Lid Raad van Advies met politiek/bestuurlijk profiel | Sociale Verzekeringsbank

Nieuw

De Sociale Verzekeringsbank (SVB) is op zoek naar een: Lid RvA met politiek/bestuurlijk profiel

Sociale Verzekeringsbank
De Sociale Verzekeringsbank (SVB) is de nationale en internationale dienstverlener van sociale zekerheid en draagt bij aan de bestaanszekerheid en eigen regie van burgers. Vijfenhalf miljoen burgers ontvangen van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) het geld waar zij recht op hebben. In 2020 is de SVB verkozen tot Beste Overheidsorganisatie van het Jaar.

Raad van Advies
De Raad van Advies is een adviserend orgaan ten behoeve van de missie, visie en strategische doelstellingen van de SVB. De Raad van Advies adviseert de Raad van Bestuur inzake besluitvorming over en voortgang op (politiek-)bestuurlijke en strategische aangelegenheden voor de organisatie, zoals de Meerjarenkoers en -begroting, het jaarplan en de governance van de organisatie. Dit met als doel de verbetering en innovatie van de dienstverlening aan de klant, het vergroten van de realisatiekracht en de interne toekomstbestendigheid van IT en bedrijfsvoering. De Raad van Advies adviseert zowel gevraagd als ongevraagd en fungeert als klankbord voor de Raad van Bestuur, onder andere ten behoeve van standpuntbepaling door de Raad van Bestuur omtrent vereenvoudiging van wet- en regelgeving, financi├źn, risicomanagement en actualiteiten.
De Raad van Advies komt vier keer per jaar in vergadering bijeen.

Lid Raad van Advies
Voor de huidige vacature zijn wij op zoek naar een Lid Raad van Advies met politiek/bestuurlijk profiel. Liefst een kandidaat die ervaring heeft met uitvoeringsorganisaties. De SVB streeft naar diversiteit en inclusie in al haar geledingen. Gezien de huidige samenstelling van de Raad van Advies worden om die reden vrouwen en kandidaten met een migratieachtergrond nadrukkelijk uitgenodigd te solliciteren.

Functie-eisen
Voor de Raad van Advies als geheel gelden in het algemeen de volgende functie-eisen:

 • als lid van de Raad van Advies wordt u gevraagd om vanuit uw toonaangevende deskundigheid loyaal en actief bij te dragen aan de continu├»teit en toekomstbestendigheid van de sociale verzekeringen en de uitvoering van het persoonsgebonden budget;
 • inzicht in politieke, bestuurlijke en maatschappelijke ontwikkelingen en verhoudingen
 • (positionering van een ZBO in het politieke en institutionele veld);
 • ervaring met complexe samenwerkingsverbanden tussen publieke diensten;
 • de eigen deskundigheid vertalen naar de dagelijkse praktijk van de Raad van Bestuur;
 • leidinggevende ervaring binnen een grote organisatie;
 • ervaring met dienstverlening aan burgers, bedrijfsvoering en financieel-administratieve
 • organisatie en controle op een niveau dat passend is bij een organisatie van deze omvang;
 • ervaring met (grootschalige) ICT-, vernieuwings- en organisatievraagstukken;
 • kennis van human resources en sociaal beleid.

Afzonderlijke leden beschikken over meerdere van de bovenstaande functie-eisen. In de praktijk zullen de individuele leden van de Raad van Advies elk beschikken over een aantal van de genoemde functie-eisen. De Raad van Bestuur vindt het belangrijk dat een mix van op elkaar aansluitende expertisegebieden zijn vertegenwoordigd in de Raad van Advies.

Naast bovengenoemde deskundigheden voor de Raad van Advies als geheel voldoet elk individueel lid aan een aantal meer persoonlijke eisen:

 • bestuurlijke sensitiviteit / omgevingsbewustzijn;
 • strategisch denkkader / probleemanalyse;
 • onafhankelijkheid / integriteit / kritisch vermogen;
 • affiniteit met de beleidsvelden sociale zaken, zorg en/of welzijn;
 • beschikt over hoge ethische normen en handelt naar diversiteit en inclusiviteit;
 • heeft voldoende ruimte en tijd beschikbaar voor het werk van de Raad van Advies.

Procedure
De Sociale Verzekeringsbank laat zich in deze procedure begeleiden door executive searchbureau Colourful People. Voor meer informatie over de procedure kan contact gelegd worden met mw. Melek Usta, directeur bij Colourful People via m.usta@colourfulpeople.nl of op 06-20424347.

Sollicitatie
Uw brief en cv kunt u uiterlijk 17 oktober 2021 uploaden via de website van Colourful People. De gesprekken met de selectiecommissie zullen plaatsvinden op 11 november a.s. tussen 17.00u en 20.00u in Amstelveen.

Locatie

Amstelveen

Publicatie datum:

06 Oct 2021

Opdrachtgever:

Sociale Verzekeringsbank (SVB)

Contactpersoon

Melek Usta
T: (023) 5671 030
M: (06) 2042 4347

Melek  Usta
Vragen over deze vacature?
Contact Melek Usta
telefoon (023) 5671 030
mobiel (06) 2042 4347
Meer details
Match criteria
Type
 • Vacatures via Colourful People

 

Onze opdrachtgevers
Copyright © 2021 Colourful People