Lid Raad van Commissarissen | Woondiensten Aarwoude

Reactietermijn gesloten

Ben jij op zoek naar een interessante, maatschappelijk relevante nevenfunctie, waarbij jij je kennis en inzicht van de volkshuisvesting kunt inbrengen en verder uitbouwen? Dan nodigen we je uit om verder te lezen.

Persoonlijk profiel Lid Raad van Commissarissen met volkshuisvestelijk profiel

Per 1 januari 2024 komt de positie vrij voor een lid RvC met een volkshuisvestelijk profiel. Wij zoeken voor deze positie kandidaten die een heldere kijk hebben op de ontwikkelingen in de maatschappij en in het bijzonder in de corporatiewereld. Je bent toekomstgericht met een heldere kijk op woningbouw en verduurzaming en je kan investeringsvoorstellen goed beoordelen op inhoud en financiële degelijkheid. Je hebt inhoudelijke werkervaring op het volkshuisvestelijk gebied; daarbij denken we aan b.v. een bestuurder/directeur van een corporatie of een manager Vastgoed. Je bent een volkshuisvester in hart en nieren en hebt een hands-on mentaliteit. Als sparringpartner van de bestuurder kun je vanuit je ervaring meepraten over de komende ontwikkelingen voor Woondiensten Aarwoude op het gebied van strategisch partnerschap. Aan de andere kant weet je waar nodig vanuit een onafhankelijke rol constructief kritische “luis in de pels’ rol de corporatie te helpen. Het liefst heb je ook ervaring met fusietrajecten.

Voor de komende jaren staat Woondiensten Aarwoude voor de volgende ontwikkelingen:

 • Verduurzaming van woningen
 • Zoektocht naar strategische partners
 • Groei van het aantal woningen
 • Professionalisering van de organisatie

Met jouw helicopterview kun je een goede bijdrage leveren aan discussies binnen de RvC. Je bent communicatief vaardig en zakelijk ingesteld met een maatschappelijk hart. Daarbij ben je een echte teamspeler die in een informele sfeer een bijdrage levert aan een goede samenwerking binnen het gemotiveerde team van RvC-leden. Toezichthoudende ervaring is geen must als je de juiste competenties in huis hebt. We nodigen mensen die zich herkennen in het profiel van harte uit om te reageren.

Gevraagde competenties:

 • Authenticiteit
 • Helicopterview
 • Bestuurlijk inzicht
 • Integriteit en moreel besef
 • Teamspeler
 • Zelfreflectie
 • Onafhankelijke oordeelsvorming

Woondiensten Aarwoude

Woondiensten Aarwoude is met ruim 2.000 woningen een kleine maar dynamische corporatie in de gemeenten Kaag en Braasem en Nieuwkoop, in het Groene Hart van de Randstad. De organisatie is financieel gezond en kent flinke ambities. Woondiensten Aarwoude heeft grote plannen op het gebied van verduurzaming en een flinke uitbreiding van haar woningvoorraad. De organisatie (ca. 20 FTE) is de afgelopen jaren versterkt om de komende uitdagingen nog beter aan te kunnen. Dat doet Woondiensten Aarwoude samen met haar belanghouders, zoals de huurders(organisatie) en gemeenten.

De Raad van Commissarissen

De RvC bestaat uit 5 leden. De RvC benoemt het bestuur van de corporatie en houdt primair toezicht (interne controlefunctie) en let daarbij in het bijzonder op de procedurele zuiverheid van de besluitvormingen van het bestuur en management. De RvC vervult ook een klankbordfunctie voor de directeur-bestuurder en staat hem met raad en daad bij. Binnen de RvC bestaat een tweetal commissies: de remuneratiecommissie en de auditcommissie.

Algemeen profiel van de Raad van Commissarissen

Uitgangspunt voor de bezetting van de Raad van Commissarissen is dat zij uit generalisten bestaat die gezamenlijk een multidisciplinair team vormen. Voor de integrale besluitvorming zijn leden nodig die een aandachtsgebied hebben, maar bovenal een helikopterview.
Van de leden wordt besluitvaardigheid en resultaatgerichtheid verwacht. Zij moeten in staat zijn scherpe discussies collegiaal te voeren. Zij moeten weten wat zij dienen te toetsen en kunnen de juiste vragen stellen.
Hierbij is het gewenst een zeker evenwicht te bereiken tussen personen afkomstig uit het bedrijfsleven en leden afkomstig uit de non-profitsector.
Specifiek voor de Raad van Commissarissen van de Stichting Woondiensten Aarwoude geldt dat de samenstelling van de Raad zoveel mogelijk een afspiegeling moet zijn van de bevolking in het gebied waar Woondiensten Aarwoude actief is.

Naast de verlangde kwaliteiten die hierna worden genoemd, streven wij naar een gemengde en uitgebalanceerde samenstelling onder meer qua geslacht, leeftijd, beroepsgroep, kennis en expertise, etnische afkomst en persoonlijkheidskenmerken.

De leden beschikken over de volgende algemene kwaliteiten:

 • een visie op toezicht, compliance en governance;
 • is actief of heeft zich verdiept in vernieuwing van het toezicht;
 • een helikopterview, analytisch vermogen en het kunnen onderscheiden van hoofd- en bijzaken (werk- en denkniveau tenminste HBO);
 • het op hoofdlijnen kunnen functioneren als een klankbord voor de directeur-bestuurder voor diverse (deel-)terreinen van beleid;
 • kennis en ervaring met sturings- inrichtings- en verantwoordingsvraagstukken van organisaties;
 • kennis en ervaring in bestuurlijke besluitvormingsprocessen;
 • inzicht in strategische afwegingsprocessen;
 • het kunnen werken in teamverband;
 • een algemene interesse voor de samenleving en de volkshuisvesting;
 • affiniteit met de doelstelling van de corporatie;
 • eigenschappen als discussievaardigheid, vergadervaardigheid, besluitvaardigheid en communicatievaardigheid.

Daarnaast zullen de leden binding moeten voelen met de samenleving in het algemeen en de volkshuisvesting in het bijzonder.

Vanuit de dagelijkse werkzaamheden van de leden van de Raad van Commissarissen noch anderszins mag van belangenverstrengeling sprake zijn.

Vergoeding en beschikbaarheid: deze functie is bezoldigd met een jaarlijkse vergoeding van € 7600,- . De RvC komt 8 à 10 keer per jaar bijeen voor de reguliere RvC vergaderingen. Daarnaast zullen er een aantal andere bijeenkomsten en of activiteiten zijn waarbij de aanwezigheid verlangd wordt.

Interesse?

Woondiensten Aarwoude laat zich bij deze procedure begeleiden door executive search bureau Colourful People. Voor meer informatie over de functie en de procedure kun je contact opnemen met Hatice Türkmen, partner bij Colourful People (06-46081232)
Heb je interesse reageer dan via onze website met een motivatiebrief en CV voor 19 augustus 2023.
De voorselectiegesprekken zijn gepland op 22 en 25 augustus 2023.
De gesprekken bij Woondiensten Aarwoude vinden plaats op 15 september (17.00-19.30 uur)!

Locatie

Woubrugge

Publicatie datum:

21 Jul 2023

Opdrachtgever:

Woondiensten Aarwoude

Contactpersoon

H. Türkmen
T: (023) 5671 030
M: (06) 4608 1232

Hatice Türkmen
Vragen over deze vacature?
Contact Hatice Türkmen
telefoon (023) 5671 030
mobiel (06) 4608 1232
Meer details
Match criteria

 

Onze opdrachtgevers
Copyright © 2023 Colourful People