Lid Raad van Toezicht | Museum Het Valkhof

Nieuw

Voor Museum Het Valkhof in Nijmegen zoeken wij een betrokken lid raad van toezicht die buiten naar binnen kan brengen en interesse heeft om een bijdrage te leveren aan de nieuwe fase waarin Museum Het Valkhof zich bevindt.

Wegens het vertrek van een lid RvT zijn wij op zoek naar kandidaten met een breed inhoudelijk c.q. maatschappelijk profiel en affiniteit met de kunst- en cultuursector.
Dat wil zeggen dat wij de kandidaten zoeken die;

 • Bestuurlijke ervaring hebben,
 • Visie hebben op ontwikkelingen in de maatschappij, die ook van invloed zijn op Museum Het Valkhof,
 • Vanuit een eigen perspectief een bijdrage kunnen leveren aan de toezichthoudende rol,
 • Ervaring hebben met de nieuwe publieksgroepen waar het museum zich op richt,
 • Goed kunnen samenwerken,
 • De diverse codes die er zijn voor good governance onderschrijven.

Je vindt het leuk om te sparren over de toekomst van het museumbeleid en de maatschappelijke ontwikkelingen die hierop van invloed zijn.

Algemene competenties en vaardigheden:

 • Algemene bestuurlijke kwaliteiten;
 • Strategisch denkvermogen;
 • Ondernemende instelling met begrip voor de context waarbinnen het museum opereert;
 • Affiniteit met het besturen van een organisatie met de bijbehorende dynamiek;
 • Maatschappelijk verantwoordelijkheidsgevoel en onafhankelijke opstelling;
 • Een juiste balans tussen betrokkenheid en bestuurlijke afstand; het vermogen en de attitude om de bestuurder met raad en als klankbord terzijde te staan en om het beleid van Museum het Valkhof en het functioneren van de bestuurder te toetsen;
 • Het vermogen om advies en toezicht in teamverband uit te kunnen oefenen;
 • In staat om op inspirerende wijze, gericht op samenwerking en verbinding, een aandeel te leveren in de raad én met behoud van de relatie kritische kanttekeningen te plaatsen;
 • Helikopterview en integrale blik;
 • (Culturele) diversiteit.

Vanzelfsprekend kan er geen sprake zijn van inhoudelijke en/of persoonlijke belangenverstrengeling.
Gezien de huidige samenstelling van de raad is verjonging een belangrijke wens. Daarnaast worden kandidaten met een bi-culturele achtergrond van harte uitgenodigd om te solliciteren.

De Raad van Toezicht
De RvT is het orgaan dat, in lijn met de recente ontwikkelingen in Governance, toezicht houdt op en werkgever is van de bestuurder. Ook toetst hij de besluitvorming en geeft zowel gevraagd als ongevraagd advies aan de bestuurder. Hij fungeert voor haar als klankbord en keurt, daar waar de statuten of reglementen dat voorschrijven, de besluiten goed. De raad vervult in- en extern een ambassadeursrol, waarbij de RvT optreedt als belangenbehartiger en verantwoording aflegt aan de buitenwereld. Op dit moment bestaat de raad uit 5 leden.

Beschikbaarheid:
De Raad van Toezicht komt 5-6 keer per jaar bij elkaar. Jaarlijks zijn er een of meer werkbezoeken en/of bijeenkomsten. Daarnaast zijn er twee commissies; remuneratiecommissie en auditcommissie. Er is een vergoeding beschikbaar, die gelijk is aan de maximale vrijwilligersvergoeding.

Museum Het Valkhof
Museum Het Valkhof verbindt thema’s uit de klassieke wereld met de nabije toekomst en andersom. Grote, universele thema’s met een speciale relevantie voor de eigen omgeving en lokale samenleving, vormen het vertrekpunt. Daarmee vertelt het museum telkens een verhaal dat het lokale ver ontstijgt en mensen uit de hele wereld aanspreekt: ‘globally relevant and locally significant’. Museum Het Valkhof is een museum voor kunst en geschiedenis dat trots is op zijn collecties en Gelderse roots. Juist de combinatie van archeologie, oude en hedendaagse kunst maakt ons uniek. Een enthousiast team van circa 40 vaste medewerkers en 100 vrijwilligers en freelancers maakt jaarlijks een aansprekend programma voor alle generaties. Dat doen we in een iconisch gebouw, een ontwerp van Ben van Berkel, middenin het historische hart van Nijmegen. Het nabijgelegen Museum Kam is ons informatie- en onderzoekscentrum voor Gelderse archeologie. Hier beheert het museum het provinciaal depot voor bodemvondsten. Museum Het Valkhof is aan het vernieuwen en verlegt zijn koers. In de komende jaren worden zijn panden grondig verbouwd. Publieke functies en ruimtes, zoals winkel en café, zullen straks beter functioneren en er komt een zichtbare verbinding met het centrum van de stad.

Missie
Museum Het Valkhof wil bezoekers laten ervaren wat mensen al eeuwenlang tot mens maakt. Dit doen we door actuele vensters te bieden op universele aspecten van ons bestaan: onze drijfveren, twijfels, emoties en talenten.

Procedure
Museum Het Valkhof laat zich in deze procedure begeleiden door executive search bureau Colourful People. Voor meer informatie over de functie en de procedure kun je contact opnemen met Hatice Türkmen, partner bij Colouful People (06-46081232)

Planning
Heb je interesse reageer dan vóór 23 september via de solliciteerbutton.
De voorselectiegesprekken zijn gepland op 27 en 28 september. De selectiegesprekken bij Museum Het Valkhof zijn gepland op 7 oktober.

Locatie

Nijmegen

Publicatie datum:

07 Jul 2022

Opdrachtgever:

Museum Het Valkhof

Contactpersoon

H. Türkmen
T: (023) 5671 030
M: (06) 4608 1232

Hatice Türkmen
Vragen over deze vacature?
Contact Hatice Türkmen
telefoon (023) 5671 030
mobiel (06) 4608 1232
Meer details
Match criteria
Type
 • Vacatures via Colourful People

 

Onze opdrachtgevers
Copyright © 2022 Colourful People