Lid Raad van Commissarissen Dudok Wonen, op voordracht van de Huurdersbelangenvereniging (HBV)

Nieuw

Wij zoeken voor Dudok Wonen een lid Raad van Commissarissen die affiniteit heeft met huurdersbelangen en daarin verbindend kan acteren en die zich thuis voelt in de regio. Iemand met aantoonbare praktische maatschappelijke betrokkenheid, die de verbinding weet te maken met de ontwikkelingen binnen de volkshuisvesting en de ambities van Dudok Wonen voor een inclusieve samenleving.

Over Dudok Wonen

Dudok Wonen bestaat ruim 100 jaar en heeft in die tijd veel opgebouwd. Op dit moment helpen wij jaarlijks circa 700 huishoudens aan een huur- of koopwoning. In totaal huisvesten wij bijna 8.000 huishoudens waarvan 78% in een betaalbare huurwoning en 22% met een sociaal kooparrangement. Daarnaast onderhouden en renoveren wij meer dan 9.000 woningen, garages, zorgcentra, scholen en kantoren. De woningen van onze rechtsvoorgangers staan met name in Hilversum, Naarden en Bussum. Sinds 2019 rekenen we ook Almere tot ons werkgebied. Daarnaast bedienen we enkele bewoners in Huizen, Blaricum en Baarn. Met ons duurzame bedrijfsmodel hebben we een krachtige organisatie met betrokken medewerkers en een gezonde financiële basis. Dat stelt ons in staat om ook in de toekomst te kunnen blijven investeren in woonoplossingen voor mensen die dat nodig hebben.

Voor wie zijn wij er?

Wij zijn er voor mensen met lage én middeninkomens die op zoek zijn naar een passende woning in onze regio. We richten ons vanzelfsprekend op de huidige groep bewoners en woningzoekenden, maar willen er ook kunnen zijn voor de volgende generaties. Voor hen zijn we een betrouwbare dienstverlener die zorgt voor een schone, hele, veilige en duurzame woning, waar het goed wonen is. Dudok Wonen werkt daarbij vanuit een positief mensbeeld dat uitgaat van de eigen kracht van mensen. Dat uitgangspunt is voor ons zo belangrijk dat het een plek heeft in onze missie en statutaire doelstelling. Dit betekent dat wij bewoners het liefst faciliteren het leven zelf de gewenste draai te geven, zich te ontwikkelen naar vermogen en daarbij de beste weg te zoeken.

Onze opgaven

Sinds een aantal jaar staat de volkshuisvesting weer volop op de agenda en dat is terecht. Het grote tekort aan woningen maakt het voor veel huishoudens nauwelijks mogelijk om een geschikte woning vinden te vinden. Ook zien we dat onze woningen nog niet altijd duurzaam en toekomstbestendig zijn. Als we woningen bouwen en renoveren moet dat met oog voor de toekomstige gebruiker, meer energiebewust, met minder fossiele materialen in een woonomgeving die aansluit op het veranderende klimaat. Met bouwen en verduurzamen zijn twee woonvraagstukken benoemd, maar de meest fundamentele opgave voor ons is misschien wel het behouden en versterken van een inclusieve samenleving. Bij inclusiviteit gaat het om een samenleving waarin iedereen – ongeacht inkomen, achtergrond, talent of juist beperkingen, meedoet en het gevoel heeft ertoe te doen. Dat vraagt inzet op het gebied van onderwijs, werk en nog veel meer, maar zeker ook op het gebied van wonen. Er moet voor iedereen een reële kans op een passende woning zijn, in wijken waar het prettig wonen is.

De Huurdersbelangenvereniging

De Huurdersbelangenvereniging Dudok Wonen (HBV Dudok Wonen) is een onafhankelijke belangenorganisatie voor alle huurders van woningcorporatie Dudok Wonen. In dat kader is het bestuur van HBV Dudok Wonen de gesprekpartner van het directieteam van Dudok Wonen. Daarnaast is in de woningwet van 2015 geregeld dat de huurders meer te zeggen hebben over en betrokken moeten zijn bij het overleg tussen gemeenten en woningcorporaties, in het bijzonder bij de zogenoemde prestatieafspraken. Bij de prestatieafspraken zitten drie partijen met elkaar om de tafel: de gemeente, de woningcorporaties en de huurdersbelangenverenigingen. De HBV praat dus mee over welke activiteiten Dudok Wonen, andere woningbouwcorporaties en de gemeente in het komend jaar gaan uitvoeren. Door mee te praten en al dan niet in te stemmen, houdt de HBV de belangen van de huurders in de gaten en kan ze deze belangen onder de aandacht brengen.

De Raad van Commissarissen

De Raad van Commissarissen (RvC) van Dudok Wonen heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van het bestuur en de algemene gang van zaken in de woningcorporatie. Zij staat als “sparringpartner” het bestuur gevraagd en ongevraagd met raad terzijde en treedt op als werkgever van het bestuur. De RvC van Dudok Wonen heeft daarnaast ook een aantal bijzondere taken waaronder het goedkeuren van de begroting en het vaststellen van de jaarrekening. De RvC van Dudok Wonen bestaat uit vijf leden en is een onafhankelijk, kritisch en innovatief functionerend team. De RvC onderschrijft de Governance Code Woningcorporaties.

Op dit moment is er een vacature in de Raad van Commissarissen van Dudok Wonen. Deze betreft één van de twee zetels die op voordracht van de HBV Dudok Wonen vervuld worden (ook wel aangeduid als “huurderscommissaris”).

Wie zoeken wij

Algemeen

De Raad van Commissarissen van Dudok Wonen heeft een algemene profielschets vastgesteld voor de leden RvC. U kunt die profielschets via deze link vinden. Daarnaast stelt de Autoriteit woningcorporaties richtlijnen voor de gewenste competenties waaraan voldaan dient te zijn voor geschiktheid van het lidmaatschap van de Raad van Commissarissen. Deze richtlijnen zijn in de bijlage opgenomen.

Onze nieuwe huurderscommissaris

Voor de nieuwe huurderscommissaris zoeken wij een lid die affiniteit heeft met onze huurdersbelangen en daarin verbindend kan acteren en die zich thuis voelt in de regio. Onze nieuwe commissaris is aantoonbaar maatschappelijk betrokken en beschikt over praktische werkervaring binnen het sociaal domein en is op strategisch niveau in staat om de verbinding te maken met de thema’s binnen de volkshuisvesting in het algemeen en onze visie op de inclusieve wijk en samenleving in het bijzonder.

Inhoudelijk:

 • Een duidelijke visie op het betrekken van stakeholders in het algemeen en huurders(participatie) in het bijzonder;
 • Actief een aantoonbaar betrokken bij maatschappelijke ontwikkelingen in brede zin en de inclusieve samenleving in het bijzonder;
 • Affiniteit en/of ervaring met de volkshuisvesting;
 • Zicht op governance vraagstukken en de rol van een RvC;
 • Ervaring in het omgaan met verschillende belanghouders.

Attitude:

 • Bewust van het maatschappelijk belang van corporaties en daar ook goed op aanspreekbaar;
 • Een duidelijke affiniteit met huurders en plezier om met hen en met de HBV informele contacten te onderhouden;
 • Een teamspeler (als lid van een collegiaal RvC-team);
 • Als persoon verbindend, open en integer.

Vaardigheden:

 • Op niveau schakelen en scherpte brengen in discussies;
 • Positief kritisch en onafhankelijk in strategische besluitvormingsprocessen;
 • Innovatief c.q. het vermogen om anders te denken;
 • Een brug kunnen slaan tussen verschillende belangen;
 • Ervaring op niveau directie/bestuurder; voorkeur: ervaring als toezichthouder;
 • Academisch werk- en denkniveau.

Team:

 • Bijdrage leveren aan de diversiteit in de RvC;
 • Aanvullend in relatie tot de huidige teamrollen binnen de RvC;
 • Kennis van- en bij voorkeur woonachtig in het werkgebied (Gooi- & Vechtstreek).

Gezien de brede governance ervaring binnen de RvC is er ruimte voor een nieuw lid die nog geen toezichthoudende ervaring heeft. Wel geldt de bereidheid om zich middels specifieke leergangen verder te bekwamen in de governance rol.

Reactie en procedure

Wij laten ons in deze procedure ondersteunen door Colourful People. Mocht u vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met de heer A.D.J. (Rick) Verhoeven, partner bij Colourful People. Zijn mobiele nummer is 06-26706757. U kunt uw interesse in deze functie middels brief en curriculum vitae uiterlijk 24 september 2022 kenbaar maken via de 'Solliciteer' knop op deze pagina.

Vanzelfsprekend is een vertrouwelijke behandeling van uw gegevens gewaarborgd. Voor de melding van de voorgenomen benoeming bij de Autoriteit woningcorporaties (Aw) zal een uitgebreid competentie- en referentieonderzoek plaatsvinden. Meer informatie hierover kunt u vinden op de website van de Aw:

Locatie

Hilversum

Publicatie datum:

01 Sep 2022

Opdrachtgever:

Dudok Wonen

Contactpersoon

Rick Verhoeven
T: (023) 5671 030
M: (06) 2670 6757

Rick Verhoeven
Vragen over deze vacature?
Contact Rick Verhoeven
telefoon (023) 5671 030
mobiel (06) 2670 6757
Meer details
Match criteria
Type
 • Vacatures via Colourful People

 

Onze opdrachtgevers
Copyright © 2022 Colourful People