Lid Raad van Toezicht | Pantar

Nieuw

Pantar is het leukste bedrijf van Amsterdam. De medewerkers van Pantar werken in de groenvoorziening, de logistieke, ambachtelijk en facilitaire sector en de industrie. Pantar medewerkers maken en bewaken fietsen, kweken ficussen, verpakken scheermesjes en onderhouden de Amsterdamse parken, de baanverlichting op Schiphol en nog zoveel meer.

Er werken 3.000 mensen, 80 nationaliteiten, die het zonder Pantar waarschijnlijk niet zelfstandig redden op de arbeidsmarkt. Dertig tot veertig procent van de medewerkers van Pantar is gedetacheerd bij andere organisaties. Als sociale ondernemer streeft Pantar naar het vergroten en bestendigen van het werkperspectief van haar medewerkers. De arbeidsproductiviteit die de medewerkers missen wordt aangevuld vanuit de Wet Sociale Werkvoorziening en de Participatiewet.

Lid Raad van Toezicht

Pantar is op zoek naar een nieuwe toezichthouder die vanuit een heldere visie op sociaal ondernemerschap mee wil bouwen aan het Pantar van de toekomst. Een toezichthouder die met trots een ambassadeur is voor Pantar.

De missie van Pantar
Het helpen creëren van een inclusieve arbeidsmarkt waarop iedereen naar vermogen meedoet, talenten worden benut en beperkingen worden geaccepteerd. Dat doet Pantar door op verschillende manieren waarde in werk te creëren:

 • Maatschappelijke waarde (vangnet, springplank, werk- en leerplek);
 • Eigenwaarde (trots, zelfstandigheid, gezondheid);
 • Economische waarde (omzet, loonwaarde).

De uitdaging
Pantar bevindt zich midden in het proces van de implementatie van haar nieuwe strategie. Met deze strategie wil Pantar haar maatschappelijk nut maximaliseren, door meer kansen te creëren en te benutten voor mensen met een -al dan niet door een beperking veroorzaakte- afstand tot de arbeidsmarkt. Voor hen, maar ook voor werkgevers, sociaal ondernemers, gemeenten en ieder ander die het streven van Pantar naar een inclusieve arbeidsmarkt deelt, wil Pantar een gedreven partner zijn en blijven. Er is dus werk aan de winkel.

De Raad van Toezicht

 • houdt integraal en onafhankelijk toezicht op het functioneren van de organisatie en van de directeur-bestuurder;
 • fungeert als sparringpartner voor de directeur-bestuurder met betrekking tot keuzevraagstukken voor Pantar, zoals strategie en positionering van de organisatie in het maatschappelijk middenveld;
 • is werkgever van de directeur-bestuurder.

De Raad van Toezicht bestaat uit vijf leden die complementaire achtergronden hebben, waardoor er vanuit verschillende invalshoeken toezicht kan worden gehouden. Dit versterkt de kwaliteit van het toezicht. Leden van de Raad van Toezicht worden benoemd voor een periode van vier jaar, met de mogelijkheid tot herbenoeming voor een tweede termijn. De Raad van Toezicht vergadert ongeveer vijf keer per jaar. Daarnaast zijn er twee keer per jaar bijeenkomsten in het kader van deskundigheidsbevordering.

Algemene eisen aan alle leden van de Raad van Toezicht

 • Academisch denk- en werk niveau;
 • Onderschrijft de doelstelling en missie van Pantar;
 • Ambassadeur voor de organisatie;
 • Affiniteit met de doelgroep en doelstelling van Pantar;
 • Sociaal gedreven;
 • Inzicht in governance;
 • Autoriteit binnen het eigen aandachtsgebied en binnen groot-Amsterdam;
 • Complementair qua kennis, competenties, ervaring en netwerken ten opzichte van de andere leden;
 • Kunnen functioneren in een collegiale Raad van Toezicht; teamspeler;
 • In staat tot onafhankelijke oordeelsvorming en zelfreflectie.

Gewenst profiel lid Raad van Toezicht

 • Ruime ervaring als (sociaal) ondernemer of directeur/bestuurder in een ondernemende publieke organisatie;
 • Inzicht in en gevoel voor de politieke dynamiek;
 • Relevant netwerk voor een organisatie als Pantar;
 • Actief in de groot-Amsterdamse dynamiek en netwerken;
 • Heldere visie op sociaal ondernemerschap;
 • Ervaring met reflecteren over keuzevraagstukken van complexe maatschappelijke organisaties;
 • Woonachtig in Groot-Amsterdam.

Pantar is bij uitstek een organisatie die hecht aan de meerwaarde van verschillen en diversiteit. Bij voorkeur weerspiegelt de samenstelling van de Raad van Toezicht de grote diversiteit die Pantar kenmerkt.

Procedure
Vanwege het vertrek van een van onze RvT-leden, streven wij naar de benoeming van een nieuw lid uiterlijk 1 oktober 2022. Na gesprekken met de selectiecommissie, zal de RvT een voordracht aan de gemeente Amsterdam doen, die het nieuwe RvT-lid zal benoemen.

Enthousiast?
Pantar laat zich bij deze procedure begeleiden door executive search bureau Colourful People. Voor meer informatie over de functie en de procedure kun je contact opnemen met Sandra Lutchman, partner bij Colourful People (06-40744074). Heb je interesse, reageer dan uiterlijk 29 juli 2022 via de sollicitatiebutton hieronder met een motivatiebrief en CV.


Locatie

Amsterdam

Publicatie datum:

29 Jun 2022

Opdrachtgever:

Pantar

Contactpersoon

S. Lutchman
M: (06) 4074 4074

Sandra Lutchman
Vragen over deze vacature?
Contact Sandra Lutchman
mobiel (06) 4074 4074
Meer details
Match criteria
Type
 • Vacatures via Colourful People

 

Onze opdrachtgevers
Copyright © 2022 Colourful People