Lid Raad van Toezicht | Zaantheater

Nieuw

Het Zaantheater zoekt een Lid Raad van Toezicht (m/v) met portefeuille Financiƫn.

Vacature voor een onbezoldigde functie, sluitingsdatum 15 november 2021.

Als podium van Zaanstad en directe omgeving brengt het Zaantheater mensen samen in een dynamische omgeving. Met podiumkunsten verrijkt, inspireert en vermaakt het theater mensen sinds 1989. Dit doen de medewerkers met oprechte aandacht en betrokkenheid in een theater dat meermaals is uitgeroepen tot het meest gastvrije theater van Nederland.

De Raad van Toezicht heeft gemiddeld vier keer per jaar overleg met de directeur-bestuurder die de stichting feitelijk bestuurt. De Raad van Toezicht houdt toezicht op het gevoerde artistieke en zakelijke beleid van de directeur-bestuurder, de financiering, jaarplan, begroting, jaarrekening en andere voorkomende zaken en staat de directeur-bestuurder met advies terzijde. De Raad van Toezicht telt (statutair) een oneven aantal leden van minimaal 3 en maximaal 5 personen. Leden worden benoemd voor een termijn van 4 jaar, met de mogelijkheid tot verlenging van maximaal 1 termijn.

De Raad van Toezicht geeft op verantwoorde wijze invulling aan haar taken, en hanteert daarbij relevante wet- en regelgeving alsmede de Governance Code Cultuur. Raad van Toezichtsleden hebben affiniteit met het theater. Er wordt in de samenstelling van de Raad van Toezicht gestreefd naar een balans tussen geslacht, leeftijd, ervaring en diversiteit. Op basis van beschikbaarheid en achtergrond worden specifieke portefeuilles verdeeld. De Raad van Toezicht hecht aan een brede vertegenwoordiging van expertises.

Op dit moment bestaat de Raad van Toezicht uit vijf leden. Een van de leden is aftredend en volgens rooster niet herbenoembaar. Gezien de profielen van de zittende leden zijn we op zoek naar een kandidaat met toezichthoudende en bestuurlijke ervaring in commerciële en/of maatschappelijke ondernemingen. Hij/zij heeft vakinhoudelijke kennis van financieel-bedrijfseconomische vraagstukken en beschikt over een actief Zaans netwerk.

Het lid zal, namens de RvT, de contacten met de externe accountant onderhouden en als sparringpartner voor de directeur-bestuurder in financiële en bedrijfseconomische zaken fungeren.

Algemeen profiel Raad van Toezichtsleden Zaantheater
Elk lid van de Raad van Toezicht levert een bijdrage aan het algemeen profiel van de Raad van Toezicht. Hij/zij:

 • heeft affiniteit met het theater;
 • is in staat de visie van het Zaantheater uit te dragen;
 • bezit algemene kwaliteiten die van belang zijn voor een RvT, heeft bij voorkeur ervaring als toezichthouder van een culturele, maatschappelijke of commerciële organisatie;
 • heeft een goed ontwikkelde maatschappelijke antenne;
 • is betrokken bij de doelstelling en de aard van het theater;
 • kan toezicht houden op de uitvoering van de beleidsuitgangspunten van het theater;
 • is in staat om met de andere Raad van Toezichtsleden te werken als een team, is een teamspeler;
 • kan het beleid zowel intern als extern uitdragen;
 • kan toezichthouden op hoofdlijnen, weet afstand te bewaren tot de organisatie, is niet gericht op het operationeel beleid;
 • kan de balans bewaken tussen kritisch tegenspel en constructief samenwerken;
 • is in staat strategische uitgangspunten te beoordelen, weet door het stellen van kritische vragen de organisatie een spiegel voor te houden;
 • kan met vertrouwelijke gegevens omgaan.

Daarnaast is het van belang dat elk Raad van Toezicht lid voldoende tijd ter beschikking heeft om naast de reguliere vergaderingen de directeur-bestuurder met raad en daad bij te staan en tevens in staat en bereid is het eigen netwerk in te zetten voor het Zaantheater.

U kunt uw belangstelling kenbaar maken tot 15 november 2021 door een motivatiebrief + CV te mailen naar personeelszaken@zaantheater.nl. De gesprekken vinden plaats in de week van 6 december.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met lid van de Raad van Toezicht, Dorien van Londen via de afdeling personeelszaken van het Zaantheater.

Locatie

Zaandam

Publicatie datum:

13 Oct 2021

Opdrachtgever:

Zaantheater

Contactpersoon

Melek  Usta
Vragen over deze vacature?
Contact Melek Usta
telefoon (023) 5671 030
mobiel (06) 2042 4347
Meer details
Match criteria
Type
 • Vacatures derden

 

Onze opdrachtgevers
Copyright © 2021 Colourful People