Lid Raad van Toezicht | KNGF Geleidehonden

Reactietermijn gesloten

KNGF Geleidehonden is op zoek naar een nieuw lid voor de raad van toezicht. Wij zoeken bij voorkeur een vrouwelijke toezichthouder met kennis of ervaring op het gebied van marketing & communicatie en/of social media. Natuurlijk ben je daarnaast begaan met het welzijn van dieren en bereid je in te zetten voor het slagen van de missie en maatschappelijke doelstellingen van KNGF. Ervaring als toezichthouder is niet vereist.

Profiel
Voor deze positie zijn we specifiek op zoek naar iemand met het volgende profiel:

 • Je hebt kennis of ervaring op het gebied van marketing & communicatie en/of social media, beschikt over een relevant netwerk op dit gebied en bent bereid dit in te zetten ten behoeve van KNGF.
 • Je bent begaan met het welzijn van dieren.
 • Je hebt affiniteit met de missie en maatschappelijke doelstellingen van KNGF en wilt daar graag een actieve bijdrage aan leveren.
 • Je hebt ervaring op bestuurlijk, strategisch niveau en daarmee het vermogen om je op hoofdlijnen een oordeel te vormen over het beleid, de strategie en financiën van de organisatie.
 • Je bent maatschappelijk betrokken.
 • Je bent onafhankelijk en integer, vernieuwend en toont lef.

De raad van toezicht streeft naar een zo breed en divers mogelijke samenstelling. Gezien de huidige samenstelling van de raad van toezicht en ter vervanging van het vertrekkende lid worden vrouwelijke kandidaten, bij voorkeur met een migratieachtergrond, met nadruk uitgenodigd om te solliciteren.

Samenstelling raad van toezicht
De raad van toezicht is dusdanig samengesteld dat er:

 • voldoende affiniteit bestaat met de doelstelling en de activiteiten;
 • een brede maatschappelijke binding en een functioneel netwerk wordt bereikt;
 • spreiding van maatschappelijke achtergronden, deskundigheid en disciplines aanwezig is;
 • adequaat wordt voorzien in de advies- en klankbordfunctie t.b.v. het bestuur.

Daarnaast dient elk lid van de raad van toezicht in staat te zijn om de hoofdlijnen van het totale beleid te beoordelen. De raad van toezicht bestaat uit zes leden. Zie voor meer informatie over de huidige samenstelling van de raad de website van KNGF/Organisatiestructuur.

Taken en verantwoordelijkheden van de raad van toezicht
De taken van de raad van toezicht zijn:

 • zorg te dragen voor een goed functionerende directie;
 • zorg te dragen voor een goed functionerend intern toezicht;
 • te functioneren als adviseur en klankbord van het bestuur.

De werkzaamheden van de raad van toezicht zijn vastgelegd in de statuten en het ‘reglement raad van toezicht’. In dit reglement zijn de werkzaamheden en de onderlinge taakverdeling van de leden beschreven.

De raad van toezicht wordt frequent van informatie voorzien door de bestuurder (of door de bestuurder gedelegeerd), waaronder een maandelijks overzicht van de KPI’s, per kwartaal een overzicht van de kwartaalcijfers en op zeer regelmatige basis informatie over de organisatie en relevante ontwikkelingen binnen het werkveld van KNGF Geleidehonden.

Jaarlijks vinden vier tot vijf reguliere vergaderingen plaats. Vaste agendapunten zijn o.a. de ontwikkeling en monitoring van de meerjarenstrategie, strategie-updates, organisatorische ontwikkelingen, begroting en investeringsbeslissingen. Daarnaast nemen de leden deel aan één of meerdere commissies, te weten de audit-, beleggings- en/of renumeratiecommissie. Het nieuwe lid neemt plaats in de renumeratiecommissie.

De leden worden benoemd voor een periode van vier jaar. Daarna is ieder lid vervolgens nog eenmaal benoembaar voor een periode van vier jaar. Vanwege het charitatieve karakter van de organisatie ontvangen de leden van de raad van toezicht geen bezoldiging. Wel kunnen ze aanspraak maken op een vergoeding van gemaakte onkosten.

Voor een uitgebreide beschrijving van het functieprofiel van de raad van toezicht verwijzen wij u naar de bijlage.

Over KNGF
KNGF Geleidehonden (Stichting Koninklijk Nederlands Geleidehonden Fonds) is een toonaangevende non-profitorganisatie die met deskundigheid en passie werkt aan het bevorderen van de mobiliteit, de zelfstandigheid en de kwaliteit van leven van mensen met een beperking of chronische aandoening. Zij doet dit door het fokken, socialiseren, opleiden en ter beschikking stellen van (blinden)geleidehonden en het verlenen van daaraan verwante diensten.

Sinds de oprichting in 1935 heeft de organisatie een grote ontwikkeling doorgemaakt. Van een kleine, bescheiden school die asielhonden opleidde tot blindengeleidehond is KNGF Geleidehonden uitgegroeid tot een professioneel opleiding- en kenniscentrum voor geleidehonden met een groot draagvlak in de samenleving. Er werken ruim 100 professionals en de organisatie kan beschikken over een groot vrijwilligersnetwerk.

De missie van KNGF Geleidehonden is om zoveel mogelijk mensen met een beperking een beter leven te geven met een professioneel opgeleide hond. Die missie realiseert de organisatie door honden te fokken en op te leiden die in een een-op-een relatie samenwerken met hun baas. De ambitie van KNGF is om in de komende tien jaar het aantal professioneel opgeleide honden te verdubbelen. Voor meer informatie over KNGF Geleidehonden zie de website van KNGF Geleidehonden.

Procedure
KNGF Geleidehonden laat zich in deze wervings- en selectieprocedure ondersteunen door executive search bureau Colourful People. De werving en voorselectie van de kandidaten vindt door Colourful People plaats op basis van de reacties. Geschikte kandidaten worden gepresenteerd aan de benoemingsadviescommissie en op basis hiervan worden kandidaten geselecteerd en uitgenodigd voor een selectiegesprek.

Reacties op de vacature ontvangen wij graag uiterlijk 13 november 2021 via de solliciteerbutton op de vacaturepagina.

Nadere informatie over de vacature is te verkrijgen bij Roeli Pot. Zij is bereikbaar op telefoonnummer 06-28909312 of via r.pot@colourfulpeople.nl

Uitgebreide informatie

Locatie

Amstelveen

Publicatie datum:

21 Oct 2021

Opdrachtgever:

KNGF Geleidehonden

Contactpersoon

R. Pot
T: (06) 2890 9312
M: (06) 2890 9312

Roeli Pot
Vragen over deze vacature?
Contact Roeli Pot
telefoon (06) 2890 9312
mobiel (06) 2890 9312
Meer details
Adres
Amsteldijk Noord 42, 1184TD Amstelveen
Match criteria
Type
 • Vacatures via Colourful People

 

Onze opdrachtgevers
Copyright © 2021 Colourful People