Lid Raad van Toezicht - Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid

Nieuw

Lid Raad van Toezicht


Voor het Nederlands Instituut Beeld en Geluid te Hilversum zijn we op zoek naar een Lid voor de Raad van Toezicht met een juridisch profiel!

Het Nederlands Instituut Beeld en Geluid is het instituut voor mediacultuur; een inspirerende, creatieve en toegankelijke ontmoetingsplek voor zowel particulieren als professionals. Het instituut duidt actuele ontwikkelingen rondom mens, media en maatschappij vanuit mediahistorisch perspectief. Dat doet het vanuit zijn collectie, als mediamuseum, als kennisinstituut en als onderwijspartner. Zo levert het instituut een relevante bijdrage aan een open mediacultuur die hoort bij een vrije samenleving.

Het Instituut is het radio- en televisie archief van de Publieke Omroep in Hilversum, het filmarchief van de Rijksvoorlichtingsdienst in Den Haag en de collecties van de Stichting Film en Wetenschap in Amsterdam en het Omroepmuseum zijn erin opgenomen. Het instituut vervult de functie van nationaal archief van de (audiovisuele) media en koppelt daar een brede waaier van publiekstaken aan: op educatie gebied door beschikbaarstelling van het archief aan scholen en universiteiten; op publiek gebied door permanente en tijdelijke tentoonstellingen en een programmering voor ca. 200.000 fysieke bezoekers en meer dan drie miljoen online bezoekers; en door verschillende samenwerkingsprojecten met instellingen in het publieke domein. In 2017 zijn het Persmuseum en het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid gefuseerd. De fusie maakt mogelijk dat Beeld en Geluid de mediacultuur in nog meer facetten kan belichten en het belang van pers en media voor een open en vrije samenleving nog beter laat zien. In dat kader is ook een intensieve samenwerking aangegaan het museum voor Communicatie in Den Haag, toegespitst op de thema’s pers en journalistiek, technologie en data en Den Haag als centrum voor de Nederlandse democratie.

Het Instituut een stichting met een structurele rijksbijdrage op grond van de Mediawet en de Erfgoedwet en werkt met een Raad van Toezicht model. Er werken circa 300 bevlogen mensen.

De Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht bestaat op dit moment uit zes leden en de voorzitter. De minister van OCW benoemt de voorzitter van de Raad. De Raad van Toezicht benoemt zelf haar leden. Voor de huidige vacature gaat de aandacht uit naar een lid met een juridisch profiel met relevante expertise op juridisch gebied. Gedacht wordt aan ervaring als jurist in een mediabedrijf en/of advocaat of een wetenschappelijke positie bij een academische onderzoeks- of onderwijsinstelling. Gezien de huidige samenstelling van de raad worden kandidaten met een cultureel diverse achtergrond gevraagd te solliciteren.

Interesse?
Het Instituut Beeld en Geluid laat zich in deze procedure begeleiden door mr. René F. Burgler, partner bij Colourful People. Voor vragen en het meer uitgebreide profiel kan je contact opnemen met hem op nummer 06 28 57 54 36.

Locatie

Hilversum

Publicatie datum:

21 Jan 2020

Opdrachtgever:

Nederlands Instituut Beeld en Geluid

Contactpersoon

R. Burgler
M: (06) 2857 5436

Rene Burgler
Vragen over deze vacature?
Contact Rene Burgler
mobiel (06) 2857 5436
Meer details
Match criteria
Type
  • Vacatures via Colourful People

 

Copyright © 2020 Colourful People Privacy statement