Lid Raad van Toezicht (onderwijskundig profiel) Innoord Basisonderwijs

Reactietermijn gesloten

Innoord is het bestuur van alle zestien openbare basisscholen (inclusief een school voor speciaal basisonderwijs) die Amsterdam-Noord rijk is.

Raad van Toezicht

De stichting is verantwoordelijk voor het onderwijs aan ruim 4500 kinderen en heeft ruim 400 medewerkers in dienst. Het intern toezicht op het bestuur van Innoord wordt uitgeoefend door de Raad van Toezicht (RvT). De RvT van Innoord zoekt een:

Lid Raad van Toezicht met profiel: onderwijs en kwaliteit

Jouw profiel

 • Je hebt aantoonbaar onderwijskundige kennis en ervaring opgedaan in het werkveld van (primair) onderwijs waarbij ervaring met sturen op actuele systemen van kwaliteitszorg een pré is;
 • Je beschikt over een analytisch vermogen en denkt in strategische kaders. Je weet belangen te scheiden en beleidsbeslissingen te nemen;
 • Je bent werkzaam in het onderwijsveld, bijvoorbeeld als bestuurder of staffunctionaris. Tevens heb je ervaring met verandertrajecten in het onderwijs;
 • Je hebt brede ervaring in één of meer maatschappelijke sectoren opgedaan. Daarbij beschik je over een relevant breed maatschappelijk netwerk;
 • Je onderschrijft het karakter van de scholen en het openbaar onderwijs volledig en draagt dit actief uit;
 • Je bent in staat om als integraal toezichthouder op te treden. Met jouw visie op kwaliteit van onderwijs kun je als generalist functioneren;
 • Je bent bekend met de grootstedelijke context;
 • Je neemt de statuten van de stichting en de landelijke Code Goed Bestuur in acht.

Wij bieden
Een uitdagende, op maatschappelijk relevantie gerichte verantwoordelijkheid waarmee je een bijdrage levert aan de verdere ontwikkeling van goed onderwijs in Amsterdam-Noord. Innoord is actief in een superdiverse omgeving. Dit blijkt uit de populatie van onze medewerkers en dat zien we ook terug in de diverse achtergrond van onze leerlingen. Graag zien wij dit ook terug in de samenstelling van de Raad van Toezicht.

Belangrijk om te weten

 • De Raad van Toezicht vergadert ten minste vijf keer per jaar en wordt ondersteund door commissies; je gaat als beoogd voorzitter deel uitmaken van de commissie onderwijs en kwaliteit;
 • De Raad van Toezicht vergadert minimaal één keer per jaar met de GMR;
 • De Raad van Toezicht bezoekt periodiek de scholen van de stichting en neemt ook deel aan overige bijeenkomsten (gemeente Amsterdam, Federatie OPO en VTOI);
 • De benoeming geschiedt voor een periode van vier jaar, met de mogelijkheid voor een éénmalige herbenoeming;
 • De leden van de Raad worden bezoldigd conform het ‘besluit honorarium RvT Innoord’ waarbij rekening wordt gehouden met WNT-2.

Voorwaarde is dat je geen dienstverband hebt of de afgelopen vier jaar in dienst bent geweest bij Innoord. Daarnaast mag je momenteel niet:

 • deel uitmaken van het college van B&W van de gemeente Amsterdam;
 • lid zijn van de raad van de gemeente Amsterdam;
 • lid zijn van de GMR of MR van een school die onder het bestuur van de stichting valt;
 • als advocaat ten behoeve van de stichting werkzaam zijn dan wel ten behoeve van de wederpartij van de stichting;
 • als gemachtigde of als adviseur werkzaam zijn ten behoeve van derden tot het aangaan van collectieve arbeidsovereenkomsten met de stichting dan wel ten behoeve van de wederpartij van de stichting;
 • rechtstreeks betrokken zijn bij het leveren van goederen of diensten aan of door de stichting;

Voorts volgt uit de landelijke code goed bestuur:

 • Een lid van het intern toezichtsorgaan kan niet tegelijkertijd de functie van bestuurder vervullen bij een andere organisatie in dezelfde sector. Een lid van het intern toezicht kan ook niet tegelijkertijd de functie van bestuurder vervullen bij een organisatie in een aanpalende onderwijssector in hetzelfde voedingsgebied.
 • Een lid van het intern toezichtsorgaan kan geen lid van een intern toezichtsorgaan zijn bij een andere organisatie in dezelfde of aanpalende onderwijssector in hetzelfde voedingsgebied. Voorts is het gestelde in artikel 297b BW van toepassing (maximering commissariaten).

Procedure
Het reglement werving en selectie voor de leden van de Raad van Toezicht wordt gevolgd. Een benoemingsadviescommissie (BAC) voert de sollicitatiegesprekken en stelt een voordracht op. De BAC bestaat uit twee leden van de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad, de bestuurder van de stichting en twee leden van de Raad van Toezicht. De bestuurder heeft geen stemrecht in de BAC. Het voor te dragen lid van de Raad van Toezicht wordt benoemd door de gemeenteraad van Amsterdam.

Innoord Laat zich in de search ondersteunen door executive searchbureau Colourful People. Voor vragen omtrent de functie, Innoord of de procedure kan je contact opnemen met mw. Melek Usta, directeur Colourful People, op 06-20424347 of via m.usta@colourfulpeople.nl. Aanvullende informatie zoals de profielschets, statuten en het reglement voor de Raad van Toezicht kun je vinden op onze website www.innoord.nl.

Sollicitatie en planning
Je kunt je interesse kenbaar maken door je brief en CV uiterlijk 14 februari 2021 via de website van Colourful People te uploaden. De selectiegesprekken zullen plaatsvinden op woensdag 10 maart vanaf 15.00u.

Locatie

Amsterdam

Publicatie datum:

28 Jan 2021

Opdrachtgever:

Innoord

Contactpersoon

Melek Usta
T: (023) 5671 030
M: (06) 2042 4347

Melek  Usta
Vragen over deze vacature?
Contact Melek Usta
telefoon (023) 5671 030
mobiel (06) 2042 4347
Meer details
Match criteria
Type
 • Vacatures via Colourful People

 

Onze opdrachtgevers
Copyright © 2021 Colourful People