Lid raad van toezicht AHK

Nieuw

De Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten leidt studenten op voor het nationale en internationale werkveld van kunst, cultuur en erfgoed. De Raad van Toezicht van AHK zoekt een nieuw lid op voordracht van de Hogeschoolraad.

De Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten leidt studenten op voor het nationale en internationale werkveld van kunst, cultuur en erfgoed. De hogeschool bestaat uit zes academies, die elk een eigen positie innemen in het landschap van het onderwijs in de kunsten. De hogeschool neemt een belangrijke plaatst in in het culturele leven in de kunstmetropool Amsterdam, maar is eveneens verbonden met het werkveld in het gehele land en het internationale veld van kunst en cultuur.

De raad van toezicht van de AHK zoekt een nieuw lid dat op voordracht van de hogeschoolraad zitting zal nemen in de raad.

Profiel
Voor deze positie zijn we specifiek op zoek naar iemand met het volgende profiel:

  • Je hebt kennis en ervaring op het gebied van studentenwelzijn en studentenbelangen, bij voorkeur in de context van het toekomstig werkveld van de studenten van de AHK.
  • Je hebt kennis en ervaring op het gebied van duurzaamheid.
  • Je bent bestuurlijk en/of inhoudelijk een expert op het gebied van inclusiviteit en diversiteit.
  • Je hebt belangstelling voor en affiniteit met medezeggenschap.
  • Je bent bekend met de leefwereld van studenten en kunt je goed verplaatsen in hun uitdagingen.
  • Je hebt een academisch werk- en denkniveau, bij voorkeur op het gebied van kunst, cultuur of erfgoed.

De raad van toezicht streeft naar een zo breed en divers mogelijke samenstelling. Gezien de huidige samenstelling en toekomstige wijzigingen in de raad worden vrouwelijke kandidaten en kandidaten met een migratieachtergrond met nadruk uitgenodigd om te solliciteren.

Samenstelling raad van toezicht
De leden van de raad van toezicht vormen een team en zijn qua ervaring, achtergrond en deskundigheid complementair aan elkaar. De raad streeft naar een diverse samenstelling, zodat ze de toezichthoudende taken naar behoren kunnen vervullen.
Daarnaast dient elk lid van de raad van toezicht geschikt te zijn om de hoofdlijnen van het totale beleid te beoordelen. Bovendien beschikt elk lid over de specifieke deskundigheid die noodzakelijk is voor de vervulling van zijn of haar taak, binnen zijn of haar rol zoals vastgelegd in de algemene profielschets van de raad van toezicht. Zie voor meer informatie de algemene profielschets. De raad van toezicht neemt een onafhankelijke, kritische opstelling in ten opzichte van het college van bestuur. Gezamenlijk beschikken de leden van de raad over een relevant netwerk (politiek, bestuurlijk, financieel en cultureel).

Taken van de raad van toezicht
De raad van toezicht van de AHK bestaat uit zeven leden. De raad komt gemiddeld vier keer per jaar bij elkaar in reguliere vergaderingen en daarnaast zijn er bijeenkomsten in het kader van zelfevaluatie, scholing en de jaarlijkse Academiedag. Verder kent de raad van toezicht een drietal vaste commissies, te weten de audit-, remuneratie- en onderwijs & onderzoekscommissie. Deze commissies vergaderen apart en adviseren de raad van toezicht.

De raad van toezicht houdt toezicht op de rechtmatigheid en doelmatigheid van het beleid van het college van bestuur. Tevens is de raad werkgever van het college van bestuur en geeft het college advies. Verder keurt de raad van toezicht onder andere de begroting, de jaarrekening, de statuten, het bestuursreglement en het instellingsplan goed.

De taken en bevoegdheden van de raad van toezicht zijn vastgelegd in het reglement raad van toezicht, waarin ook de benoeming, bezoldiging en het functioneren van de raad is beschreven. Voor meer informatie hierover zie https://www.ahk.nl/de-ahk/organisatiestructuur/raad-van-toezicht/

Een benoeming in de Raad van Toezicht geldt voor een periode van vier jaar, met de mogelijkheid van één herbenoeming voor nog eens vier jaar. De bezoldiging is vastgesteld op 55% van de WNT-norm voor toezichthouders in het onderwijs en dit bedrag wordt jaarlijks geïndexeerd met de WNT-stijging. Voor 2021 is de bezoldiging voor de leden €8.963.

Over de AHK
De Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten (AHK) is een instelling voor hoger kunstonderwijs met zes academies: de Academie van Bouwkunst, de Breitner Academie, het Conservatorium van Amsterdam, de Nederlandse Filmacademie, de Reinwardt Academie en de Academie voor Theater en Dans. De academies van de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten leiden zelfstandige internationaal georiënteerde kunstenaars, producenten, ontwerpers, creatieve professionals en kunstdocenten op.

De academies van de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten verzorgen bachelor - en masteropleidingen in de disciplines muziek, theater, dans, film, bouwkunst, erfgoed en (beeldende) kunst- en kunsteducatie. Bij de hogeschool werken zo’n 1.000 gedreven medewerkers en studeren ruim 3.000 getalenteerde en gemotiveerde studenten. Amsterdam biedt een unieke omgeving waarin de kunst en de studenten zich kunnen ontwikkelen, mede tegen de achtergrond van de internationale setting.

Voor meer informatie over de organisatiestructuur van de hogeschool en de rol van de hogeschoolraad, zie de website van AHK.

Procedure
De AHK laat zich in deze wervings- en selectieprocedure ondersteunen door executive search bureau Colourful People. De werving en voorselectie van de kandidaten vindt door Colourful People plaats op basis van de reacties. Geschikte kandidaten worden gepresenteerd aan de hogeschoolraad en op basis hiervan worden kandidaten geselecteerd en uitgenodigd voor een selectiegesprek.

Reacties op de vacature ontvangen wij graag voor 7 mei 2021 via de solliciteerbutton op de vacaturepagina.

Nadere informatie over de vacature is te verkrijgen bij Roeli Pot. Zij is bereikbaar op telefoonnummer 06-28909312 of via r.pot@colourfulpeople.nl


Locatie

Amsterdam

Publicatie datum:

16 Apr 2021

Opdrachtgever:

Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten

Contactpersoon

R. Pot
T: (06) 2890 9312
M: (06) 2890 9312

Roeli Pot
Vragen over deze vacature?
Contact Roeli Pot
telefoon (06) 2890 9312
mobiel (06) 2890 9312
Meer details
Adres
Jodenbreestraat 3, 1011 NG Amsterdam
Match criteria
Type
  • Vacatures via Colourful People

 

Onze opdrachtgevers
Copyright © 2021 Colourful People