Lid Raad van Toezicht VO Haaglanden

Vervuld

VO Haaglanden is een stichting voor openbaar en algemeen bijzonder voortgezet onderwijs in Den Haag en Rijswijk. Er vallen tien scholen – variërend van praktijkonderwijs tot categoraal gymnasium - met 1.400 medewerkers en bijna 14.000 leerlingen onder haar bevoegd gezag. Het College van bestuur hanteert daarbij het zogenaamde ‘Haags Model’ als besturingsfilosofie. Dat komt er kortweg op neer dat de individuele scholen een grote mate van vrijheid hebben om binnen de beleidsmatige kaders een eigen invulling te geven aan onderwijs- en organisatieontwikkeling.

De Raad van toezicht is de (interne) toezichthouder van de stichting VO Haaglanden. Hij ziet toe op de kwaliteit van het bestuur en in het verlengde daarvan op de kwaliteit van het onderwijs op de VO Haaglanden scholen. Door de afloop van een benoemingstermijn heeft de Raad van toezicht een vacature per 1 april 2020.

Voor alle leden van de Raad van toezicht geldt dat zij voldoen aan het algemeen profiel. Voor een uitgebreide profielschets zie hier.

Zij hebben allen:

  • Een moderne toezichthouders attitude (betrokken en actief)
  • Aantoonbare affiniteit met onderwijs
  • Bestuurlijke ervaring, dan wel inzicht in bestuurlijke verhoudingen

Voor de huidige vacature wordt gezocht naar kandidaten met de volgende achtergrond:

  • Onderwijskundig

Voorts onderschrijven kandidaten de missie en visie van de stichting; zijn zij in staat om een juist evenwicht tussen betrokkenheid en bestuurlijke afstand te bewaren; hebben zij het vermogen om de hoofdlijnen van het beleid van de stichting en het functioneren van het College van bestuur te beoordelen en advies en toezicht in teamverband uit te oefenen. De kandidaten zijn woonachtig in de regio Haaglanden.

Tijdsbeslag en vergoeding
De Raad van toezicht vergadert ca. acht keer per jaar, met vier reguliere vergaderingen en vier themavergaderingen, veelal aan het eind van de middag. Daarnaast bezoeken leden van de Raad individueel of gezamenlijk de scholen en bepaalde netwerkbijeenkomsten van de stichting en/of de scholen. Tevens nemen zij twee keer per jaar deel aan bijeenkomsten met de GMR. De leden ontvangen een vergoeding.

De Raad van toezicht wil in zijn samenstelling de breedte van de leerlingenpopulatie weerspiegelen en streeft naar meer diversiteit binnen de Raad. Wij nodigen daarom specifiek ook vrouwen en mensen met een bi-culturele achtergrond uit om te solliciteren.

Procedure

VO Haaglanden laat zich in deze procedure ondersteunen door executive searchbureau Colourful People. Voor informatie over de procedure of de vacature kunnen geïnteresseerden bellen met Naima Azough, associate partner van Colourful People (06 43449717). Belangstellenden kunnen hun interesse kenbaar maken door een korte motivatie en een actueel CV uiterlijk 9 februari 2020 via de solliciteerbutton te uploaden. VO Haaglanden is voornemens de procedure in maart af te ronden. De gesprekken met kandidaten staan gepland op donderdag 5 maart en zullen plaatsvinden bij VO Haaglanden in Den Haag.

Locatie

Den Haag

Publicatie datum:

23 Jan 2020

Opdrachtgever:

VO Haaglanden

Contactpersoon

N. Azough
T: (023) 5671 030
M: (06) 4344 9717

Naima Azough
Vragen over deze vacature?
Contact Naima Azough
telefoon (023) 5671 030
mobiel (06) 4344 9717
Meer details
Match criteria
Type
  • Vacatures via Colourful People

 

Onze opdrachtgevers
Copyright © 2021 Colourful People