Onafhankelijk Technisch Voorzitter | Vereniging Sterk VO

Nieuw

Ieder kind een passende onderwijsplek Dat is onze opdracht als samenwerkingsverband. De directeur-bestuurder is verantwoordelijk voor het beleid van Sterk VO en ontwikkelt dit in overleg met de schoolleiders en haar partners. Om het overleg in deze vorm optimaal te laten verlopen zoeken we een technisch onafhankelijk voorzitter.

Over Vereniging Sterk VO

Met scholen, kernpartners en gemeenten werken we samen aan een doorlopende schoolloopbaan voor jongeren en zorgen we voor goede ondersteuning als dat nodig is. Het samenwerkingsverband heeft een eigen tussenvoorziening, het OPDC Utrecht. Om de samenwerking tussen onderwijs en zorg voor jeugd verder te verbeteren, doet Utrecht mee als inspiratieregio aan het landelijk programma Met Andere Ogen. Als inspiratieregio willen we helder maken wat er in de verbinding van onderwijs en jeugdhulp nog niet goed loopt, wat we daar zelf aan kunnen doen en waar we de hulp van partners nodig hebben om toe te werken naar een nieuw perspectief. Daarvoor hebben we onder andere de schoolloopbaan van Bart in beeld gebracht. Een voorbeeld van de complexiteit van het stelsel waar kinderen als Bart geen last van zouden moeten hebben. In de regio Utrecht werken we samen aan verbetering en meer ruimte in wet- en regelgeving.

Op onze website leest u meer over onze organisatie en werkwijze, de scholen in ons samenwerkingsverband en de ondersteuning aan leerlingen.

Vereniging

Sterk VO is sinds 1 januari 2021 een vereniging. De algemene ledenvergadering (ALV) houdt toezicht en bestaat uit 10 bestuurders van de bij de vereniging aangesloten V(S)O besturen. De ALV keurt de begroting, het ondersteuningsplan, het jaarverslag en de jaarrekening goed en bewaakt de koers van Sterk VO. De directeur-bestuurder is verantwoordelijk voor het beleid van Sterk VO en ontwikkelt dit in overleg met de schoolleiders en haar partners. Om het overleg in deze vorm optimaal te laten verlopen zoeken we een technisch onafhankelijk voorzitter.

Taakomschrijving onafhankelijk technisch voorzitter (zonder stemrecht)

- Fungeert als onafhankelijk en technisch voorzitter van de vergaderingen van de ALV zonder stemrecht:

 • stimuleert de participatie van alle deelnemers aan de discussie;
 • draagt zorg voor een zorgvuldig besluitvormingsproces;
 • is onpartijdig en mengt zich daarom niet in de inhoud, maar vat discussies samen en formuleert conclusies en besluiten;
 • zorgt voor een goede sfeer in de vergaderingen waardoor er samen naar besluitvorming wordt gewerkt met de beste oplossing voor de leerlingen voor ogen.

- Is sparringpartner voor de directeur-bestuurder bij de voorbereiding van de vergaderingen.

- Is regisseur van het interne governanceproces van de ALV:

 • bewaakt mede de zorgvuldigheid in procedures en de naleving van de statuten en het toezichtkader van Sterk VO;
 • draagt zorg voor de toezichthoudende rol van de ALV van het samenwerkingsverband op het realiseren van de doelstellingen van het samenwerkingsverband, zoals verankerd in het Ondersteuningsplan;
 • draagt zorg voor de jaarlijkse zelfevaluatie van de ALV;
 • zet het gezamenlijk belang van de leerling en de maatschappelijke opdracht van het samenwerkingsverband voorop en spreekt de leden van de ALV aan indien nodig.
Profiel onafhankelijk technisch voorzitter (zonder stemrecht)
 • Heeft kennis van en ervaring met bestuurlijke besluitvormingsprocessen en strategische afwegingsprocessen, en is in staat deze kennis en ervaring positief aan te wenden.
 • Kan leidinggeven aan de ALV, op ontspannen en verbindende wijze énmet lef.
 • Heeft tenminste affiniteit met en bij voorkeur kennis van de taakstelling van het samenwerkingsverband met betrekking tot passend onderwijs; en de stakeholdersbelangen en krachtenvelden die daarbij aan de orde zijn.
 • Is in staat op het niveau van de directeur-bestuurder te fungeren als sparringpartner in discussies over vraagstukken waar deze voor staat.
 • Is in staat zijn door zijn/haar statuur en onafhankelijkheid de belangen van het samenwerkingsverband optimaal te dienen.
 • Signaleert vraagstukken en draagt oplossingen aan.
 • Heeft geen enkel zakelijk of privébelang bij Sterk VO.
 • Heeft in de afgelopen vijf jaar geen rechtspositionele en/of commerciële banden gehad met een van aangesloten schoolbesturen en is nu en in de afgelopen vijf jaar geen lid van een raad van toezicht van een van de aangesloten besturen geweest.
 • Kan in voldoende mate tijd en energie besteden aan de uitoefening van de voorzittersfunctie.
 • Bij voorkeur uit de regio Utrecht.

De voorzitter ontvangt een vergoeding op basis van vacatie voor het bijwonen, voorzitten en voorbereiden van de bestuursvergaderingen van € 125,- per uur, exclusief reiskosten en exclusief BTW. De benodigde tijdsinvestering om deze functie goed te kunnen vervullen bedraagt ongeveer 35 uur op jaarbasis. Jaarlijks vindt er een evaluatie plaats gericht op de uitvoeringsuren.

Meer informatie over onze organisatie vindt u op onze website: www.sterkvo.nl

Procedure

SWV Sterk VO laat zich in deze searchprocedure ondersteunen door executive searchbureau Colourful People. Voor vragen omtrent de functie of de procedure kan contact opgenomen worden met mw. Melek Usta, directeur Colourful People, op 06-20424347 of via m.usta@colourfulpeople.nl.


Sollicitatie en planning

U kunt uw interesse kenbaar maken door uw brief en CV uiterlijk 16 mei 2021 te uploaden via de 'solliciteer' knop op deze pagina. De selectiegesprekken zullen plaatsvinden op vrijdag 4 juni.

Locatie

Utrecht

Publicatie datum:

23 Apr 2021

Opdrachtgever:

Sterk VO (Samenwerkingsverband Utrecht en Stichtse Vecht)

Contactpersoon

Melek Usta
T: (023) 5671 030
M: (06) 2042 4347

Melek  Usta
Vragen over deze vacature?
Contact Melek Usta
telefoon (023) 5671 030
mobiel (06) 2042 4347
Meer details
Match criteria
Type
 • Vacatures via Colourful People

 

Onze opdrachtgevers
Copyright © 2021 Colourful People