Manager Patiëntenvertrouwenspersonen

Vervuld

Wanneer je in Nederland (gedwongen) opgenomen wordt in de ggz, kun je rekenen op ondersteuning en advies van een patiëntenvertrouwenspersoon (pvp) van de Stichting PVP, bij de handhaving van je rechtspositie in deze afhankelijke situatie. De Stichting PVP heeft ongeveer 55 pvp’en in dienst die werkzaam zijn binnen ggz-instellingen in heel Nederland. De pvp-dienstverlening is zo georganiseerd dat de kwaliteit en de continuïteit van de uitvoering van de wettelijke taak gewaarborgd en toetsbaar zijn. De pvp-voorziening maakt deel uit van het legitimerend systeem van psychiatrische dwangtoepassing; de pvp is (met andere wettelijke actoren als advocaat, rechter en inspectie) onderdeel van een keten van rechtsbescherming.

Wegens uitbreiding van de activiteiten en het vertrek van één van de drie managers pvp zoeken wij een Manager PVP (32 uur)

Wij zoeken een ervaren manager die op inspirerende wijze leidinggeeft aan twee nader te bepalen regioteams van elk circa 6 tot 12 pvp’en. Een manager die in staat is om ons werk verder te professionaliseren en die op strategisch en inhoudelijk niveau een stevige bijdrage kan leveren aan onze doelstellingen.

Wie zijn wij?

De Stichting PVP heeft als wettelijke taak het ondersteunen van ggz cliënten bij de handhaving van hun rechtspositie. Het gaat daarbij om verschillende doelgroepen variërend van kinderen tot ouderen en van cliënten die vrijwillig in behandeling zijn tot cliënten die gedwongen zijn opgenomen. De pvp’en worden ondersteund door ca. 15 medewerkers op het landelijk bureau in Utrecht. Omdat de pvp in dienst is van de Stichting PVP, is men onafhankelijk van de instelling waar hij of zij werkt. Ook biedt de stichting een landelijke helpdesk voor m.n. ambulante cliënten. De stichting verspreidt kennis over patiëntenrechten en speelt actief in op ontwikkelingen in het patiëntenrecht en in de zorg. Onderzoek en juridisch debat horen daarbij. Nieuwe pvp’en worden intern opgeleid met een eenjarige opleiding op post-hbo niveau.

Met ingang van 1 januari 2020 wordt de wet verplichte ggz (wvggz) van kracht. De Stichting PVP is zich aan het voorbereiden op deze nieuwe wet. De wvggz brengt uitbreiding van en verandering in de taken van de pvp met zich mee. Die veranderingen maken het onder meer nodig om de bestaande organisatiestructuur van de stichting te heroverwegen. Omdat op dit moment nog niet duidelijk is hoe de organisatiestructuur er na 1 januari 2020 gaat uitzien, zal de aanstelling van de nieuwe manager pvp in eerste instantie tijdelijk zijn.

Wat ga je doen?

De medewerkers van onze organisatie kenmerken zich door een hoge mate aan inhoudelijke gedrevenheid en een professionele en onafhankelijke houding. Van onze nieuwe manager vragen wij:

  • Je bent integraal verantwoordelijk voor de kwaliteit van de dienstverlening van de pvp’en, voor het personeelsbeleid en het financiële beleid en voor het onderhouden van relevante relaties binnen je regio’s - o.a. cliëntenraden en raden van bestuur van ggz-instellingen.
  • Je neemt verantwoordelijkheid voor resultaten op het gebied van beleidsontwikkeling en innovatie van de stichting, het ontwikkelen van professionele kaders en het kwaliteitsmanagement.
  • Je geeft leiding aan twee regioteams van elk 6-12 pvp’en en je stuurt functioneel de ICT staffunctionaris aan.
  • Je coacht de pvp’en in een onzekere situatie met mogelijke veranderingen in de organisatiestructuur en bij het leren van nieuwe taken voortvloeiend uit de nieuwe wetgeving.
  • Je stimuleert pvp’en om hun vakmatige kennis actueel te houden en veranderingen en trends in de werkomgeving te signaleren, je vertaalt deze signalen naar beleidsmatige voorstellen en ziet na goedkeuring door het MT toe op implementatie daarvan.
  • Je vertegenwoordigt de stichting in opdracht van de directeur/bestuurder in commissies en overlegorganen.
  • De drie managers pvp functioneren als een team en zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor de uniforme aansturing van het vertrouwenswerk in de regio’s. Afstemming op een breed terrein is essentieel. De managers nemen elkaar waar bij afwezigheid.

Tenslotte maak je deel uit van het managementteam van de stichting en rapporteer je aan de directeur/bestuurder.

Wie zoeken wij?

Je hebt een opleiding op academisch niveau, met een aantal jaren ervaring in het (op afstand en in diverse settingen) aansturen van zelfstandig werkende professionals. Je hebt aantoonbare ervaring met projectmatig werken, organisatieontwikkeling en kennis van en affiniteit met ICT, ontwikkelingen binnen de zorg en gezondheidsrecht. Je bent een zelfstandige, sociaalvaardige, integere en betrouwbare teamplayer, die in staat is om zowel medewerkers individueel te coachen en te ondersteunen in hun ontwikkeling, als ook om leiding te geven aan de ontwikkeling van de teams. Voor deze rol zoeken wij iemand die resultaatgericht en initiatiefrijk is, procesmatig kan denken en zijn/haar werk goed weet te organiseren. Daarnaast ben je analytisch, besluitvaardig en stressbestendig. Je communiceert helder en toegankelijk, zowel mondeling als schriftelijk.

Wat bieden wij?

Wij bieden een contract voor 32 uur per week, een prettige werksfeer en goede secundaire arbeidsvoorwaarden. Op deze functie is de cao ggz van toepassing, met een inschaling in FWG65 (afhankelijk van opleiding en ervaring maximaal € 5.126,00 bruto per maand bij 36 uur). Daarnaast kent de cao ggz 8% vakantiebijslag en een eindejaarsuitkering van 8,33%. Voor de overige arbeidsvoorwaarden verwijzen we naar de cao ggz. Werkdagen zullen in onderling overleg worden vastgesteld. De manager pvp krijgt de beschikking over een laptop en een mobiele telefoon. De manager pvp maakt deel uit van het team dat een beperkte bereikbaarheidsdienst heeft in het kader van opvang van medewerkers bij incidenten buiten kantooruren. Voor de bereikbaarheidsdienst wordt een vergoeding gegeven conform de cao ggz. Standplaats is Utrecht; regelmatig reizen binnen Nederland maakt onderdeel uit van de functie. De aanstelling zal in eerste instantie tijdelijk zijn voor de duur van 18 maanden. Afhankelijk van de nog te implementeren nieuwe organisatiestructuur is er de intentie tot verlenging.

Heb je interesse?

Deze procedure wordt begeleid door Colourful People. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Naima Azough op telefoonnummer 31(0)6-43449717 of via email: n.azough@colourfulpeople.nl

Planning van de procedure

Je sollicitatiebrief en CV ontvangen wij uiterlijk graag zondag 21 oktober 2018 via de knop 'Solliciteer', onder aan deze pagina. De gesprekken zullen plaatsvinden in week 45 en 46. Een assessment kan deel uitmaken van de procedure en het verkrijgen van een geldige VOG is een voorwaarde voor indiensttreding. Meer informatie over de Stichting PVP is te vinden op de website.

Publicatie datum:

02 Oct 2018

Opdrachtgever:

Stichting Patiënten Vertrouwenspersoon (PVP)

Contactpersoon

N. Azough
T: (023) 5671 030
M: (06) 4344 9717

Naima Azough
Vragen over deze vacature?
Contact Naima Azough
telefoon (023) 5671 030
mobiel (06) 4344 9717
Meer details
Match criteria
Type
  • Vacatures via Colourful People

 

Copyright © 2020 Colourful People Privacy statement