend om zijn kleinschaligheid. De studenten zitten in groepen van maximaal 12 studenten, waarbij ze worden begeleid door een vaste mentor, met extra aandacht voor het pedagogisch klimaat in de klas. Het team van Amsterdamse Plus treedt vooral motiverend en ondersteunend op en werkt nauw samen met maatschappelijk werk, budgetcoach en een Mbo-jeugdteam voor een goed vangnet rondom deze jongeren.

Het onderwijs bij Campus Start wordt ingericht op basis van de leerbehoefte- en mogelijkheden van de student met het kwalificatiedossier als wettelijke basis. Het onderwijs vindt waar mogelijk in de beroeps- of maatschappelijke context plaats. Start werkt intensief samen met partijen uit het werkveld en partners in het sociaal domein. Het doel is gebruik maken van elkaars kennis (onderwijs en bedrijfsleven) om op deze wijze te komen tot branchecertificering en de diplomering op niveau 1-2. Het verzorgen van onderwijs door docenten van Start in de leerbedrijven maakt dat goede samenwerking met opleiders of werkgevers en werknemers noodzakelijk is. Voor de studenten is het van groot belang om te ervaren wat het werkveld inhoudt om zo een juiste keuze te maken voor een baan of vervolgopleiding. De campusdirecteur heeft een belangrijke rol in initiëren en faciliteren van deze partnerschappen.

Campus Start is een onderdeel van ROC TOP. ROC TOP biedt vijftig verschillende opleidingen, geclusterd in vier campussen op diverse kleinschalige locaties in Amsterdam. Docenten werken in teams samen om ongeveer vierduizend studenten op te leiden, variërend in de leeftijd van 16 tot 60 jaar.

Vanwege het vertrek van de onderwijsmanager van Amsterdamse Plus locaties Eendracht en Java Plantsoen zoeken we een nieuwe manager. Als onderwijsmanager ben je integraal verantwoordelijk voor het ondersteunen en faciliteren van een onderwijsteam in het vormgeven van goed onderwijs binnen ROC TOP. Je maakt deel uit van het managementteam van Campus Start.

De kandidaat
Hoofdtaak is op een coachende en inspirerende wijze het leiding geven aan het onderwijsteam waardoor de teamleden zich op onderwijskundig vlak verder kunnen ontwikkelen naar meer zelfsturing. Dit alles gebeurt met aandacht voor de medewerkers en de studenten, met al hun verschillen en kwaliteiten.

Verantwoordelijkheden en taakgebieden

Managementteam
Het bieden van dagelijkse leiding en ondersteuning aan het teams op de beide locaties:

 • zorgdragen voor de totale personeelszorg (waaronder functionerings- en beoordelingsgesprekken, re-integratiegesprekken), het personeelsbeheer en de werving en selectie
 • coachen van de docenten bij de professionele ontwikkeling
 • bewaken van de kwaliteit van het onderwijs en de werkzaamheden van je onderwijsteam
 • toewerken naar een oplossingsgericht en zelfstandig team
 • bewaken van besluitvormingsprocessen die op je onderwijsteam betrekking heeft of voor deze gevolgen heeft
 • verantwoordelijk voor het budget van het onderwijsteam
 • zorgen voor optimale afstemming en samenwerking met de vier andere onderwijsteams binnen de campus Start, en andere (onderwijs)teams binnen ROC TOP en externen.

Organisatie van het onderwijs en beleidsuitvoering
Stroomlijnen van de processen binnen het onderwijs op de campus:

 • vertalen van beleidsuitgangspunten van ROC TOP en de campus en landelijke en regionale ontwikkelingen naar uitvoeringsplannen waarin de benodigde aanpak, werkwijze en werkverdeling binnen de onderwijsteams beschreven staan afgestemd met het onderwijsteam;
 • zorgdragen voor de totstandkoming van werkplannen, curricula, de leer/oefenstof, les- en leermethode, te gebruiken leermiddelen en materialen en hierover binnen ROC TOP en de campus afstemming plegen;
 • vertalen van de onderwijsprogrammering naar een organisatorische inrichting en samenstelling van het onderwijsteam;
 • inbedden van gepersonaliseerd leren en handelingsgericht werken;
 • bewaken en bevorderen van de identiteit/cultuur van ROC TOP en de Campus Start;
 • fungeren als aanspreekpunt ten aanzien van bedrijven in de beroepspraktijk of organisaties in de omgeving ten behoeve van onderwijsprogramma’s;
 • vertalen van strategische beleidsuitgangspunten of majeure ontwikkelingen naar een innovatief meerjaren onderwijsbeleid/onderwijsprogrammering voor de campus en het adviseren van de campusdirecteur hieromtrent;
 • volgen van de arbeidsmarktontwikkelingen zowel landelijk als in de regio en deze in het (onderwijs)beleid van de toegewezen opleidingen vertalen;
 • verantwoordelijk voor de vormgeving en correcte uitvoering van de examinering;
 • toetsen van beleidsvoornemens op hun consequenties voor de werkprocessen van de toegewezen opleidingen;
 • deelnemen aan (onderwijs)programmamanagement en in dit kader sturen van programmaonderdelen en zorg dragen voor integratie en afstemming;
 • leiding- en richting geven als projectleider aan multidisciplinaire en innovatieve beleidsmatige projecten voor de toegewezen opleidingen;
 • vertalen van (meer)jarenplannen en -begroting naar implementatieplannen en richtlijnen en procedures voor de toegewezen opleidingen.

Profiel
Je hebt ervaring in leidinggeven in onderwijs en je omarmt de ontwikkelingen binnen het MBO en de koers van ROC TOP. Je hebt grote affiniteit met de studenten-doelgroep van Start en bij voorkeur een netwerk met partners in de Amsterdamse regio. Je hebt een Master Onderwijsmanagement gevolgd of een vergelijkbare opleiding.
 Je hebt ervaring met het aansturen van teams en wil graag impact maken binnen een compacte organisatie waar kwaliteit van het onderwijs, vrijheid en innovatie hoog in het vaandel staan. Je beschikt over een verbindende, stevige persoonlijkheid en bent in staat om in een complexe en soms politieke omgeving te functioneren. Minstens zo belangrijk als je ervaring zijn je vaardigheden en persoonlijkheid. ROC TOP hecht veel waarde aan diversiteit en inclusie en ziet diversiteit als een verrijking van haar organisatie. Graag zien wij dit terug in alle lagen van organisatie, dus ook in het managementteam van campus Start.


Competenties

 • Leiderschap: je onderschrijft de visie van ROC TOP in beweging en weet de ambitie van de organisatie te vertalen naar concrete en haalbare plannen. Je bent je bewust van je voorbeeldrol, spreekt mensen aan op gemaakte afspraken. Je geeft constructieve feedback en staat open voor hetzelfde. Je bent extern en intern een zichtbare en gedreven leider van de campus. Je bent transparant, integer en betrouwbaar en ‘je doet wat je zegt en zegt wat je doet’.
 • Resultaatgerichtheid: in een periode waarin vele processen tegelijkertijd in gang zijn gezet en veel vergen van alle betrokkenen zorg je voor realiseerbare doelstellingen. Je zorgt dat plannen daadwerkelijk worden uitgevoerd. Je houdt overzicht, bewaakt samenhang en voortgang en grijpt in wanneer de doelstellingen in gevaar komen.
 • Communicatieve vaardigheden: je bent helder en duidelijk in mondelinge en schriftelijke communicatie. Naar buiten toe ben je zichtbaar, naar binnen toe kun je goed schakelen tussen zichtbaarheid (ook letterlijk bedoeld als aanwezigheid) en luisteren. In lastige situaties weet je te relativeren en last but not least: je neemt een gezonde dosis humor mee.
 • Onderwijskundig leiderschap: je enthousiasme voor de onderwijskoers van de organisatie werkt aanstekelijk. Je bent nauw betrokken bij de ontwikkeling en uitvoering van opleidingen en bij de onderwijskundige en pedagogische en didactische processen. Je maakt onderwijs dat relevant is voor de studenten van nu en van de toekomst. Je zet in op innovatie en gepersonaliseerd leren in relatie tot maatschappelijke en lokale ontwikkelingen.

Wat bieden wij?
Campus Start is een uitdagende werkomgeving met veel ambitie. Men werkt in veel nieuwe onderwijsvormen en heeft nauwe contacten met de gemeente. Bijzonder is natuurlijk de belangrijke maatschappelijke opdracht van het opleiden van studenten in niveau 1 (Entree) en 2 opleidingen midden in het dynamische Amsterdam.

Bij ROC TOP kan iedereen zichzelf zijn, zowel studenten als medewerkers. Wij moedigen pionieren en leren aan. Bij ROC TOP vinden we dat iedereen een leven lang moet kunnen leren, dit geldt ook voor onze medewerkers. Daarnaast hebben medewerkers en managers veel vrijheid in het bedenken en uitwerken van nieuwe initiatieven, waardoor je echt het verschil kunt maken.
We bieden je een functie voor 0,8 -1,0 fte uitgaande van een fulltime werkweek van 36,86 uur. Het salaris is conform CAO MBO en afhankelijk van opleiding en ervaring maximaal € 5595,- (schaal 12) bruto per maand uitgaande van een fulltime dienstverband.

Procedure
ROC TOP laat zich bij de werving en selectie ondersteunen door executive searchbureau Colourful People. Voor meer informatie over ROC TOP, Campus Start en de positie kunt u contact opnemen met Monique Spaansen, partner bij Colourful People (M.Spaansen@colourfulpeople.nl). U kunt uw interesse kenbaar maken door uw brief en CV in te sturen via de website van Colourful People voor 16 januari.
De gesprekken met de benoemingscommissie staan gepland op maandag 7 februari. Er volgt een tweede ronde met gesprekken met een vertegenwoordiging van het team op vrijdag 11 februari. Het doel is de nieuwe onderwijsmanager zo spoedig als mogelijk te laten starten.

Een assessment, referentiecheck en/of sociale-mediacontrole kan deel uitmaken van de selectieprocedure. Het kunnen overhandigen van een verklaring omtrent het gedrag is een vereiste om werkzaam te zijn bij ROC TOP. Meer informatie over ROC TOP vind je op www.roctop.nl.

Locatie

Amsterdam

Publicatie datum:

23 Dec 2021

Opdrachtgever:

ROC TOP

Contactpersoon

M. Spaansen
M: (06) 5152 6255

Monique Spaansen
Vragen over deze vacature?
Contact Monique Spaansen
mobiel (06) 5152 6255
Meer details
Match criteria
Type
 • Vacatures via Colourful People

 

Onze opdrachtgevers
Copyright © 2022 Colourful People