Lid Raad van Toezicht | De Sociale Maatschap

Reactietermijn gesloten

Wij zoeken een bevlogen lid Raad van Toezicht

De organisatie
De Sociale Maatschap is een brede welzijnsinstelling, werkzaam in Amsterdam-Noord (Doras) en Amsterdam-Zuid (PuurZuid MaDi). Er zijn momenteel ongeveer 260 medewerkers in dienst en 500 vrijwilligers actief. De omzet zal met de buurtteams gaan toenemen tot ca 20 mln euro. De stichting De Sociale Maatschap is een koepelstichting, waaronder naast stichting Doras en PuurZuid MaDi ook nog Stichting Florijn civiel bewind valt. Deze laatste stichting houdt zich bezig met beschermingsbewind. De Sociale Maatschap legt zich toe op het bevorderen van maatschappelijke participatie en sociale integratie van bewoners in Noord en Zuid. De Sociale Maatschap biedt maatschappelijke dienstverlening en is actief op het gebied van welzijn. Deze dienstverlening omvat maatschappelijk werk, (jongeren) schuldhulpverlening en sociaal-juridische hulpverlening. De kernwaarden zijn: Ik zie jou, Ik sta naast jou en Samen maken wij het verschil.

Buurtteams Amsterdam
De gemeente Amsterdam heeft een ingrijpende stelselwijziging op terrein van sociaal domein in gang gezet. Centraal daarbij staat de ontwikkeling en inrichting van integrale buurtteams, die daarin de spilpositie gaan innemen. De start van de buurtteams is gepland op 1 april 2021. Voor de stadsdelen Noord en Zuid zijn de buurtteams gegund aan het samenwerkingsverband Buurtteams Noord en Zuid met respectievelijk stichting Doras en stichting PuurZuid MaDi als penvoerder. Zowel voor Noord als Zuid participeren in dit samenwerkingsverband perMens (voorheen Volksbond/Streetcornerwork), Evean en Philadelphia. De voorbereidingen voor de buurtteams zijn in volle gang. De Governance van de buurtteams (nieuwe rechtspersonen) is daar belangrijk onderdeel van en vraagt om goede reflectie hierop.

De Raad van Toezicht
De RvT is het orgaan dat, in lijn met de recente ontwikkelingen in Governance, toezicht houdt op en werkgever is van de bestuurder. Ook toetst hij de besluitvorming en geeft zowel gevraagd als ongevraagd advies aan de bestuurder. Hij fungeert voor haar als klankbord en keurt, daar waar de statuten of reglementen dat voorschrijven, de besluiten goed. De raad vervult in- en extern een ambassadeursrol, waarbij de RvT optreedt als belangenbehartiger en verantwoording aflegt aan de buitenwereld.

Wat heb je in huis?
Wij zoeken kandidaten die ervaring hebben opgedaan in de publieke (non-profit) sector en/of het sociale domein.

Je bent iemand die kritisch kan denken en beschikt over een helikopterview. Je bent een sociaal betrokken persoon. De ontwikkelingen in de maatschappij gaan je na aan het hart, waardoor je gemotiveerd ben om daar een bijdrage aan te leveren. In een team van ervaren toezichthouders lever jij een unieke bijdrage vanwege jouw achtergrond (bi cultureel) en ervaring bijvoorbeeld op het gebied van ICT, bedrijfsvoering en/of vastgoed en heb je mogelijk ook affiniteit met (O)GGZ. Je bent iemand die kalm blijft in een dynamische context en je weet op zorgvuldige wijze de juiste vragen te stellen. Je hoeft geen ervaring als toezichthouder te hebben maar wel over organisatie sensitiviteit, bestuurlijke kwaliteiten en een moderne visie op Governance te beschikken. De nieuwe toezichthouder is lid van de auditcommissie. Dat betekent dat je belangstelling hebt voor financiën en bedrijfsvoering.

Wat vragen wij?

Algemene competenties van toezichthouders:

  • Betrokkenheid met het maatschappelijk middenveld in het algemeen en het sociale domein in het bijzonder;
  • Algemene bestuurlijke kwaliteiten;
  • Een juiste balans tussen betrokkenheid en bestuurlijke afstand; het vermogen en de attitude om de bestuurder met raad en als klankbord terzijde te staan en om het beleid van de stichting en het functioneren van de bestuurder te toetsen;
  • Het vermogen om advies en toezicht in teamverband uit te kunnen oefenen;
  • In staat om op inspirerende wijze, gericht op samenwerking en verbinding, een aandeel te leveren in de raad én met behoud van de relatie kritische kanttekeningen te plaatsen;
  • Verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke opstelling;
  • Een brede maatschappelijke oriëntatie;
  • Inzicht in de eisen die kwaliteit, doelmatigheid en continuïteit aan een organisatie als De Sociale Maatschap stellen;
  • Helikopterview en integrale blik; in staat om breder dan de eigen portefeuille te kijken

Vanzelfsprekend kan er geen sprake zijn van inhoudelijke en/of persoonlijke belangenverstrengeling.

Beschikbaarheid:
De Raad van Toezicht komt 5-6 keer per jaar bij elkaar. De auditcommissie vergadert 4-5 keer per jaar. Jaarlijks zijn er een of meer werkbezoeken en/of strategiebijeenkomsten. De vergoeding voor de leden van deze RvT is € 4000,- per jaar. (exclusief btw)

Procedure en planning

Procedure
De Sociale Maatschap laat zich in deze procedure begeleiden door executive search bureau Colourful People. Voor meer informatie over de functie en de procedure kun je contact opnemen met Hatice Türkmen, partner bij Colourful People (06-46081232)

Planning
Heb je interesse reageer dan vóór 26 februari 2021 via de solliciteer-button op deze webpagina.
De voorselectie gesprekken zijn gepland op 3 en 4 maart. De selectiegesprekken bij de Sociale Maatschap zijn gepland in de vierde week van maart.

Locatie

Amsterdam

Publicatie datum:

28 Jan 2021

Opdrachtgever:

De Sociale Maatschap

Contactpersoon

H. Türkmen
T: (023) 5671 030
M: (06) 4608 1232

Hatice Türkmen
Vragen over deze vacature?
Contact Hatice Türkmen
telefoon (023) 5671 030
mobiel (06) 4608 1232
Meer details
Match criteria
Type
  • Vacatures via Colourful People

 

Onze opdrachtgevers
Copyright © 2021 Colourful People