Kunst Centraal zoekt een nieuw lid voor de Raad van Toezicht

Reactietermijn gesloten

Kunst Centraal is de provinciale organisatie in Utrecht op het gebied van kunst- en cultuureducatie. Wij werken voor zo’n 90% van de scholen in de provincie Utrecht, met uitzondering van de steden Utrecht en Amersfoort. Wij doen dit samen met Landschap Erfgoed Utrecht en vele culturele partijen.

‘Het versterken van creatieve kracht is ons motto. Kunst Centraal stimuleert dat leerlingen in het primair onderwijs hun creativiteit breed toepassen en verder ontwikkelen. Met onze kennis over cultuureducatie verrijken wij de mogelijkheden van de leerkrachten. Samen met het onderwijs, kunstaanbieders en culturele partners verhogen wij de vormende waarde van het onderwijs voor de leerlingen.

In verband met het aflopen van de zittingstermijn van één van de leden in september 2019 zijn we per die datum op zoek maar een nieuw lid van de Raad van Toezicht (onbezoldigd). Wij zoeken naar iemand die professionele expertise op het brede terrein van kunst en cultuur heeft, bij voorkeur vanuit een beleidsinvalshoek en met affiniteit voor kunst- en cultuureducatie.

Algemene eisen aan individuele leden (geldend voor alle leden)

 • Heeft affiniteit met de missie en positionering van Kunst Centraal;
 • Toont integriteit, verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke opstelling (zonder zakelijk belang, vrij van last en ruggespraak en als persoon) en maakt derhalve eventuele nevenfuncties inzichtelijk;
 • Heeft brede maatschappelijke en culturele belangstelling;
 • Heeft helikopterview en analytisch vermogen;
 • Heeft een netwerk in zijn of haar specifieke werkveld en/of aandachtsgebied;
 • Heeft inzicht in de eisen die kwaliteit, doelmatigheid en continuïteit aan een organisatie als Kunst Centraal stellen;
 • Kan beoordelen en toetsen met relatief beperkte informatie;
 • Bewaart een juist evenwicht tussen betrokkenheid en bestuurlijke afstand;
 • Heeft het vermogen en de attitude om de directeur-bestuurder met raad en als klankbord terzijde te staan;
 • Wil werken vanuit de Governance Code Cultuur;
 • Is in staat het functioneren van de raad van toezicht kritisch te evalueren en verbeterpunten bespreekbaar te maken;
 • Is werkzaam en/of woonachtig in of rond de provincie Utrecht;
 • Is bereid en in staat alle vergaderingen (gemiddeld vier per jaar) bij te wonen en zich daar terdege op voor te bereiden en toont in algemene zin actieve betrokkenheid.

Specifieke eisen (geldend voor lid culturele sector)

 • Heeft professionele expertise op het brede terrein van kunst en cultuur, bij voorkeur vanuit een beleidsinvalshoek en met affiniteit voor kunst- en cultuureducatie.

De Raad van Toezicht streeft naar diversiteit in leeftijd, etnische achtergrond en geslacht. Achtergrondinformatie over de organisatie is te vinden op onze website www.kunstcentraal.nl/over-kunst-centraal/organisatie.

Procedure

Sollicitatiebrieven kunnen tot 1 april 2019 gemaild worden aan Marloes Greijn, managementassistent via managementassistent@kunstcentraal.nl Voor informatie over de vacature kunt u contact opnemen met Frank van der Hulst, directeur-bestuurder. Dit kan via de mail frank.van.der.hulst@kunstcentraal.nl of telefonisch via 030-659 55 20. Gesprekken vinden plaats op woensdag 10 april in Bunnik.

Locatie

Utrecht

Publicatie datum:

12 Mar 2019

Opdrachtgever:

Kunst Centraal

Contactpersoon

Fatima Bouhriani
Vragen over deze vacature?
Contact Fatima Bouhriani
mobiel (06) 5050 0747
Meer details
Match criteria
Type
 • Vacatures derden

 

Copyright © 2019 Colourful People Privacy statement