Leden voor de Raad van Toezicht bij Sinfonia Rotterdam

Sinfonia Rotterdam, al twintig jaar gedreven door avontuur, is hét kamerorkest van de Maasstad. Het gezelschap wil er zijn voor álle Rotterdammers en zoekt buiten de gerenommeerde concertpodia ook graag de wijken op, waar het op verrassende plaatsen en tijdstippen opduikt onder het motto: de schoonheid van klassieke muziek gun je iedereen. Wanneer Sinfonia Rotterdam elders in het land optreedt of op tournee gaat naar het buitenland, is het een stoere ambassadeur van de stad, een visitekaartje.

Onder leiding van zijn oprichter en chef-dirigent, Conrad van Alphen, heeft het orkest zich ontwikkeld tot een flexibel, expressief en breed inzetbaar ensemble. Spontaniteit en speelplezier zijn sleutelbegrippen. Met de Weense klassieken als basis slaan de musici bruggen naar andere repertoiregebieden, muziekstijlen, genres en disciplines en is het orkest een geliefde samenwerkingspartner voor vele (Rotterdamse) cultuur instellingen. Sinfonia Rotterdam ontvangt structurele subsidie in het kader van het 4-jarige Cultuurplan van de gemeente Rotterdam. Daarnaast weer Sinfonia Rotterdam, als cultureel ondernemer pur sang, al jaren een relatief hoog percentage eigen inkomsten te genereren. Zij weet zich o.a. ondersteund door een indrukwekkende reeks van sponsors.

www.sinfoniarotterdam.nl

Sinfonia Rotterdam zoekt 2 leden voor de Raad van Toezicht.

De Raad van Toezicht (RvT)

Sinfonia Rotterdam is een stichting waarbij een RvT toezicht houdt op het beleid van de directeur-bestuurder en op de algemene gang van zaken. Zij vervult ten opzichte van de directeur-bestuurder de werkgeversrol, kan fungeren als klankbord en staat de directeur-bestuurder met raad terzijde.

De RvT is zo samengesteld dat de leden onafhankelijk van elkaar, van de directeur-bestuurder en van deelbelangen kunnen functioneren als goede toezichthouders en adviseurs. Bij de vervulling van hun taak richten de leden zich naar het belang van Sinfonia Rotterdam.

Voor de samenstelling van de RvT geldt een aantal algemene kenmerken voor alle leden, naast specifieke eisen voor wat betreft de aanwezigheid van deskundigheid en/of ervaring van individuele leden. Voor de voorzitter zijn er nog aanvullende profieleisen. Sinfonia Rotterdam onderschrijft de Code Culturele Diversiteit. Dit geldt ook voor de samenstelling van de Raad. Er wordt gestreefd naar diversiteit, met aandacht voor leeftijd, culturele achtergrond en gender.

Algemene kenmerken

Voor alle leden van de Raad van Toezicht van Sinfonia Rotterdam geldt:

 • Elk lid herkent zich in de missie en visie van Sinfonia Rotterdam (zie website), heeft een binding met de stad Rotterdam en is meerdere keren per seizoen aanwezig bij uitvoeringen van het orkest.
 • Elk lid heeft affiniteit met de bijzondere ondernemersgeest die kenmerkend is voor Sinfonia Rotterdam en haar oprichter Conrad van Alphen en begrijpt dat dit essentieel is geweest voor de mooie ontwikkeling die het orkest sinds de oprichting in 2000 heeft doorgemaakt.
 • Elk lid heeft het vermogen en de ervaring om het beleid en functioneren van de organisatie (inclusief het financiële reilen en zeilen) op hoofdlijnen te toetsen en te komen tot een weloverwogen oordeel. Een positief kritische houding kan hier onderdeel van zijn.
 • Elk lid heeft het vermogen te functioneren als sparringpartner voor de directeur-bestuurder en kan en wil als zodanig invulling geven aan de advies- en klankbordfunctie op het gebied van zijn/haar specifieke competentie.
 • Elk lid weet hierbij de juiste balans te vinden tussen betrokkenheid en distantie.
 • Elk lid heeft zicht op de culturele, maatschappelijke en bedrijfseconomische context waarbinnen Sinfonia Rotterdam opereert.
 • Elk lid beschikt over een breed netwerk in het bedrijfsleven en/of de overheid en/of op het gebied van zijn/haar specifieke competentie.
 • Elk lid kent en onderschrijft de code cultural governance, de code culturele diversiteit en de fair practice code.

Vereiste aanwezigheid van deskundigheid, kunde en ervaring

De volgende (professionele) kennis, kunde en/of ervaring zijn bij voorkeur in de RvT vertegenwoordigd.

 • Eindverantwoordelijkheid in een leidinggevende positie.
 • Kennis van de culturele sector.
 • Artistiek inhoudelijke kennis op het gebied waarin Sinfonia opereert.
 • Kennis van financiën, administratieve organisatie en interne controle. Ervaring met jaarrekeningen en begeleiding van het accountant proces.
 • Governance, algemeen en specifiek voor de culturele sector.
 • Public relations, marketing en communicatie.
 • Juridische zaken, risk management en compliance.
 • Kennis van/omgang met de lokale overheid/publieke sector.
 • Ervaring met toezicht in andere sectoren.
 • Het vermogen om creatief, ‘out of the box’ te denken.

Vacatures

Wij zijn op zoek naar 2 nieuwe leden voor de RvT waarvan elk op één of een combinatie van meerdere van de navolgende vereisten van deskundigheid, kunde en ervaring onze RvT kunnen versterken:

 • Kennis van de culturele sector.
 • Artistiek inhoudelijke kennis op het gebied waarin Sinfonia opereert.
 • Public relations, marketing en communicatie.
 • Kennis van/omgang met de lokale overheid/publieke sector.

Bij gelijke geschiktheid gaat de voorkeur uit naar een vrouw en/of iemand met een niet-westerse migratieachtergrond.

Het betreft een onbezoldigde functie. Een commissie vanuit de RvT zal de gesprekken voeren met potentiële kandidaten en er vindt ook een gesprek met de directeur-bestuurder plaats. De benoemingsperiode is 3 jaar met de mogelijkheid tot verlenging van 2 periodes van 3 jaar.

Voor meer informatie over de vacatures kunt u contact opnemen met Jeroen Kuyper, voorzitter RvT via management@sinfoniarotterdam.nl Reacties in de vorm van een korte motivatie en een CV kunt u tot en met 18 juni 2021 sturen naar management@sinfoniarotterdam.nl.

Locatie

Rotterdam

Publicatie datum:

07 Jun 2021

Opdrachtgever:

Sinfonia Rotterdam

Contactpersoon

Ikram Choho
Vragen over deze vacature?
Contact Ikram Choho
mobiel (06) 4621 1560
Meer details
Match criteria
Type
 • Vacatures derden

 

Onze opdrachtgevers
Copyright © 2021 Colourful People