Lid Raad van Toezicht | de Toneelmakerij

Reactietermijn gesloten

Lid Raad van Toezicht - politiek / bestuurlijk profiel

Wil jij bijdragen aan een ambitieus, dynamisch theatergezelschap dat theater maakt van het hoogste niveau? Dat directe impact heeft op haar (jonge) publiek door maatschappelijke vraagstukken zoals genderdiversiteit en klimaatverandering bespreekbaar te maken? Weet jij je weg in de Amsterdamse politiek? Voel jij je thuis in de hyperdiverse samenleving van de stad? Dan zoeken wij jou als:

Lid van de Raad van Toezicht – politiek / bestuurlijk profiel

Over de Toneelmakerij
De Toneelmakerij maakt voorstellingen van het hoogste niveau, en maakt daarmee ruimte voor kinderen en jongeren van 0 tot 100 jaar om zich te begeven in allerlei voor hen bekende maar vaak juist ook onbekende werelden. Wij maken grote onderwerpen inleefbaar voor een (jong) publiek en brengen daarmee het gesprek op gang. Onze voorstellingen gaan jaarlijks in de grote zaal van ITA in première, maar we spelen ook in de klaslokalen en de wijken. Met ruim 30.000 bezoekers en meer dan 200 voorstellingen per jaar zijn wij een van de toonaangevende theaterorganisaties voor jong publiek met een nationaal bereik en stevige wortels in Amsterdam. Onze focus ligt sterk op toegankelijk zijn voor ieder kind: daarom brengen we verhalen uit alle hoeken van de wereld, en zorgen we met ons project Alle Kinderen naar Theater voor gratis kaarten voor gezinnen die normaal gesproken niet naar het theater kunnen gaan.

Wij zijn een optelsom van makers en vrijdenkers: schrijvers, regisseurs, dramaturgen, educatie-makers, acteurs, vormgevers, muzikanten en meer. We bieden ruimte, nodigen uit, werken samen en co-produceren. In deze open houding tot elkaar, onze partners en de wereld zit onze kracht.

Onze missie is zoveel mogelijk kinderen en jongeren te laten ervaren dat de wereld groter is dan henzelf. We willen ze uitdagen en inspireren om met een nieuwsgierige blik naar de wereld en naar elkaar te kijken. Wij houden ons publiek een spiegel voor en bieden nieuwe perspectieven aan. In een polariserende wereld, zoeken wij naar verbinding. Met humor, verwondering en relativering inspireren wij ons publiek. De Toneelmakerij opent je wereld! 

We spelen uiteraard in alle wijken van Amsterdam, op podia en in scholen, maar reizen ook langs de Nederlandse steden en worden internationaal vaak gevraagd. Onze teksten worden regelmatig vertaald (afgelopen kunstenplan o.a in het Duits, Engels, Frans, Hongaars en Zweeds) zodat we ook via andere gezelschappen een internationaal jong publiek bereiken.

De Toneelmakerij is onderdeel van de landelijke èn Amsterdamse Basisinfrastructuur, onderschrijft de Code Cultural Governance, Code Diversiteit en Inclusie en de Fair Practice Code.


De Raad van Toezicht van de Toneelmakerij

Beschrijving van de besturings- en toezichtfilosofie
De Toneelmakerij werkt volgens de uitgangspunten van de Governance Code Cultuur en wordt bestuurd volgens het Raad van Toezichtmodel. De Raad van Toezicht (RvT) heeft drie rollen: een toezichthoudende, adviserende en werkgeversrol. De RvT vervult zijn werk op een professionele en onafhankelijke wijze. De RvT van de Toneelmakerij is zodoende verantwoordelijk voor de instandhouding en continuïteit van de Toneelmakerij, houdt toezicht op het functioneren van het bestuur en vervult de rol van werkgever en sparringpartner ten opzichte van de bestuurders. De RvT stelt jaarlijks de begroting vast. Binnen dat financiële kader is het bestuur belast met de dagelijkse leiding van de Toneelmakerij; onder meer de artistieke keuzes, de producties, de organisatie en het contact met/werven van subsidienten en fondsen. Meer in het algemeen ziet de RvT erop toe dat het bestuur en de staf op adequate wijze invulling geven aan de doelstellingen van de Toneelmakerij.

De RvT komt ten minste 4 keer per jaar bijeen voor een vergadering welke wordt voorbereid door de voorzitter en de directeur-bestuurder. Benoeming van de leden vindt plaats voor een termijn van vier jaar met de mogelijkheid tot verlenging met maximaal vier jaar. De leden van de RvT ontvangen een vergoeding voor hun werkzaamheden.

Verwachte inzet
Van de leden van de RvT wordt verwacht dat zij:

 • in woord en daad ambassadeur van de Toneelmakerij willen zijn;
 • het beleid van de directie willen controleren, daar de tijd voor hebben en betrokken sparringpartner van de directie willen zijn;
 • kritisch en onafhankelijk bijdragen aan de besluitvorming binnen de raad van toezicht en hierbij geen tegenstrijdig belang hebben;
 • de Governance Code Cultuur, de Code Diversiteit & Inclusie en de Fair Practice Code onderschrijven en daar naar handelen.

Persoonlijk profiel
Leden van de RvT zijn in de eerste plaats enthousiast en gemotiveerd om zich voor de Toneelmakerij in te zetten. De sfeer in de vergaderingen is informeel en professioneel. Transparantie en integriteit worden daarbij hoog in het vaandel gehouden. Men is positief kritisch tegenover elkaar en de directie en is oplossingsgericht. Daarnaast heeft een ieder het vermogen om verschillende vraagstukken evenwichtig (en indien nodig in samenhang) te kunnen beoordelen, is men onafhankelijk en betrouwbaar, kan goed luisteren en staat open voor andere meningen.

Profielschets vacature
Omdat wij de RvT willen uitbreiden van vier naar vijf leden zijn wij op zoek naar een nieuw lid.

Jouw verantwoordelijkheden:

 • Bijdragen aan de ontwikkeling van het strategisch beleid van de organisatie.
 • Het bieden van deskundig advies en toezicht houden op de uitvoering van het cultuurbeleid.
 • Actief bijdragen aan het vergroten van het draagvlak voor de plannen van de Toneelmakerij op zowel regionaal als landelijk niveau.
 • Kritisch beoordelen van voorstellen en plannen met betrekking tot cultuurinitiatieven.

Profiel:

 • Ruime bestuurlijke en/of politieke ervaring, bij voorkeur in het domein van cultuurbeleid.
 • Aantoonbaar netwerk in de politiek, waar mogelijk specifiek gericht op cultuurbeleid in Amsterdam.
 • Uitstekende lobbyvaardigheden en ervaring in het verbinden van diverse belangen.
 • Affiniteit met kunst en cultuur is een vereiste.

Procedure
De Toneelmakerij laat zich in deze procedure ondersteunen door executive search bureau Colourful People. Voor meer informatie over de Toneelmakerij, de Raad van Toezicht, de specifieke RvT-positie of de procedure kunt u contact opnemen met Jantien Plooij, senior partner bij Colourful People (06-18403805). Je kan je interesse kenbaar maken door een motivatiebrief en CV (PDF) in te sturen via de website van Colourful People. Vanzelfsprekend is een vertrouwelijke behandeling van je gegevens gewaarborgd.

Planning
De reactietermijn voor deze positie sluit op 6 december. De gesprekken met de selectiecommissie staan gepland op 20 december. De beoogde benoeming staat gepland in januari 2024.

Locatie

Amsterdam

Publicatie datum:

06 Nov 2023

Opdrachtgever:

de Toneelmakerij

Contactpersoon

Plooij
M: (06) 1840 3805

Jantien Plooij
Vragen over deze vacature?
Contact Jantien Plooij
mobiel (06) 1840 3805
Meer details
Match criteria

 

Onze opdrachtgevers
Copyright © 2023 Colourful People