Lid Raad van Toezicht voor Esprit Scholen

Nieuw

Esprit Scholen maakt zich sterk voor inclusief, dynamisch en internationaal onderwijs. Wij zien het als onze opdracht om hoogwaardig onderwijs te bieden in een optimale leeromgeving, om jonge mensen voor te bereiden op vervolgonderwijs en een volwaardige deelname aan de samenleving.

Esprit Scholen is een belangrijke onderwijsspeler in Amsterdam. De dertien scholen in en rond Amsterdam die deel uitmaken van Esprit Scholen bieden een gevarieerd onderwijsaanbod van basis- en voortgezet onderwijs. Binnen het voortgezet onderwijs kunnen leerlingen en ouders kiezen uit de volgende onderwijssoorten: praktijkonderwijs, vmbo (lwoo) tot en met gymnasium, tweetalig en internationaal onderwijs.

Leerlingen grenzeloos laten leren in Amsterdam, dat is onze ambitie. Met ons divers onderwijsaanbod willen wij zo optimaal mogelijk aansluiten op de huidige vraag naar onderwijs in de wereldstad Amsterdam, waar superdiversiteit een gegeven is.

Meer informatie over onze organisatie, de Raad van Toezicht, ons bestuur, ons management en onze ambities kunt u vinden op onze website. Een uitgebreide profielschets van onze Raad van Toezicht vindt u via deze link.

Wegens het aflopen van de zittingstermijn van een van de leden van onze Raad van Toezicht zijn wij op zoek naar een:

Lid Raad van Toezicht (tevens voorzitter Audit Commissie)

Voor deze vacature komen wij graag in contact met kandidaten met:

  • Ruime kennis op financieel-economisch/bedrijfskundig gebied;
  • Kennis, inzicht en ervaring met financieel-economische vraagstukken en
    managementtechnieken gericht op beheersing/control (risicomanagement) van (liefst) een vergelijkbare organisatie;
  • Een helikopterview;
  • Bekendheid met moderne opvattingen op het gebied van corporate governance.

Procedure

Esprit Scholen laat zich in deze procedure begeleiden door Colourful People. Voor verdere vragen over de procedure of over de inhoud van de functie kunt u contact opnemen met Melek Usta van Colourful People. Zij is bereikbaar op telefoonnummer 06-20424347.

U kunt uw reactie kenbaar maken door uw motivatie en cv uiterlijk 29 maart in te sturen via de sollicitatiebutton.

Locatie

Amsterdam

Publicatie datum:

27 Feb 2020

Opdrachtgever:

Esprit Scholengroep

Contactpersoon

Melek Usta
T: (023) 5671 030
M: (06) 2042 4347

Melek    Usta
Vragen over deze vacature?
Contact Melek Usta
telefoon (023) 5671 030
mobiel (06) 2042 4347
Meer details
Match criteria
Type
  • Vacatures via Colourful People

 

Copyright © 2020 Colourful People Privacy statement