Lid Raad van Toezicht Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst

Nieuw

Lid Raad van Toezicht LKCA met een commerciƫle of zakelijke achtergrond

Kunst en cultuur zijn essentieel voor de kwaliteit van het bestaan. LKCA wil ervoor zorgen dat iedereen goede cultuureducatie krijgt (op school én in de vrije tijd) en dat iedereen kan meedoen aan culturele activiteiten. Wat ons typeert is dat we constant in verbinding staan met mensen en organisaties uit ons werkveld, nieuwsgierig zijn naar wat hen bezighoudt en open staan voor nieuwe ideeën en ontwikkelingen. Dit doen we in opdracht van het ministerie van OCW. Om deze opdracht uit te voeren hanteert het ministerie van OCW een vierjaarlijkse subsidiëring.

Hoe doen we dat?

Wij voeden professionals en bestuurders in de culturele sector met kennis over cultuureducatie en cultuurparticipatie, we zorgen voor verbinding in het veld en jagen bepaalde ontwikkelingen aan. Dat doen we bijvoorbeeld op bijeenkomsten die wij of anderen organiseren en waar professionals uit het hele land van elkaar leren of samenwerken. We doen dat ook door onderzoek te doen en te zorgen dat onderzoek van anderen de professionals bereikt. Op onze website staat een schat aan informatie en kan iedereen onze publicaties downloaden. Door onze kennis en ons netwerk zijn wij in staat om thema’s onder de aandacht te brengen, mensen en organisaties aan elkaar te verbinden en ontwikkelingen te duiden.

Voor de Raad van Toezicht zijn wij per oktober 2020 op zoek naar een

Lid RvT met een commerciële of zakelijke achtergrond (m/v)

Wat ga je doen?

Als lid van de Raad van Toezicht houd je kritisch en onafhankelijk toezicht op het beleid van de directeur-bestuurder. Ook ben je sparringpartner van de directeur vanuit strategisch, bestuurlijk, communicatief en bedrijfsmatig/HR perspectief. Als lid van de remuneratiecommissie heb je o.a. ook een rol in de jaarlijkse ontwikkelgesprekken met de directeur-bestuurder.

Wat vragen wij?

We zoeken een toezichthouder met commerciële of zakelijke ervaring, met bij voorkeur ervaring op het vlak van HRM. Je hebt affiniteit met kunst en cultuur en bent bereid je in deze sector te verdiepen. Je hebt een duidelijke visie op je rol als toezichthouder en weet hoe bestuurlijke processen en verhoudingen werken.

De Raad van Toezicht streeft naar spreiding van de leden over het land. We ontvangen daarom graag sollicitaties uit het noorden, oosten of zuidwesten van Nederland.

De Raad van Toezicht

De Raad is werkgever van de directeur-bestuurder en volgt de Code Cultural Governance voor goed bestuur. De raad bestaat in totaal uit zes personen en is zodanig samengesteld dat hij zijn taken effectief en verantwoord kan vervullen. Dat geldt zowel voor de Raad van Toezicht als geheel als voor de remuneratie- en de financiële commissie. De leden hebben specifieke deskundigheid op het gebied van financiën, bedrijfsvoering, HRM, marketing en communicatie of public relations. De Raad van Toezicht vergadert ongeveer vijf keer per jaar in Utrecht. De leden ontvangen vacatiegeld.

Solliciteren en meer informatie

LKCA is ervan overtuigd dat het benutten van verschillende talenten en perspectieven ons beter maakt en zorgt voor een plezierige plek voor iedereen die bij en met ons werkt. Daarom bouwen wij aan een organisatie die de kracht van diversiteit en inclusiviteit gebruikt om betere resultaten te halen. Een organisatie waar iedereen zich welkom en gewaardeerd voelt. Jouw talent is belangrijker dan je geslacht, afkomst, leeftijd, geaardheid, handicap of chronische ziekte. Vanzelfsprekend onderschrijven wij de Code Diversiteit & Inclusie.

LKCA laat zich in deze procedure adviseren door werving- en selectiebureau Colourful People. René Burgler, partner bij Colourful People geeft u graag antwoord op vragen. Hij is bereikbaar via r.burgler@colourfulpeople.nl of mobiel op +316 2857 5436.

U wordt verzocht uw interesse uiterlijk 13 september 2020 kenbaar te maken via www.colourfulpeople.nl of te sturen naar r.burgler@colourfulpeople.nl

Data:

  • 13 september sluitingstermijn om te reageren
  • 14-18 september digitale preselectiegesprekken met Colourful People
  • 28/29/30 september of 1/2 oktober selectiegesprekken

We zijn voornemens de procedure geheel in oktober af te ronden.

Geschikte personen uit uw netwerk attenderen op deze functie wordt op prijs gesteld.

Meer informatie over het LKCA vind je op www.lkca.nl, hier vind je ook het (financieel) jaarverslag 2019.

Locatie

Utrecht

Publicatie datum:

17 Jul 2020

Opdrachtgever:

LKCA (Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst)

Contactpersoon

R. Burgler
M: (06) 2857 5436

Rene Burgler
Vragen over deze vacature?
Contact Rene Burgler
mobiel (06) 2857 5436
Meer details
Match criteria
Type
  • Vacatures via Colourful People

 

Onze opdrachtgevers
Copyright © 2020 Colourful People Privacy statement