Lid Raad van Toezicht

Reageer nu!

De Raad van Toezicht van de Oude Kerk bestaat uit maximaal negen leden. De zittende raad benoemt de voorzitter van de Raad van Toezicht. De Raad houdt toezicht op de rechtmatigheid en doelmatigheid van het beleid van Stichting de Oude Kerk (Oude Kerk), in het licht van de maatschappelijke taak van het instituut. Als toezichthoudend orgaan spreekt de Raad zich uit over onder andere de begroting en de jaarrekening, de statuten, het bestuursreglement en het beleidsplan.
De taken en bevoegdheden van de Raad van Toezicht zijn vastgelegd in een reglement, dat tevens de benoeming, bezoldiging en het functioneren van de Raad beschrijft. Leden van de Raad van Toezicht worden benoemd voor een periode van drie jaar, met een mogelijkheid tot herbenoeming voor een tweede en derde termijn van drie jaar. De maximale zittingsperiode bedraagt derhalve negen jaar.

Vacature Raad van Toezicht
Momenteel is een vacature vrijgekomen voor een Lid Raad van Toezicht. Voor een goede vervulling van de governance streeft de Raad van Toezicht naar een samenstelling bestaande uit generalisten, die gezamenlijk een multidisciplinair team vormen. Ieder lid van de Raad van Toezicht heeft op basis van zijn/haar deskundigheid een aandachtsgebied, maar is bovenal in staat tot collegiale reflectie, discussies en besluitvorming. Leden van de Raad van Toezicht kunnen aantoonbaar de rol van toezichthouder vervullen op basis van hun maatschappelijke en professionele ervaring.

Profiel
Voor de huidige vacature gaat de aandacht uit naar een lid met de volgende functie-eisen en uitgangspunten:

 • bestuurlijke ervaring binnen een culturele instelling, bij voorkeur een museum
 • bekend met of actief in de (Amsterdamse) politiek
 • een heldere kijk op (culturele) communicatie
 • ruime ervaring met bestuurlijke processen
 • bij voorkeur kennis van een of meer van de volgende deelgebieden: hedendaagse kunsten (internationaal), (kunst)geschiedenis, hedendaagse cultuur.


Aanvullende algemene eisen

 • academisch denk- en werkniveau;
 • aantoonbare affiniteit met erfgoed én hedendaagse kunsten;
 • affiniteit met de inhoudelijke doelen van Oude Kerk;
 • voldoende tijd om inzet te leveren;
 • onderschrijven en naleven van de code cultural governance;
 • vermogen om op strategisch niveau te kunnen acteren door zich op hoofdlijnen een oordeel te kunnen vormen over, door het bestuur voorgelegde, aangelegenheden en om het beleid van de organisatie te kunnen toetsen;
 • vermogen en attitude om inhoud te kunnen geven aan de klankbordfunctie met het bestuur.

Gezien de huidige samenstelling van de Raad van Toezicht gaat de specifieke interesse uit naar kandidaten met een niet-Westerse achtergrond en naar vrouwelijke toezichthouders.

Uitgangspunten
De Raad van Toezicht komt gemiddeld vier keer per jaar bijeen. Leden van de Raad van Toezicht hebben zitting in één of meerdere in te stellen (sub)commissies, gerelateerd aan de rol binnen de Raad van Toezicht. Daarnaast bent u regelmatig aanwezig bij openingen, exposities, concerten en andere activiteiten. De Oude Kerk zoekt een toezichthouder die bereid is om zich onbezoldigd in te zetten.

Procedure
Op basis van een eerste kennismaking met de voorzitter en/of een delegatie van de raad en kandidaten wordt een keuze gemaakt. Het streven is om het nieuwe lid van de Raad van Toezicht te spreken op 2 september 2019 en uiterlijk 4 november 2019 te benoemen. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Zara Weijers via 020 625 8284. Reageren kan per mail tot 26 augustus 2019. Motivatie en cv naar: info@oudekerk.nl

Locatie

Amsterdam

Publicatie datum:

17 Jul 2019

Opdrachtgever:

Oude Kerk

Contactpersoon

Naima Azough
Vragen over deze vacature?
Contact Naima Azough
telefoon (023) 5671 030
mobiel (06) 4344 9717
Meer details
Match criteria
Type
 • Vacatures derden

 

Copyright © 2019 Colourful People Privacy statement