Lid Raad van Toezicht | Rijnmond TV Radio Online

Nieuw

Sinds 1983 op de radio. Sinds 1997 op TV. En natuurlijk ook online aanwezig. Als publieke omroep en als calamiteitenzender. Wij zijn altijd betrokken bij de regio. We zijn begaan met de inwoners. We zijn trots op onze historie en de rol die we hebben in de regio.

Wij staan altijd aan
We zijn bereikbaar en toegankelijk. We zijn op de hoogte. Zitten in de haarvaten van de regio met onze regio verslaggevers en specialisten. Dat onderscheidt ons van nationale en internationale mediabedrijven. We houden de boel ook in de gaten. Doen verslag. Stellen zaken aan de kaak. Zijn kritisch. Dat is wat een publieke omroep doet. Dat is wat mensen in de regio van ons verwachten: Onafhankelijke journalistiek. Betrouwbare informatievoorziening.

We staan midden in de samenleving. Wij zijn daar waar het gebeurt. Crossmediaal, via onze mediakanalen, radio, tv, internet en mobiel willen we altijd en overal in contact zijn met ons publiek. Met verhalen, reportages en actualiteiten vóór en mét bewoners en partners in de regio. Met specifieke formats. Impact maken met onze informatie- & nieuwsvoorziening. Met de Rotterdamse slag, met relativeringsvermogen en humor. Dat is hoe we te werk gaan.

Wegens het regulier aftreden van één van de toezichthouders is de rvt op zoek naar een:

Lid Raad van Toezicht

De raad van toezicht (rvt) bestaat uit vijf personen en hanteert een rooster van aftreden. De rvt kent een auditcommissie en een remuneratiecommissie. De rvt handelt volgens de Governance Code Publieke Omroep en de beleidsregels van het Commissariaat voor de Media.

De samenstelling van de rvt is zodanig dat de leden ten opzichte van elkaar en de bestuurder onafhankelijk en kritisch opereren. De rvt streeft naar een mix aan kennis en ervaring. De rvt is naast toezichthouder en werkgever ook de sparringpartner van de bestuurder. Ieder lid van de rvt is in staat om de hoofdlijnen van het totale beleid van de organisatie constructief-kritisch te beoordelen. Daarnaast beschikt ieder lid van de rvt over de specifieke deskundigheid die noodzakelijk is voor de vervulling van haar/zijn taak en die van de rvt als geheel.
De rvt overlegt regelmatig met de ondernemingsraad en de mediaraad.

In de rvt dienen de volgende deskundigheidsgebieden te zijn geborgd:

 • Brede maatschappelijke belangstelling en met name feeling met en kennis van de ontwikkelingen in de mediawereld.
 • Overzicht/inzicht in de taken van de regionale publieke omroep.
 • Kennis van relevante ontwikkelingen in de politiek, het openbaar bestuur en van consumentenbelangen.
 • Financiële bedrijfsvoering.
 • Personeels- en organisatieontwikkeling.
 • Actief binnen relevante netwerken.
 • Affiniteit met juridische zaken.

Voor het momenteel te werven lid van de raad van toezicht geldt specifiek:

 • Bekendheid met de nieuwste ontwikkelingen in het medialandschap, waaronder online ontwikkelingen en -innovaties, customer experience, social strategy, enz.
 • Een open mind voor disruptieve business modellen.
 • Visie op welke wijze een publieke cross mediale omroep een relevant platform voor (regionale) adverteerders kan bieden.

En meer algemeen:

 • Visie op publiek gefinancierde journalistiek.
 • Een relevant netwerk, waaronder ingangen bij de overheid (het ministerie van OCW, de provincie, de lokale overheid) is een pré.
 • Kennis van risicomanagement.
 • Kennis van compliance.
 • Kennis van en ervaring met organisatieontwikkeling.
 • Wonen en/of werken in en een netwerk binnen de regio is een vereiste.
 • Gelet op de diversiteit van de stakeholders, streeft de RvT een afspiegeling van de inwoners in de regio na.

De procedure

 • Solliciteren kan tot 22 oktober 2021.
 • Eerste selectiegesprek met selectiecommissie: tussen 1 t/m 13 november.
 • Verdiepend gesprek met overige leden rvt, directeur/bestuurder en voorzitter OR: tussen 15 en 19 november.
 • Inwinnen referenties en integriteitsscreening maken onderdeel uit van de selectieprocedure.
 • Definitief besluit einde maand november, benoeming in december.

Solliciteren
Uw cv vergezeld van een motivatiebrief, kunt u vóór 22 oktober 2021 sturen naar secretariaat@rijnmond.nl

Voor eventuele vragen omtrent deze vacature kan contact opgenomen worden met Yvonne van Eck (lid rvt) bereikbaar via: Yvonne.van.eck@rijnmond.nl of +31 625044016.

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

Locatie

Rotterdam

Publicatie datum:

07 Oct 2021

Opdrachtgever:

Rijnmond TV Radio Online

Contactpersoon

Rene Burgler
Vragen over deze vacature?
Contact Rene Burgler
mobiel (06) 2857 5436
Meer details
Match criteria
Type
 • Vacatures derden

 

Onze opdrachtgevers
Copyright © 2021 Colourful People