Lid Raad van Toezicht | Farent

Vervuld

Wij zoeken een maatschappelijk betrokken en onafhankelijke kandidaat met een juridische achtergrond en zakelijk inzicht.

Farent is een instelling voor sociaal werk, waar 250 medewerkers samen met 1000 vrijwilligers werken aan vrij toegankelijke basisondersteuning op plekken waar mensen wonen, werken en samenleven in de regio ’s-Hertogenbosch, De Meierij en Midden-Brabant,
Er wordt ondersteuning geboden bij belangrijke thema’s in het dagelijks leven van de inwoners van deze regio:

 • Opvoeden en opgroeien
 • Relaties en scheiding
 • Armoede en schulden
 • Ondersteuning in de buurt
 • Meedoen
 • Gezond oud

Meer informatie is te vinden in het strategisch plan.

Uitdagingen voor de komende periode
In het strategisch plan is uitwerking gegeven aan de koers van Farent. Om actuele vragen in de samenleving het hoofd te bieden werkt Farent samen met partnerorganisaties. De uitdagingen waar Farent in de komende periode voor staat, zijn:

 • Het aangaan van strategische allianties om het doel van Farent, namelijk burgers zo goed mogelijk ondersteunen, verder vorm te geven
 • Het implementeren en doorontwikkelen van de innovatieagenda, om nog beter op de vragen van cliënten te anticiperen.
 • Het verder professionaliseren van de organisatie, waarbij de betrokkenheid (en behoud) van medewerkers gewaarborgd blijft en wordt toegespitst op de eisen van deze tijd.

De Raad van Toezicht
De RvT bestaat uit 5 leden. De benoeming vindt plaats conform de statuten.
De RvT heeft als kerntaak toezicht te houden op het beleid en de besturing van de organisatie.
De Raad van Toezicht heeft daarbij vier rollen:

 • verantwoordelijk voor ‘toezicht op de besturing en algemene gang van zaken’ van de organisatie
 • adviserende en stimulerende rol richting het bestuur;
 • werkgever van het bestuur;
 • ambassadeur van de organisatie.

Binnen de RvT bestaat een tweetal commissies: de remuneratiecommissie en de auditcommissie.

Algemeen profiel lid Raad van Toezicht
De leden van de RvT hebben de volgende competenties en vaardigheden in huis om de toezichthoudende rol met succes te kunnen vervullen.

 • bestuurlijke kwaliteiten en ervaring;
 • affiniteit met het sociaal werk en inzicht hebben in de complexiteit van het sociale domein;
 • een juist evenwicht in betrokkenheid en bestuurlijke afstand (rolvastheid)
 • het vermogen en de attitude om het bestuur met raad en als klankbord bij te staan;
 • het vermogen om het beleid van Farent en het functioneren van het bestuur te toetsen;
 • het vermogen om advies en toezicht in teamverband te kunnen uitoefenen;
 • integriteit, verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke opstelling;
 • het vermogen om zich op hoofdlijnen een oordeel te vormen over door de het bestuur voorgelegde aangelegenheden (helicopterview);
 • maatschappelijk betrokken;
 • voldoende beschikbaarheid.

Persoonlijk profiel Lid Raad van Toezicht met juridische achtergrond
Per juni 2022 komt de positie vrij voor een lid RvT met een juridisch profiel. Naast de algemene competenties die hierboven zijn genoemd, zoeken wij voor deze positie kandidaten met een juridische achtergrond en affiniteit met het sociale domein.
Met een zakelijke blik en een constructief kritische houding, zoek jij de verbinding in de RvT.
Je hebt daarnaast een (politiek) netwerk dat je kunt inzetten en bent gedreven in stakeholdermanagement. Met jouw helicopterview heb je zicht op de verschillende rollen en weet jij deze goed te bewaken. Je bent iemand die energie krijgt van vernieuwing en mogelijk ervaring hebt opgedaan met vernieuwingsprocessen. Verder ben je proactief, energiek en verbindend.
Met jouw juridische achtergrond ben je een belangrijke vraagbaak voor de bestuurder en overige leden van de RvT. Je hebt kennis van risicomanagement en compliance. Je neemt het cliëntenperspectief mme in je oordeelsvorming.
Daarbij ben je een echte teamspeler en streef je naar een goede samenwerking binnen het team. Met jouw verbindend vermogen ben je in staat om op verschillende niveaus het gesprek aan te gaan. Toezichthoudende ervaring is geen must als je de juiste competenties in huis hebt. Kandidaten met een bi-culturele achtergrond worden uitdrukkelijk uitgenodigd om te solliciteren.

Gevraagde competenties:

 • strategisch
 • onafhankelijke oordeelsvorming
 • zakelijk inzicht
 • omgevingsbewust
 • mensgericht
 • proactief

Vergoeding en beschikbaarheid: deze functie is bezoldigd met een jaarlijkse vergoeding. De RvT komt 5 à 6 keer per jaar bijeen. Daarnaast zal er een aantal andere bijeenkomsten en of activiteiten zijn waarbij de aanwezigheid verlangd wordt.

Interesse?
Farent laat zich bij deze procedure begeleiden door executive search bureau Colourful People. Voor meer informatie over de functie en de procedure kun je contact opnemen met Hatice Türkmen, partner bij Colourful People (06-46081232)
Heb je interesse reageer dan via onze website met een motivatiebrief en CV voor 9 april 2022.
De voorselectiegesprekken zijn gepland op 12 en 13 april 2022.

Locatie

’s-Hertogenbosch

Publicatie datum:

17 Mar 2022

Opdrachtgever:

Farent

Contactpersoon

H. Türkmen
T: (023) 5671 030
M: (06) 4608 1232

Hatice Türkmen
Vragen over deze vacature?
Contact Hatice Türkmen
telefoon (023) 5671 030
mobiel (06) 4608 1232
Meer details
Match criteria
Type
 • Vacatures via Colourful People

 

Onze opdrachtgevers
Copyright © 2022 Colourful People