Lid Raad van Toezicht | SOVOT

Reactietermijn gesloten

Sovot wil als openbaar onderwijs meerwaarde creƫren; We willen leerlingen verder brengen dan verwacht en met onze opdracht waarde toevoegen aan onze omgeving. Vanwege verstrijken van de termijn van een van de leden zoeken we naar een lid Raad van Toezicht met een onderwijskundig- HR profiel. Wil jij bijdragen in deze ambitie en herken je je in dit profiel? Dan zien we graag je reactie.

Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Tilburg (Sovot) is hét platform in het openbaar voortgezet onderwijs in Tilburg voor vmbo-gl/-tl, havo en vwo. Sovot biedt met haar scholen professioneel, innovatief en wendbaar onderwijs en vormt leerlingen in maatschappelijke vaardigheid. Leerlingen, maar ook de medewerkers, worden continu uitgedaagd om het beste uit zichzelf te halen, kansen te zien en talenten te benutten. Onder Sovot vallen het Beatrix College, het Koning Willem II College en (een belangrijk deel van) het Reeshof College. Met ruim 450 bevlogen medewerkers wordt onderwijs gegeven aan circa 4.500 leerlingen in Tilburg en omgeving.

Identiteit, visie en missie
Onze identiteit wordt bepaald door een drieluik: onze kijk op wat we doen (visie), de opdracht die we onszelf van daaruit geven (missie) en de waarden waar we voor staan. Ieder mens heeft de wens om het beste uit zichzelf te halen, tot volledige wasdom te komen en bij te dragen aan de maatschappij van morgen. Dat geldt voor leerlingen evengoed als voor medewerkers.

Wij zien het als onze opdracht om elke leerling tot bloei te brengen. Dat begint bij het ontdekken en benutten van het eigen potentieel, dat van de ander en dat van ons samen. Dit doen wij vanuit de volgende kernwaarden: Gelijkwaardigheid, Betrokkenheid en Optimisme.

Ons onderwijs richt zich nadrukkelijk op het drieluik kwalificatie, socialisatie en persoonlijke vorming. Op de scholen van Sovot leer je als leerling dus niet alleen voor je diploma, maar ook over jezelf en (met) anderen. Je voelt dat dagelijks in de cultuur op school en het is tastbaar in de programma’s die we aanbieden.

Ambities
We willen publieke meerwaarde creëren, meer leveren dan wat de strikte basisopdracht voor het voortgezet onderwijs is. Voor ons betekent werken aan publieke meerwaarde twee dingen: We willen leerlingen verder brengen dan verwacht en met onze opdracht waarde toevoegen aan onze omgeving.

De ambitie om meer samen te werken op thema’s boven en tussen de scholen is inmiddels zichtbaar in de werkwijze en cultuur die is ontstaan. In grote lijn wordt er de komende jaren gewerkt aan: uitvoering geven aan de maatschappelijke opdracht van openbaar onderwijs, een fijne plek om te leren en te werken en ‘samen bereik je meer’. Voor meer informatie zie: Strategisch Beleidsplan 2021-2025 . Voor meer informatie over de organisatie verwijzen we naar de website.

Bestuur en toezicht
Sovot kent een bestuurlijke inrichting met een Raad van Toezicht en een bestuurder. De Raad van Toezicht en het College van Bestuur onderschrijven de ‘code goed bestuur’ van de VO-Raad. Tot de taken van de Raad van Toezicht van Sovot behoren:

 • Het houden van toezicht op de naleving van relevante wet- en regelgeving, de rechtmatige verwerving en de doelmatige en rechtmatige bestemming en aanwending van de middelen
 • Het gevraagd en ongevraagd geven van advies aan de bestuurder van de stichting
 • Het vervullen van het werkgeverschap voor de bestuurder van de stichting

De Raad van Toezicht legt jaarlijks in een verslag verantwoording af over de uitvoering van de taken en de uitoefening van de bevoegdheden en dit verslag maakt deel uit van het jaarverslag van de stichting. De leden van de Raad van Toezicht worden benoemd door de Gemeenteraad van Tilburg voor een periode van 2 x 4 jaar.

De Raad bestaat uit vijf leden in de volgende beleidsterreinen; onderwijs, juridisch, personeel, financiën. Tegelijk bestaat de Raad uit generalisten die in staat zijn met een brede deskundigheid en een collectieve verantwoordelijkheid op afstand naar de stichting en de instellingen te kijken, waarbij zij een goed gevoel hebben bij de omgeving van de organisatie en daarin een relevant aanvullend netwerk meebrengen. De huidige Raad is goed op elkaar ingespeeld, open in de communicatie en werken met plezier met elkaar samen.

Wegens het verstrijken van de zittingstermijn van een van de leden zijn we op zoek naar een nieuw lid voor de Raad van Toezicht met het beleidsterrein ‘Onderwijs en HR'. Vanwege de openbare identiteit van de organisatie, representatie van de leerlingenpopulatie en balans in de Raad gaat nadrukkelijk de aandacht uit naar een kandidaat met een biculturele achtergrond.

Algemene kenmerken van een lid RvT
De algemene functie-eisen en kwaliteiten van de leden van de Raad van Toezicht:

 • Een duidelijke visie op toezichthouden en op goed onderwijsbestuur
 • Bestuurlijk vermogen en ervaring hierin opgedaan in complexe organisaties
 • In staat zijn tot een helikopterview, een kritisch-analytisch oordeelsvermogen en een proactieve opstelling
 • Onderschrijven de doelstellingen van het openbaar onderwijs
 • In staat tot het onderhouden van goede relaties binnen de Raad, met het College van Bestuur en met relevante anderen
 • Affiniteit hebben met de ontwikkelingen in het voortgezet onderwijs en met jongeren tussen 12 en 18 jaar
 • Gevoel hebben voor verantwoording naar de primaire stakeholders en beschikken bij voorkeur over een voor de stichting relevant netwerk
 • In staat zijn tot reflectie op eigen rol, positie, invloed en gedrag
 • Integer, eerlijk, loyaal en kritisch, onafhankelijk en onpartijdig

Specifieke kenmerken van het te werven lid Raad van Toezicht met profiel Onderwijskundig- HR
De specifieke deskundigheden die worden gevraagd zijn:

 • Brede kennis van onderwijs, onderwijsinnovatie en onderwijskwaliteit
 • Vanwege de al aanwezige kennis in de organisatie over VO gaat de voorkeur uit naar een kandidaat met ervaring een aangrenzend onderwijsveld in (bijvoorbeeld consultancy- MBO-HBO-WO)
 • Ruime ervaring met medezeggenschap en de rol van de OR/ GMR in de organisatie
 • Zicht hebben op modern werkgeverschap, HR en personele ontwikkelingen, uitdagingen en kansen binnen het onderwijs
 • Ervaring met verandermanagement en innovaties en deze op inspirerende wijze kunnen inbrengen

Inzet en verwachtingen
De Raad van Toezicht komt ongeveer 5 maal per jaar bijeen. Daarnaast is er ongeveer tweemaal per jaar een vergadering op thema. De vergaderingen zijn in de avonduren.

Bezoldiging
De honorering van de leden van de Raad van Toezicht is in overeenstemming met de geldende normeringen en bedraagt € 5300 per jaar.

Procedure
De Raad van Toezicht van Sovot laat zich bij de werving en selectie ondersteunen door executive searchbureau Colourful People. Voor meer informatie over Sovot, de Raad van Toezicht en de vacante positie kunt u contact opnemen met Monique Spaansen, partner bij Colourful People (M.Spaansen@colourfulpeople.nl). U kunt uw interesse kenbaar maken door uw brief en CV in te sturen via de website van Colourful People voor 12 mei. De intakegesprekken staan gepland op 13 en 16 mei. De gesprekken met de selectiecommissie staan gepland op 2 juni in de avond met als doel de nieuwe toezichthouder na de zomervakantie te laten starten.

Uitgebreide informatie

Locatie

Tilburg

Publicatie datum:

26 Apr 2022

Opdrachtgever:

Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Tilburg (SOVOT)

Contactpersoon

M. Spaansen
M: (06) 5152 6255

Monique Spaansen
Vragen over deze vacature?
Contact Monique Spaansen
mobiel (06) 5152 6255
Meer details
Match criteria
Type
 • Vacatures via Colourful People

 

Onze opdrachtgevers
Copyright © 2022 Colourful People