Lid Raad van Commissarissen

Vervuld

Kennisprofiel Waterproductie, Waterketen, Natuur & Milieu

Over Oasen

Oasen is een drinkwaterbedrijf dat ervoor zorgt dat 750.000 mensen en 7.500 bedrijven in het oosten van Zuid-Holland altijd onberispelijk drinkwater uit de kraan krijgen. Duurzaamheid staat daarbij hoog in het vaandel. Door sterk in te zetten op verbetering en innovatie, wil Oasen een sprong op kwalitatief gebied maken. Nog beter drinkwater, een nog beter transportsysteem en nog betere klant-interactie. Via het meerjarenplan ‘Beter is Mogelijk’ werkt Oasen stelselmatig aan het verder verbeteren van het bedrijf en de drinkwatervoorziening.

De raad van commissarissen van Oasen is op zoek naar een nieuwe lid met als kennisprofiel 'waterproductie, waterketen en natuur & milieubeheer

De governance

De hoofdstructuur van de organisatie bestaat uit één directeur en vijf managers met ieder een thema: productie, distributie, klant en omgeving, finance & control en p&o. De directie onderhoudt contacten met aandeelhouders, de ondernemingsraad, de Raad van Commissarissen, andere drinkwaterbedrijven en brancheorganisaties.

De Raad van Commissarissen (RvC) houdt toezicht op het beleid van de directie. Daarnaast benoemt en ontslaat zij directieleden, beoordeelt de begroting en is betrokken bij belangrijke besluiten, zoals grote geldleningen en of fusies. De RvC heeft niet alleen een controlerende taak; elke commissaris heeft een eigen specifieke deskundigheid. Vanuit die deskundigheid staan de commissarissen, de directie en de algemene vergadering van aandeelhouders met raad ter zijde. Die deskundigheid varieert van financiële knowhow tot expertise op het gebied van de waterketen.

Oasen N.V. is een structuurvennootschap. De aandeelhouders van Oasen zijn de 24 gemeenten in het voorzieningsgebied waar Oasen drinkwater levert. De Algemene Vergadering van Aandeelhouders bestaat uit vertegenwoordigers van aandeelhoudende gemeenten. De belangrijkste bevoegdheid van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders is het goedkeuren van de jaarrekening en het vaststellen van de prijzen voor de consumentenmarkt en de meerjaren investeringsplannen.

Vacature Lid Raad van Commissarissen Oasen

De omvang van de Raad van Commissarissen is bepaald op vijf leden. Een commissaris kan maximaal voor een periode van vier jaar zitting hebben in de Raad. Herbenoeming van een commissaris voor een tweede periode van vier jaar is mogelijk.

Vanwege het aflopen van de statutaire zittingstermijn zoekt Oasen een nieuw lid van de raad van commissarissen. Onze nieuwe commissaris beschikt over kennis en ervaring op het terrein van de procestechnologie. Hij/zij kent de (drink)waterwereld en is in staat om investeringen en technologische ontwikkelingen in het productieproces zowel financieel als inhoudelijk op hoofdlijnen te beoordelen.

Verder zoeken wij een commissaris die in staat is tot onafhankelijke oordeelsvorming. Hij/zij kan standpunten goed en kernachtig verwoorden en onderbouwen, staat open voor de standpunten van de andere leden en is in staat daarover de dialoog aan te gaan. Hij/zij is kritisch en uitdagend op de inhoud en verbindend en respectvol in de relatie. Onze gewenste kandidaat herkent zich in het karakter van onze RvC, waarin openheid, betrokkenheid, zelfreflectie en kunnen omgaan met feedback belangrijke eigenschappen zijn. Ten slotte is ons nieuwe lid bekend met de governance-rollen en beschikt hij/zij bij voorkeur over humor en relativeringsvermogen.

Competenties

Ten behoeve van een optimale samenstelling van de Raad wordt gestreefd naar spreiding van specifieke deskundigheid en ervaring met één of meer aspecten van het ondernemingsbeleid waarbinnen Oasen opereert. Voor het RvC-lid met het profiel ‘Waterproductie, drinkwater kwantiteit en kwaliteit, waterketen, natuur en milieubeheer’ bestaat dat uit de volgende criteria:

Algemeen:

Het onafhankelijk willen en kunnen dienen van het ondernemingsbelang, waarvan het aandeelhoudersbelang een onderdeel uitmaakt.

 1. Houdt rekening met hetgeen is bepaald in de statuten van Oasen en de Corporate Governance Code van Oasen.
 2. Het voldoen aan het door Corporate Governance gestelde maximumaantal nevenfuncties dat bestuurders en toezichthouders (commissarissen) van een ‘grote’ N.V., B.V. of stichting kunnen bekleden.
 3. Is in staat toezicht te houden vanuit een breed bestuurlijk inzicht, waardoor hij/zij de directie kan controleren, adviseren en stimuleren.
 4. Is in staat het lange termijnbeleid te beoordelen en de maatschappelijke, financiële en bedrijfsmatige doelstellingen te bewaken.
 5. Heeft ervaring met maatschappelijk ondernemen (binnen het maatschappelijke belang en het bedrijfsmatige functioneren).
 6. Heeft affiniteit met ondernemingen met een maatschappelijke doelstelling zoals Oasen;
 7. Beschikt over maatschappelijke visie en betrokkenheid.

Specifieke expertise in één of meer van navolgende gebieden:

 1. Waterproductie/problematiek van ruwwater naar drinkwater;
 2. Drinkwater kwantiteit & kwaliteit;
 3. Waterketen;
 4. Natuur- en milieubeheer.

De Raad van Commissarissen van Oasen is zich bewust van de bijzondere positie die Oasen als maatschappelijke onderneming heeft. Vanuit dit bewustzijn streeft zij bij haar samenstelling een evenwichtige vrouw/man verhouding en leeftijdsopbouw na. Tevens gaat de voorkeur uit naar personen die actief werkzaam zijn. Vanuit de maatschappelijke eis van transparantie is het ten slotte een vereiste dat de leden van de Raad de Corporate Governance Code van de onderneming onderschrijven. Gezien de huidige samenstelling van de raad van commissarissen gaat de voorkeur voor deze positie uit naar een vrouw. Van kandidaten verwachten wij verder dat ze kennis van (en liefst ook ervaring met) een toezichthoudende rol te hebben.

Procedure

Oasen laat zich bij de werving en selectie van het nieuwe Lid van de Raad van Commissarissen ondersteunen door executive searchbureau Colourful People. U kunt voor vragen over de vacature of de procedure contact opnemen met Rick Verhoeven, partner bij Colourful People (06 26706757). U kunt uw interesse kenbaar maken door uw CV en motivatiebrief uiterlijk 7 september via onderstaande knop 'solliciteer' naar ons te sturen.

Locatie

Gouda

Publicatie datum:

24 Aug 2018

Opdrachtgever:

Oasen

Contactpersoon

Rick Verhoeven
T: (023) 5671 030
M: (06) 2670 6757

Rick Verhoeven
Vragen over deze vacature?
Contact Rick Verhoeven
telefoon (023) 5671 030
mobiel (06) 2670 6757
Meer details
Match criteria
Type
 • Vacatures via Colourful People

 

Onze opdrachtgevers
Copyright © 2021 Colourful People