Lid raad van toezicht Natuur & Milieu

Reactietermijn gesloten

Natuur & Milieu is op zoek naar een nieuw lid voor de raad van toezicht. Wij zoeken een toezichthouder die aantoonbare affiniteit heeft met de thema’s waarmee Natuur & Milieu zich bezighoudt. Gezien de samenstelling van de raad van toezicht gaat de voorkeur uit naar een vrouw met een migratieachtergrond. Toezichthoudende ervaring is niet vereist.

Profiel
Voor deze positie zouden we graag een kandidaat werven die over het volgende profiel beschikt:

  • Je zet je actief in om een duurzame wereld te bevorderen (op het gebied van energie, grondstoffen, mobiliteit of klimaat), bijvoorbeeld vanuit de politiek (gemeentelijk, provinciaal of landelijk) of als ondernemer.
  • Je wilt een bijdrage leveren aan de realisatie van de missie en maatschappelijke doelstellingen van Natuur & Milieu.
  • Je hebt ervaring op bestuurlijk, strategisch niveau en daarmee het vermogen om je op hoofdlijnen een oordeel te vormen over het beleid, de strategie en financiën van de organisatie.
  • Je bent onafhankelijk en integer, vernieuwend en toont lef.

De raad van toezicht streeft naar een zo breed en divers mogelijke samenstelling. Gezien de huidige samenstelling van de raad van toezicht en ter vervanging van het vertrekkende lid worden vrouwelijke kandidaten, bij voorkeur met een migratieachtergrond, met nadruk uitgenodigd om te solliciteren.

Raad van toezicht
De raad van toezicht van Natuur & Milieu houdt integraal toezicht op het beleid van – en de algemene gang van zaken in – de organisatie. De raad staat de directeur, gevraagd en ongevraagd, met advies terzijde. Taken en bevoegdheden van de raad zijn vastgelegd in de statuten en het Reglement raad van toezicht (zie ook bijlage onderaan deze pagina).

De raad bestaat uit zeven personen, en is zodanig samengesteld dat de deskundigheid, ervaring en onafhankelijkheid van de leden voldoende affiniteit hebben met de aard van de werkzaamheden van de organisatie. De leden zijn actief in het bedrijfsleven, de financiële en advieswereld, wetenschap en maatschappelijke ondernemingen en organisaties. Eén van de leden wordt benoemd op voordracht van de Ondernemingsraad.

De leden van de raad van toezicht ontvangen geen financiële beloning. De raad komt vijf keer per jaar bij elkaar. Daarnaast houdt de raad in een jaarlijkse evaluatie de uitoefening van zijn toezichthoudende rol tegen het licht en bekijkt elk jaar of de samenstelling nog steeds adequaat is in relatie tot de ontwikkeling van de organisatie.

Zie voor meer informatie over de huidige samenstelling van de raad van toezicht zie samenstelling team Natuur & Milieu.

Over Natuur & Milieu
Natuur & Milieu gelooft in een duurzame toekomst voor iedereen. Waar mensen leven, werken en ondernemen zonder schade aan natuur en milieu. Samen met mensen, bedrijven en overheden werkt de organisatie aan duurzame oplossingen op het gebied van voedsel, mobiliteit, grondstoffen en energie. Zodat we kunnen blijven reizen en energie gebruiken, maar dan schoon en hernieuwbaar; we lekker en gezond eten zonder de aarde uit te putten; we spullen hergebruiken in plaats van opgebruiken. De thema’s die de grootste impact hebben op het bereiken van onze doelen zijn ‘Nederland klimaatneutraal in 2050’ en ‘herstel van biodiversiteit.

De organisatie kent één statutair directeur, die tevens de bestuurder van de stichting is. De taken en bevoegdheden zijn vastgelegd in de statuten en het bestuursreglement. In de uitvoering wordt de directeur ondersteund door het managementteam en de medewerkers. Er werken ongeveer 50 gedreven medewerkers voor wie werken bij Natuur & Milieu niet zomaar een baan is, maar die samen een gedeelde missie willen realiseren. De financiering van Natuur & Milieu bestaat uit donaties van particulieren, overheden, bedrijven en van fondsen. Op jaarbasis bedraagt dit ongeveer 6.5 miljoen. De organisatie werkt projectgebonden, zet programma’s op samen met overheden, bedrijven en organisaties om op die manier actief de verandering aan te jagen, ten gunste van het klimaat en de biodiversiteit. Voor meer informatie over de meerjarenvisie, resultaten, jaarverslagen e.d. zie de website van Natuur & Milieu.

Procedure
Natuur & Milieu laat zich in deze wervings- en selectieprocedure ondersteunen door executive search bureau Colourful People. De werving en voorselectie van de kandidaten vindt door Colourful People plaats op basis van de reacties. Geschikte kandidaten worden gepresenteerd aan de benoemingsadviescommissie en op basis hiervan worden kandidaten geselecteerd en uitgenodigd voor een selectiegesprek.

Reacties op de vacature ontvangen wij graag uiterlijk 26 mei 2023 via de solliciteerbutton op de vacaturepagina.

Nadere informatie over de vacature is te verkrijgen bij Roeli Pot. Zij is bereikbaar op telefoonnummer 06-28909312 of via r.pot@colourfulpeople.nl

Uitgebreide informatie

Publicatie datum:

08 May 2023

Opdrachtgever:

Natuur & Milieu

Contactpersoon

R. Pot
T: (06) 2890 9312
M: (06) 2890 9312

Roeli Pot
Vragen over deze vacature?
Contact Roeli Pot
telefoon (06) 2890 9312
mobiel (06) 2890 9312
Meer details
Adres
Arthur van Schendelstraat 600, 3511 MJ Utrecht
Match criteria

 

Onze opdrachtgevers
Copyright © 2023 Colourful People