Lid Raad van Toezicht I Bibliotheek Rotterdam

Reactietermijn gesloten

Wij zoeken een betrokken lid Raad van Toezicht voor de Bibliotheek Rotterdam, met een goed zicht op de jongeren van Rotterdam!

Wie is er niet wel eens in de bibliotheek geweest? Aan de hand van je ouders of leraar om je eerste boeken te lenen, als tiener om rustig te studeren of stiekem af te spreken met je vriendje of als volwassene om iets na te slaan of in een stil hoekje een boek te lezen. De bibliotheek is er voor iedereen. Zoals prinses Laurentien als erevoorzitter van de Vereniging van Openbare Bibliotheken en initiatiefnemer van Stichting Lezen en Schrijven recent zei. 'Bibliotheken zijn de bomen van een gemeenschap: ze zorgen voor zuurstof, verkoeling en beschutting. En als je erin klimt, kun je verder kijken.'

Die beschutting, dat verder kijken is des te belangrijker gebleken in de corona pandemie. Deze crisis maakt duidelijk hoe waardevol toegankelijke kennis, informatie en gemeenschappelijke activiteiten voor onze samenleving zijn. In een tijd van grote verschillen in maatschappelijke kansen is een laagdrempelige plek waar ieder die kennis, cultuur, informatie en ontspanning kan vinden van levensbelang. Bibliotheek Rotterdam is zo’n plek die Rotterdammers helpt om bewust, kritisch en actief mee te doen in onze samenleving. Als een van de oudste instituten in de stad Rotterdam speelt de bibliotheek een grote maatschappelijke rol in informatieoverdracht, educatie en persoonlijke ontwikkeling. Van boeken lenen, cursussen en taalklassen, (digitale) voorlichting, tot films, festivals, lezingen, tentoonstellingen en voorstellingen, er is van alles te beleven. Vandaag de dag is de Bibliotheek met haar honderden medewerkers en vrijwilligers in alle haarvaten van de stad te vinden - met 21 vestigingen, zowel fysiek als digitaal, en op 170 basisschoollocaties. De Bibliotheek is sinds de verzelfstandiging in 2013 nog verder versterkt en verwelkomde pre-corona in 2019 ruim 2,6 miljoen fysieke bezoeken. Daarmee is Bibliotheek Rotterdam hét kenniscentrum en cultureel podium van Rotterdam. Bibliotheek Rotterdam is ook een neutrale, veilige en warme plaats, die voor Rotterdammers uit alle wijken van de stad en van alle nationaliteiten, talen en culturen dichtbij en laagdrempelig genoeg is om er gemakkelijk gebruik van te kunnen maken.

Een inclusieve bibliotheek van en voor Rotterdammers, maar vooral ook mét alle Rotterdammers. Dat is het streven. Om dat doel te helpen verwezenlijken zoeken wij

Een lid van de Raad van Toezicht met als profiel Kansen voor Jongeren

Wie zoeken wij?

 • Iemand die vanuit maatschappelijke betrokkenheid affiniteit heeft met (de rol van) bibliotheken en achter de missie en visie van Bibliotheek Rotterdam staat;
 • Iemand die in het dagelijks/professionele leven een goed zicht heeft op jongeren in Rotterdam;
 • Iemand die geworteld is in Rotterdam en als vanzelfsprekend oog heeft voor actuele ontwikkelingen binnen deze doelgroep;
 • Iemand die vanuit een eigen netwerk op strategisch niveau verbindingen kan leggen tussen de (sub)doelgroepen, partners en de bibliotheek;
 • Iemand die kijk heeft op hoe deze jongeren bereikt kunnen worden en welke communicatiekanalen/social media daarbij van belang zijn;
 • Iemand die met een fris perspectief de beleidsontwikkelingen en koers van Bibliotheek Rotterdam kan bevragen en beoordelen;
 • Iemand die het belang onderkent van verantwoording en governance en tijd heeft voor een betrokken inzet als toezichthouder;
 • En liefst iemand met een zekere zelfrelativering en een flinke dosis humor.

Raad van Toezicht Bibliotheek Rotterdam

Bibliotheek Rotterdam wordt bestuurd volgens het Raad van Toezichtmodel, waarbij de directeur-bestuurder verantwoordelijk is voor de strategie en de sturing en de Raad van Toezicht toeziet op het strategisch beleid en de algemene gang van zaken. Daarnaast staat de Raad van Toezicht de directeur-bestuurder met raad terzijde en fungeert hij als sparringpartner. Dit met een passende rolopvatting tussen de toezichthouder en het bestuur en een visie op goed toezichthouden. De Code Culturele Governance geldt als leidraad. De Raad van Toezicht bestaat op dit moment uit 6 leden. De Raad van Toezicht heeft een basisprofiel dat op alle leden van toepassing is (zie verder onderin), aangevuld met een aantal specifieke kwaliteiten die van belang zijn voor de bibliotheek: Onderwijs, Boekensector, Financiën, Ondernemerschap en Cultuur& Maatschappij én Kansen voor Jongeren. Bibliotheek Rotterdam gelooft in de kracht van het verschil. Daarom streven we ernaar dat de Raad van Toezicht conform de Code Diversiteit en Inclusie een evenwichtige afspiegeling van de Rotterdamse samenleving vormt.

De Raad van Toezicht komt circa 4 tot 5 keer per jaar bijeen. Daarnaast zijn er openingen en speciale evenementen waar je als toezichthouder graag verwelkomd wordt. De sfeer is open en prettig, de Raad fungeert als een team waarbij ieders input en kracht gewaardeerd wordt. Transparantie, gelijkwaardigheid en maatschappelijke betrokkenheid zijn daarbij belangrijke uitgangspunten. Benoeming van leden van de Raad van Toezicht wordt op voordracht van deze raad gedaan door het College van B&W van de gemeente Rotterdam. Benoeming vindt plaats voor een termijn van vier jaar met de mogelijkheid tot verlenging met maximaal vier jaar en de leden ontvangen een vergoeding.

Algemeen profiel voor alle leden Raad van Toezicht

 • Optimale betrokkenheid met cultureel-maatschappelijk besef bij de doelstellingen en strategie van Bibliotheek Rotterdam, maximale distantie van de dagelijkse uitvoering;
 • Enige bestuurlijke ervaring en/of senior managementervaring;
 • Kennis en begrip van openbaar bestuur en/of lokale of regionale politiek;
 • Affiniteit met (Rotterdamse) maatschappelijke en culturele organisaties in het algemeen en met het werkterrein en de doelstelling van Bibliotheek Rotterdam in het bijzonder;
 • Het kunnen functioneren als adviseur in relatie tot de bestuurder;
 • In staat tot zelfreflectie en evaluatie van eigen functioneren en dat van de Raad van Toezicht;
 • Een goed ontwikkeld gevoel voor verhoudingen en in staat om op een constructieve wijze om te gaan met het spanningsveld tussen toezicht (Raad van Toezicht) en operatie (bestuurder).

Locatie

Rotterdam

Publicatie datum:

21 Sep 2021

Opdrachtgever:

Bibliotheek Rotterdam

Contactpersoon

N. Azough
T: (023) 5671 030
M: (06) 4344 9717

Naima Azough
Vragen over deze vacature?
Contact Naima Azough
telefoon (023) 5671 030
mobiel (06) 4344 9717
Meer details
Match criteria
Type
 • Vacatures via Colourful People

 

Onze opdrachtgevers
Copyright © 2021 Colourful People