Lid Raad van Toezicht | DOK Delft

Nieuw

DOK is het kloppend hart van Delft en de ‘spin’ in de schakel tussen educatie, samenzijn, debatteren, inclusie, gemeente en de VAK. DOK wil zich creatief en succesvol neerzetten als bruisend cultureel centrum in de stad Delft. Wij zoeken een nieuw lid Raad van Toezicht met een maatschappelijk ondernemend profiel. Herken jij je hierin? Dan zien we graag je reactie!


Over DOK
DOK is de innovatieve openbare bibliotheek van Delft. Wij zijn trots op onze historie, onze stad en wat we daarbinnen samen met vele partners bereiken. Met aan de basis een krachtig team van ca. 80 collega’s, ca. 200 vrijwilligers en een omzet van ca. € 4 miljoen. DOK werkt vanuit de overtuiging dat iedereen blijft groeien. Daarbij zijn de vijf waarden “plezier, innovatie, samenwerking, maatschappelijk verbeterend en daadkracht” leidend.

We zijn nauw verbonden met onze stad; via onze twee vestigingen, via vijftien Vindplaatsen (bibliotheken in scholen) en via onze activiteiten bij mensen thuis. DOK Centrum huist in OPEN, een initiatief van DOK en De VAK, Centrum voor de kunsten. OPEN is de informele ontmoetingsplaats van Delft waar taal, cultuur en techniek samenkomen. Of je nu komt om te lezen, muziek te maken, te dansen, te schilderen of lekker te eten: iedereen is welkom! De andere locatie van DOK is DOK Voorhof, waar onder andere het Taalhuis is gevestigd.

Ambities
Dok heeft in een meerjarenbeleidsplan (2020-2023) de richting aangegeven voor de toekomst. Onlangs hebben er bezuinigingen plaatsgevonden vanwege de afname van gemeentelijke subsidies. Ondanks deze bezuinigingen is er veel aandacht voor verdere verdieping en verbreding van de dienstverlening, samenwerkingsvormen en langere termijn ontwikkelingen. Inmiddels zijn er weer nieuwe subsidies vastgesteld (NPO-gelden) waardoor de samenwerking met onderwijs verder geïntensiveerd wordt. Zo blijft de organisatie in beweging met de omgeving.

Voor meer informatie over DOK: Wij zijn DOK.

Bestuur en toezicht
De Raad van Toezicht (RvT) toetst de beleids- en strategievorming van Stichting DOK en fungeert als klankbord voor de directeur-bestuurder. De leden van de RvT houden op kritische wijze en onafhankelijk van elkaar toezicht op de stichting. Zij vormen samen een multidisciplinair team, dat elkaar aanvult in kennis en competenties en een ambassadeursfunctie binnen en buiten Delft vervult. In haar samenstelling streeft de RvT naar diversiteit en een afspiegeling van de Delftse bevolking, onder meer wat betreft gender, leeftijd, culturele bagage en specifieke deskundigheid. De manier van toezichthouden kenmerkt zich door een houding die kritisch maar waardevol op afstand, en nabij en betrokken wanneer dit nodig is.

De RvT bestaat uit zes leden en gaat over naar vijf leden. Vanwege het vertrek van twee leden wordt een nieuwe toezichthouder gezocht met het profiel maatschappelijk ondernemen.
Vanwege een weerspiegeling van onze omgeving gaat onze aandacht uit naar kandidaten die bijdragen aan de diversiteit en veelzijdigheid van de Raad van Toezicht.

Algemene kenmerken van een lid RvT
De algemene functie-eisen en kwaliteiten van de leden van de Raad van Toezicht:

 • Leden zijn integer, kunnen omgaan met verschillende belangen en weten een goede balans aan te brengen tussen betrokkenheid en distantie
 • Aantoonbare kennis van en/of affiniteit met cultureel ondernemerschap, strategie, beleid en financiën
 • Hebben affiniteit met de kernfunctie van de bibliotheek, te weten: kennis & informatie, ontwikkeling & educatie, lezen & literatuur, ontmoeting & debat, kunst & cultuur en bijdragen aan de persoonlijke ontwikkeling en verbetering van de maatschappelijke kansen van het algemene publiek
 • Visie op de rol van de bibliotheek in een veranderende samenleving
 • Analytisch vermogen op hbo- of academisch denkniveau
 • Kwaliteiten van toezichthouder, klankbord en adviseur
 • Kennis van en ervaring met politieke en bestuurlijke besluitvormingsprocessen
 • Een binding met Delft hebben
 • Beschikken over een relevant netwerk en bereid zijn deze in te zetten
 • Onafhankelijk zijn: geen zakelijk belang hebben bij het lidmaatschap van de RvT, dan wel een directe politieke functie in Delft vervullen

Specifieke kenmerken van het te werven lid Raad van Toezicht met het profiel ‘maatschappelijk ondernemen’
Het lid wat gezocht wordt heeft een achtergrond in maatschappelijk ondernemen en kan vanuit de omgeving en het netwerk de bibliotheek verder brengen in de innovatieve opdracht en het samenwerken met (maatschappelijke) organisaties. Hij/zij/die heeft daarbij een goed gevoel voor de politieke verhoudingen, kansen en mogelijkheden. Het lid is creatief, inspirerend en kan bijdragen aan een ondernemend en financieel gezond klimaat van DOK in zijn omgeving. Het meebrengen van ervaring in duurzaamheid is een pre.
Bekijk onze website voor meer informatie over de ondertekening van het keurmerk Maatschappelijk Betrokken Ondernemen.

Inzet, verwachtingen en bezoldiging
Het geschatte tijdsbeslag van de functie bedraagt bij een vergaderfrequentie van zes vergaderingen per jaar gemiddeld anderhalve dag per maand. Leden ontvangen een beperkte financiële vergoeding.

Procedure
De Raad van Toezicht van DOK Delft laat zich bij de werving en selectie ondersteunen door executive searchbureau Colourful People. Voor meer informatie over DOK Delft, de Raad van Toezicht en de vacante positie kunt u contact opnemen met Monique Spaansen, partner bij Colourful People (M.Spaansen@colourfulpeople.nl). U kunt uw interesse kenbaar maken door uw brief en CV in te sturen via de website van Colourful People voor 26 mei. De intakegesprekken staan gepland op 27 mei en 2 juni. De gesprekken met de selectiecommissie staan gepland op vrijdag 24 juni in de middag met als doel de nieuwe toezichthouder per september te laten starten.

Locatie

Delft

Publicatie datum:

05 May 2022

Opdrachtgever:

de Bibliotheek DOK Delft

Contactpersoon

M. Spaansen
M: (06) 5152 6255

Monique Spaansen
Vragen over deze vacature?
Contact Monique Spaansen
mobiel (06) 5152 6255
Meer details
Match criteria
Type
 • Vacatures via Colourful People

 

Onze opdrachtgevers
Copyright © 2022 Colourful People