Leden Raad van Toezicht | Hoogte80 festival

Reageer nu!

Ons festival brengt ruim 25.000 mensen van alle kleuren, gezindten en leeftijden bij elkaar. Dat is geen ambitie voor de toekomst, dat is wie we zijn.

Hoogte80 Festival in Arnhem zoekt Leden Raad van Toezicht

“Ik heb tijdens het festival mijn buurvrouw ontmoet”

Een oude damesfiets staat naast een elektrische bakfiets tegen het hek en op de stoep staan een Tesla en een oude Peugeot. Ons festival brengt ruim 25.000 mensen van alle kleuren, gezindten en leeftijden bij elkaar. Dat is geen ambitie voor de toekomst, dat is wie we zijn.


Over Hoogte80 Festival

Missie en Visie

In een sterk polariserende wereld waarin mensen steeds meer in hun eigen (informatie) bubbel verblijven waardoor we onthecht dreigen te raken, hebben kunst en cultuur de kracht om mensen samen te brengen. Ontmoeting is daarbij essentieel: contact en uitwisseling zorgen voor verbondenheid en sociale duurzaamheid. Wij faciliteren dit door voor een breed publiek de mogelijkheid te creëren voorstellingen te bezoeken en het daar – onder begeleiding van een moderator - samen over te hebben. Door verrassend en divers te programmeren op een locatie die ook letterlijk je horizon vergroot.

Wij geloven dat onze missie te bereiken is door meerjarige samenwerkingen aan te gaan met makers, publiek en organisaties. Door te programmeren naar afspiegeling van de maatschappij waarin publiek zich kan herkennen in de makers en in de thema’s die zij aansnijden. Een spiegel te zijn in een tijd waarin interactie en technologie telkens nieuwe ontwikkelingen kent met een snelheid die niet iedereen kan bijhouden. Ons festival moet dé plek in Oost-Nederland zijn waar makers hun werk willen tonen en vervolgens willen terugkeren om verder te groeien - als springplank naar andere podia en ander publiek. En dat wij ons op een actieve en duurzame wijze verhouden tot onze omgeving.

Wat we doen

Jaarlijks bieden wij rondom Hemelvaart vier dagen lang spraakmakend theater, livemuziek, circus, straattheater, installaties, community art, dans, literatuur, poëzie, maar ook context, verdieping, workshops, wijksafari’s, uitzicht en eten en drinken in de buitenlucht. Wij plaatsen dit inhoudelijke programma op een unieke buitenlocatie met een adembenemend uitzicht en een feestelijke sfeer van ontmoeting. Hiermee zijn we de ideale mix van Oerol, Zwarte Cross en de Parade. Op geen andere gelegenheid in Gelderland participeren dagelijks ruim 6.500 bezoekers (uit Oost-Nederland) uit zeer uiteenlopende doelgroepen in zo’n unieke mix van culturele uitingen. Kortom: een pluriform festival in zowel programmering als publieksbereik.


Om dit allemaal te realiseren zoeken wij nieuwe leden Raad van Toezicht
Voor minimaal 5 vergaderingen per jaar

De Raad van Toezicht (RvT) heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van de directie en de algemene gang van zaken in de stichting. Daarnaast heeft de RvT ook een netwerk- en adviesfunctie. Hoogte80 Festival werkt volgens de Code Cultural Governance en onderschrijft tevens de Code Culturele Diversiteit en de Code Fair Practice. Ons festival kent een zeer divers publiek en dat zien wij graag terug in de RvT. Het RvT richt zich met het werven nadrukkelijk op meerstemmigheid.

Hoogte80 Festival wordt tweejarig gesubsidieerd door de gemeente Arnhem, ontvangt meerjarige rijksbijdrage van het Fonds Podium Kunsten voor de periode 2021-2024 en wordt ondersteund door de provincie Gelderland. Hoogte80 Festival wil de komende jaren verder groeien tot hét podiumkunstenfestival van Oost-Nederland.

De geschatte tijdsbesteding van de RvT is jaarlijks vijf vergaderingen met de directie. De RvT zal eenmaal per jaar buiten de aanwezigheid van de directie het eigen functioneren van de RvT en de koersbepaling voor het werk van de RvT bespreken. We verwachten dat je vanuit betrokkenheid met de organisatie en haar doelstelling incidenteel bij presentatiemomenten aanwezig bent. De functie is onbezoldigd. Reiskosten en andere onkosten kunnen worden vergoed.

Profiel
In verband met de transitie van een bestuursmodel naar een Raad van Toezicht zoeken wij per heden nieuwe leden met een variatie in expertise.

De kandidaten hebben allen:

 • Affiniteit met de cultuursector.
 • Ervaring met bestuurlijke processen in een toezichthoudende of bestuurlijke rol.
 • Een onafhankelijke instelling, zonder zakelijk of financieel belang in Hoogte80 Festival of haar partners.
 • Integer, toegankelijk en een goed gevoel voor humor.


De kandidaat heeft daarnaast één of meerdere van de volgende kwaliteiten:

 • Het vermogen om de ontwikkelingen in de cultuursector in relatie tot Hoogte80 te duiden.
 • Kennis van belastingen en accountancy.
 • Kennis van bedrijfskunde en organisatieontwikkeling.
 • Kennis van digitale marketingstrategieën en innovaties;
 • Kennis van de evenementenindustrie;
 • Het vermogen om de positie van Hoogte80 Festival binnen een netwerk van relevante (overheids-, maatschappelijke en private) organisaties te duiden en hierover te adviseren;
 • Beschikt over een relevant (zakelijk) netwerk dat voor de ontwikkeling van Hoogte80 Festival kan worden ingezet;


Procedure
Voor meer informatie kan je contact opnemen met Harold Oddens (directeur-bestuurder), telefoonnummer 06 52539853, of Albert Hoex (voorzitter raad van toezicht op telefoonnummer 06-26354447. Sollicitatiebrief en CV mailen naar: info@h80festival.nl De uiterlijke reactietermijn is zondag 7 maart 2021

De gesprekken zijn op 19 en 23 maart 2021

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld

Locatie

Arnhem

Publicatie datum:

08 Feb 2021

Opdrachtgever:

Hoogte80 Festival

Contactpersoon

Ikram Choho
Vragen over deze vacature?
Contact Ikram Choho
mobiel (06) 4621 1560
Meer details
Match criteria
Type
 • Vacatures derden

 

Onze opdrachtgevers
Copyright © 2021 Colourful People