Lid Raad voor Cultuur

Nieuw

Lid Raad voor Cultuur

De Raad voor Cultuur is per direct op zoek naar een gedreven raadslid (2-3 dagen per maand)

De Raad voor Cultuur adviseert de regering en het parlement over het te voeren kunst-, cultuur- en mediabeleid. De raad bestaat vanaf 1 mei 2016 uit acht leden inclusief de voorzitter. Overeenkomstig artikel 11, derde lid, van de Kaderwet adviescolleges maakt de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) hierbij bekend dat met ingang van 1 december 2020 de functie van lid van de Raad voor Cultuur vacant komt.

Leden van de Raad voor Cultuur beschikken over:

  • Brede kennis van/affiniteit met het terrein van cultuur en/of media vanuit een brede maatschappelijke oriëntatie;
  • Brede visie op het cultuur- en/of mediabeleid en het vermogen deze uit te dragen;
  • Een onafhankelijke, oorspronkelijke en/of gezaghebbende inbreng op het werkterrein van de raad;
  • Begrip en kennis van het functioneren van instellingen in het culturele en media veld;
  • Algemene adviesvaardigheden (analytisch vermogen, kennis van zaken, visie, reflectieve houding, kritisch vermogen, creativiteit, innovatief vermogen, beleidsgevoeligheid, onafhankelijkheid, gericht op samenwerking).

Gezien de samenstelling van de raad na het vertrek van de huidige voorzitter en een lid van de raad wordt gestreefd naar een evenwichtige vertegenwoordiging uit verschillende regio’s, bevolkingsgroepen, leeftijdsgroepen en seksen.De minister van OCW roept geschikte kandidaten op zich te melden. Ook is er gelegenheid om geschikte kandidaten voor te dragen. Het selectieproces wordt uitgevoerd door een onafhankelijke benoemingenadviescommissie die de minister adviseert over de vervulling van de vacature. Benoeming geschiedt door de Kroon op voordracht van de minister voor een periode van vier jaar. Het tijdbeslag voor deze functie is gemiddeld genomen 2 tot 3 dagen per maand. De vaste vergoeding is gebaseerd op schaal 16 van het CAO Rijk.

In verband met de onafhankelijkheid van de Raad voor Cultuur, is deze functie niet verenigbaar met hoofd- en nevenfuncties bij instellingen die subsidie ontvangen vanuit de BIS en zal de benoemingenadviescommissie andere hoofd- en nevenfuncties toetsen op mogelijke ongewenste (schijn van) belangenverstrengeling.

Inlichtingen zijn verkrijgbaar bij:

Jakob van der Waarden, directeur Raad voor Cultuur

Telefoon: 070-310 66 86

E-mail: jakob.vanderwaarden@cultuur.nl

Uw interesse kunt u kenbaar maken door uw cv, voorzien van een korte toelichting, uiterlijk donderdag 26 maart 2020 te zenden aan de secretaris van de benoemingenadviescommissie:

Ministerie van OCW, Directie Erfgoed en Kunsten

Dhr. Y.L. Engee

Postbus 16375

2500 BJ Den Haag

y.l.engee@minocw.nl

De selectiegesprekken vinden plaats op maandag 18 mei 2020.

Locatie

Den Haag

Publicatie datum:

07 Mar 2020

Opdrachtgever:

Anoniem

Contactpersoon

Naima Azough
Vragen over deze vacature?
Contact Naima Azough
telefoon (023) 5671 030
mobiel (06) 4344 9717
Meer details
Match criteria
Type
  • Vacatures derden

 

Copyright © 2020 Colourful People Privacy statement