Home > naar alle vacatures >
Alle vacatures

Manager Mensenrechtenbeleid

Vervuld

Functie omschrijving

Amnesty International werkt voor mensenrechten. Die waarborgen vrijheid, gelijkheid en rechtvaardigheid. Amnesty doet onderzoek, voert actie en steunt verdedigers van mensenrechten wereldwijd. In Nederland telt de organisatie ruim 250.000 leden en donateurs. Op het kantoor in Amsterdam werken 120 betaalde medewerkers en 60 vrijwilligers.

Wij zoeken een Manager Mensenrechtenbeleid

Een ervaren manager die in staat is om ons werk verder te professionaliseren en die op strategisch en inhoudelijk niveau een bijdrage kan leveren aan onze missie. Die op inspirerende wijze onze collega’s ondersteunt om de impact op mensenrechten te blijven vergroten.
De afdeling Mensenrechtenbeleid draagt zorg voor nationale en internationale beleidsontwikkeling, beleidsbeïnvloeding, -advisering en onderzoek inzake mensenrechten. Ook zorgt de afdeling voor educatie en voorlichting en leidt de uitvoering van mensenrechtenprogramma’s van Amnesty International afdeling Nederland (AINL) en internationale projecten gericht op capaciteitsversterking.

Belangrijke speerpunten voor de afdeling zijn:
1. Versterken positie mensenrechtenverdedigers in China, Indonesië, Rusland, Saoedi-Arabië, Jemen en Turkije;
2. Bescherming van mensenrechten in Nederland;
3. Terugdringen van de bijdrage van Nederlandse financiële instellingen aan mensenrechtenschendingen;
4. Mensenrechteneducatie in het onderwijs verankeren;
5. Nauwere samenwerking tussen Amnesty en lokale mensenrechtenverdedigers in Afrika en het Midden-Oosten;
6. Mensenrechten in het veiligheidsdomein waarborgen.

Positie in de organisatie
De manager Mensenrechtenbeleid geeft leiding aan 23 fte. Is lid van het Management Team (MT) van AINL en rapporteert aan de directeur.

Wat ga je doen?
De cultuur van de afdeling Mensenrechtenbeleid kenmerkt zich door een hoge mate van betrokkenheid van inhoudelijk gedreven professionals. Wat vragen wij van onze nieuwe manager:

• Bijdragen aan ontwikkeling en uitvoering van een inhoudelijk-strategisch beleid, gericht op beleidsontwikkeling, –beïnvloeding, voorlichting en educatie in Nederland en internationaal;
• Versterken van een cultuur van reflectie middels coachend leiderschap waardoor onze professionals de ruimte krijgen zich verder te ontwikkelen, zowel inhoudelijk, procesmatig als strategisch;
• Verder ontwikkelen van een inhoudelijke visie op de rol van AINL, in Nederland en binnen de internationale beweging voor mensenrechten, en bijdragen aan een stevige strategische positionering van AINL;
• Verstevigen van de fondsenwervende capaciteiten binnen de afdeling in nauwe samenwerking met de afdeling Fondsenwerving en Marketing;
• Het aangaan en uitbouwen van een voor de organisatie relevant extern netwerk, nationaal en internationaal;
• Het onderhouden van contacten met het internationaal secretariaat van Amnesty International, met het bestuur, leden van de vereniging en relevante personen binnen de internationale Amnesty beweging en organisatie.

Wie zoeken wij?

• Je hebt een academisch werk- en denkniveau;
• Je beschikt over minimaal 5 jaar managementervaring;
• Je bent in staat om richting en kaders te geven en onze professionals ruimte te geven om het beste uit zichzelf te halen;
• Je bent een goede netwerker en verbinder;
• Je hebt ervaring met programma- en projectmanagement;
• Je beschikt over kennis van bedrijfskundige principes (planning & control) en je hebt ervaring met veranderingsprocessen;
• Je beschikt over kennis van het maatschappelijke en politieke krachtenveld waarin Amnesty International opereert en je hebt een goede antenne voor relevante externe en interne ontwikkelingen;
• Je bent bekend met en hebt affiniteit met mensenrechtenbeleid, beleidsontwikkeling en -beïnvloeding, strategieontwikkeling en educatie;

Amnesty International streeft naar meer diversiteit in haar personeelsbestand. Gezien de samenstelling van het huidige MT nodigen wij met nadruk vrouwen met een migratie-achtergrond uit om te solliciteren.

Wat bieden we?

Wij bieden een contract voor bepaalde tijd voor de duur van een jaar voor 40 uur per week met de intentie tot verlenging.
De arbeidsvoorwaardenregeling van Amnesty International, afdeling Nederland is van toepassing. Het salaris bedraagt bij indiensttreding minimaal € 3.605,21 en maximaal
€ 6.002,90 bruto per maand bij een 40-urige werkweek. Wij bieden een prettige werksfeer en goede secundaire arbeidsvoorwaarden.

Informatie

Deze procedure wordt begeleid door Colourful People. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Naima Azough op telefoonnummer 31(0)6-43449717 of via e-mail: n.azough@colourfulpeople.nl.

Planning van de procedure

Je sollicitatiebrief en CV ontvangen wij graag uiterlijk 28 mei 2018 via de vacaturesite van www.colourfulpeople.nl. De eerste gespreksronde zal plaatsvinden in de week van 18 juni a.s.

Locatie

Amsterdam

Opdrachtgever

Amnesty International Nederland

Publicatie datum

14.05.2018

Contactpersoon

N. Azough
T: (023) 5671 030
M: (06) 4344 9717

© Colourful People 2018 | Powered by OTYS Recruiting Technology | Design by PXL Communicatie