Lid Raad van Toezicht

Nieuw

Lid Raad van Toezicht

Het Amsterdam Museum brengt de geschiedenis van Amsterdam tot leven en geeft inzicht in de identiteit van de stad; het museum daagt bewoners en bezoekers uit hun relatie tot de stad te verdiepen. Dit doen we met een gevarieerde publieksprogrammering (tentoonstellingen, evenementen, educatie) zowel op onze locaties als online. Innovatie, gastvrijheid, diversiteit, (internationale) samenwerking en kennisdeling staan hoog in het vaandel.

Het Amsterdam Museum is verantwoordelijk voor beheer en behoud van de historische collectie van de gemeente Amsterdam en onderzoek naar de collectie. Het Amsterdam Museum is als A-bis instelling opgenomen in het Kunstenplan van de gemeente Amsterdam.

Jaarlijks ontvangen we op onze locaties aan de Kalverstraat, Herengracht (Museum Willet- Holthuysen) en aan de Amstel (in de semi-permanente tentoonstelling Groepsportretten van de 17e eeuw, in de Hermitage) circa 500.000 bezoekers. Het Amsterdam Museum programmeert en presenteert ook op andere locaties in Amsterdam, met diverse partners in Nieuw-West en Zuidoost. Samen met de Gemeente Amsterdam bereidt het Amsterdam Museum de renovatie voor van het museumgebouw aan de Kalverstraat (Burgerweeshuis).

Het Amsterdam Museum zoekt een nieuw


lid voor de raad van toezicht
op het gebied van culturele en museale zaken
(onbezoldigd)


Het Amsterdam Museum is een stichting die wordt geleid door een directeur-bestuurder. De Raad van Toezicht staat het bestuur met raad en daad terzijde en houdt toezicht op de hoofdlijnen van beleid van het museum. De Raad van Toezicht stelt de begroting, jaarrekening en beleidsplan vast. Wegens het vertrek van een van zijn leden is de raad van toezicht op zoek naar een nieuw lid op het gebied van culturele en museale zaken. De raad van toezicht is breed samengesteld (8 leden) en streeft naar een divers samengestelde raad met een goede spreiding van deskundigheid en ervaring. Kandidaten met een bi-culturele achtergrond worden nadrukkelijk verzocht te solliciteren.

Alle leden van de raad van toezicht beschikken over de volgende competenties:

  • zij hebben affiniteit met de culturele sector en de missie en het werkterrein van het Amsterdam Museum in het bijzonder
  • zij zijn in staat, ook wat betreft beschikbare tijd, het beleid van de directeur-bestuurder en de algemene gang van zaken in de stichting tijdig en op adequate wijze te controleren en te stimuleren en de directeur-bestuurder met advies bij te staan
  • zij zijn in staat om ten opzichte van de andere leden van de raad en de directeur-bestuurder onafhankelijk en kritisch te opereren
  • zij zijn maatschappelijk betrokken en beschikken over relevante netwerken
  • zij hebben binding en affiniteit met Amsterdam

Specifiek voor het nieuwe lid: hij of zij….

  • heeft ruime museale/culturele ervaring, en bij voorkeur met museale vernieuwingsprojecten
  • heeft ervaring met cultureel ondernemerschap en fondsenwerving


Benoeming

Leden worden benoemd voor een periode van vier jaar en kunnen aansluitend voor een tweede en laatste termijn van vier jaar worden benoemd. Benoemingen behoeven voorafgaande goedkeuring van het College van B&W van de gemeente Amsterdam.

Vergaderingen

De raad van toezicht van het Amsterdam Museum vergadert zo vaak als nodig is en tenminste vier keer per jaar. De vergaderingen vinden zoveel mogelijk aan het eind van de middag/begin van de avond plaats.

Bezoldiging
Het betreft een onbezoldigde functie. Leden kunnen wel aanspraak maken op een vergoeding van onkosten die zijn gemaakt.

Procedure
Heeft u belangstelling voor deze functie en voldoet u aan het gevraagde profiel, dan kunt u reageren door uw motivatie en cv te sturen naar vacaturervt@amsterdammuseum.nl onder vermelding van ‘vacature rvt’. Reageren is mogelijk tot en met 12 februari 2020.

Gesprekken met kandidaten worden door de selectiecommissie van de raad van toezicht gevoerd. De directeur-bestuurder is hierbij aanwezig.

Amsterdam Museum wil een diverse en inclusieve organisatie zijn. Een organisatie die ruimte biedt aan iedereen en die de kracht van de diversiteit van medewerkers gebruikt om betere resultaten te halen voor de stad. Talent als basis, diversiteit als kracht. We streven ernaar dat het personeelsbestand een afspiegeling is van de beroepsbevolking van Amsterdam met al haar aanwezige verschillen. Vacatures staan open voor iedereen, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

Acquisitie wordt niet op prijs gesteld.

Locatie

Amsterdam

Publicatie datum:

27 Jan 2020

Opdrachtgever:

Amsterdam Museum

Contactpersoon

Melek Usta
T: (023) 5671 030
M: (06) 2042 4347

Melek    Usta
Vragen over deze vacature?
Contact Melek Usta
telefoon (023) 5671 030
mobiel (06) 2042 4347
Meer details
Match criteria
Type
  • Vacatures derden

 

Copyright © 2020 Colourful People Privacy statement