Lid Raad van Toezicht voor het Nederlands Letterenfonds

Nieuw

Vanwege de beëindiging van de bestuurstermijn van één van leden van de Raad van Toezicht is het Nederlands Letterenfonds op zoek naar een opvolger. Het nieuwe lid leest graag een goed boek, heeft in bredere zin affiniteit met letteren en cultuur, en heeft in het bijzonder ervaring op het gebied van PR, interne en externe communicatie en media. Hij of zij heeft gevoel voor (bestuurlijke) verhoudingen en voor governance, denkt in hoofdlijnen, en zal klankbord, adviseur en kritisch controleur van de directeur-bestuurder van het Nederlands Letterenfonds zijn.

Om de balans in de Raad in evenwicht te brengen willen wij kandidaten met een biculturele achtergrond nadrukkelijk uitnodigen om te reageren.

Nederlands Letterenfonds

Het Nederlands Letterenfonds is hét publieke fonds voor de Nederlandse en Friestalige literatuur en één van de zes door het Rijk gefinancierde cultuurfondsen. Het fonds wil bijdragen aan een belezen, intelligente en creatieve samenleving waarin de rol van de letteren, van schrijvers en vertalers, wordt erkend en gewaardeerd. We zijn ervan overtuigd dat literatuur vormt, vermaakt en het kritisch denkvermogen stimuleert, dat lezende hersenen gelukkiger en actiever zijn, maar dat literatuur ook buiten het boek van grote waarde is. In opdracht van de minister van OCW is het fonds verantwoordelijk voor het bevorderen van de kwaliteit en diversiteit in de literatuur en promotie in binnen- en buitenland. Het fonds geeft beurzen en subsidies aan schrijvers, vertalers, uitgevers, tijdschriften en festivals en zet zich in voor een rijk en divers literair klimaat, met oog voor literair erfgoed en nieuwe ontwikkelingen in het boekenvak en de wereld van het woord.

De Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht bestaat uit zes leden en komt minimaal 5 keer per jaar bijeen. Sfeer en wijze van omgang zijn prettig en professioneel. Bevoegdheden van de Raad zijn statutair vastgelegd en omvatten onder meer de goedkeuring van het meerjarenbeleidsplan, begroting en jaarrekening. De directeur-bestuurder is het gezicht en de vertegenwoordiger van het fonds, verantwoordelijk voor beleid, besluitvorming op subsidieaanvragen en de leiding over de organisatie van nu 28 fte. Hij weet zich gesteund en gecontroleerd door de Raad van Toezicht. Het fonds heeft een vacatieregeling. De bezoldiging van de leden van de Raad van Toezicht valt onder de WNT, Wet Normering Topinkomens.

Meer weten of direct reageren

Voor meer informatie over wie en wat wij zoeken kunt u contact opnemen met directeur-bestuurder Tiziano Perez, 020 520 73 00. In de week van 15 tot en met 18 oktober, de week van de Frankfurter Buchmesse, is de directeur-bestuurder niet aanwezig in het Letterenhuis: u wordt dan verzocht om uw directe telefoonnummer en uren van bereikbaarheid achter te laten zodat hij u kan terugbellen.

Wij zien uw belangstelling graag verwoord en voorzien van cv voor vrijdag 1 november 2019 tegemoet. U kunt uw brief richten aan het Nederlands Letterenfonds, t.a.v. de secretaris van de Raad van Toezicht, mw. Claudia Zuidema, Postbus 16588, 1001 RB Amsterdam, of mail post@letterenfonds.nl.

Voor meer informatie over het Letterenfonds verwijzen wij u naar de website.

Publicatie datum:

11 Oct 2019

Opdrachtgever:

Nederlands Letterenfonds

Contactpersoon

Melek    Usta
Vragen over deze vacature?
Contact Melek Usta
telefoon (023) 5671 030
mobiel (06) 2042 4347
Meer details
Match criteria
Type
  • Vacatures derden

 

Copyright © 2019 Colourful People Privacy statement