Lid Raad van Toezicht - Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid

Vervuld

Lid Raad van Toezicht


Voor het Nederlands Instituut Beeld en Geluid te Hilversum zijn we op zoek naar een Lid voor de Raad van Toezicht met een juridisch profiel!

Beeld en Geluid is het toonaangevende instituut voor media. Een inspirerende, creatieve en toegankelijke ontmoetingsplek voor professionals en particulieren; online, in het museum en op locatie. In een van de grootste archieven ter wereld worden diverse soorten media bewaard, zoals radio- en televisieprogramma’s, video(games), geschreven pers, politieke prenten, gifjes, websites en objecten. Beeld en Geluid is één van de autoriteiten die objectief het Nederlandse medialandschap in kaart brengt en actuele ontwikkelingen belicht vanuit media-historisch perspectief. Zo laten zij zien welke impact media hebben op ieders leven. Dat doen zij met een groot aantal partners, zoals creatieve mediamakers, knappe deskundigen, betrokken bedrijven en relevante influencers. Op die manier draagt Beeld en Geluid bij aan een mediawijzere wereld.

Beeld en Geluid onderschrijft actief de Governance Code Cultuur 2019.

Het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid is een stichting met een Raad van Toezicht. Het ontvangt een structurele Rijksbijdrage op grond van de Mediawet en de Erfgoedwet. Er werken ca. 170 vaste medewerkers (150 fte), 60 vrijwilligers en 85 flexibele krachten. De stichting heeft geen winstoogmerk.

Strategische doelstelling

Beeld en Geluid is niet langer alleen het ‘media-archief’, het ‘kennisinstituut’ of de ‘locatie voor het leuke gezinsuitje’, maar ontwikkelt zich tot een inspirerende, creatieve en toegankelijke ontmoetingsplek waar de media centraal staan. Hiertoe zijn vier vernieuwingslijnen ontwikkeld voor de komende jaren:

1. Verbreding van de collecties

2. Versterking van de relatie met makers

3. Versterking van de maatschappelijke en economische positie

4. Versterking van de relatie met het publiek

Meer informatie over de organisatie vindt u op www.beeldengeluid.nl

De Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht houdt toezicht op de rechtmatigheid en doelmatigheid van het beleid van Beeld en Geluid, mede in het licht van de mediawettelijke taak van het instituut. Als toezichthoudend orgaan spreekt de Raad zich uit over onder andere de begroting en de jaarrekening, de statuten, het bestuursreglement en het beleidsplan. De Raad van Toezicht van Beeld en Geluid bestaat uit ten minste zeven en ten hoogste negen leden en wordt benoemd door de Raad zelf aan de hand van een profiel. De voorzitter van de Raad van Toezicht wordt benoemd door de Minister van OCW. De taken en bevoegdheden van de Raad van Toezicht zijn vastgelegd in de statuten en aanvullend hierop in een reglement, dat tevens de benoeming, bezoldiging en het functioneren van de Raad beschrijft.

De leden worden benoemd voor een periode van vier jaar, met een eenmalige mogelijkheid tot herbenoeming voor een tweede termijn van vier jaar. De maximale zittingsperiode bedraagt acht jaar.

Voor de huidige vacature gaat de aandacht uit naar een lid met een juridisch profiel en relevante expertise. Gedacht wordt aan ervaring als jurist in een mediabedrijf en/of advocaat of een wetenschappelijke positie bij een academische onderzoeks- of onderwijsinstelling. Gezien de huidige samenstelling van de raad worden kandidaten met een cultureel diverse achtergrond gevraagd te solliciteren.

Interesse?

Beeld en Geluid laat zich in deze procedure begeleiden door mr. René F. Burgler, partner bij Colourful People. Voor vragen en het meer uitgebreide profiel kan je contact opnemen met hem op nummer 06 28 57 54 36.

Locatie

Hilversum

Publicatie datum:

21 Jan 2020

Opdrachtgever:

Nederlands Instituut Beeld en Geluid

Contactpersoon

R. Burgler
M: (06) 2857 5436

Rene Burgler
Vragen over deze vacature?
Contact Rene Burgler
mobiel (06) 2857 5436
Meer details
Match criteria
Type
  • Vacatures via Colourful People

 

Onze opdrachtgevers
Copyright © 2021 Colourful People