Interim (Programma) Manager Werk en Inkomen | Gemeente Eindhoven

Vervuld

Wij zoeken voor de periode van 1 tot 2 jaar een ervaren, daadkrachtige en resultaatgerichte Interim (Programma) Manager die als lid van het managementteam van het Sociaal Domein de keten Werk en Inkomen in Eindhoven optimaal gaat organiseren!

Hoe kan in Eindhoven duurzame invulling worden gegeven aan de keten Werk en Inkomen om enerzijds bijstandsafhankelijkheid zoveel mogelijk te voorkomen en anderzijds te bevorderen dat zoveel mogelijk bijstandsgerechtigden uitstromen naar betaald werk? De interim professional die wij zoeken moet hiervoor een visie vormen, een gedragen plan ontwikkelen en implementeren.

De effecten op de werkgelegenheid en het aantal uitkeringen zijn als gevolg van corona nog onduidelijk, maar 2021 en een groot deel van 2022 zullen in het teken staan van omgaan met de effecten van corona en werken aan een duurzame invulling voor het nieuwe normaal in werkgelegenheid. Dit benadrukt de noodzaak, op korte termijn, om meer sturing te organiseren op de keten Werk en Inkomen, maar ook een plan te maken voor een duurzame aanpak voor de langere termijn. Want de gemeente Eindhoven wil naadloze dienstverlening aan de inwoners garanderen!

In Eindhoven is de begeleiding van werkzoekende inwoners belegd bij verschillende ketenpartners. Gezamenlijk hebben zij de ambitie: minder mensen dan nu afhankelijk van een uitkering voor hun levensonderhoud. Dit doen ze vanuit de visie dat werk aantoonbaar het beste middel is om gezondheids- en sociaal maatschappelijke problemen het hoofd te bieden. Werk gaat boven een uitkering. Alle partijen in de keten van Werk en Inkomen staan voor de opgave om meer Eindhovense werkzoekenden aan het werk te krijgen en daarmee het uitkeringenbestand te verminderen.

Het betreft een nieuwe functie op interimbasis waarbij je lid bent van het managementteam van het Sociaal Domein en nauw samenwerkt met beleidsadviseurs van het Sociaal Domein op dit thema, de afdelingen Inkomen en Handhaving, de Sector Economie en Cultuur, en de ketenpartners. Dossiers op de thema’s Werk en Inkomen worden onder jouw verantwoordelijkheid opgesteld. Je bent aanspreekpunt voor de wethouder en neemt deel aan de bestuursoverleggen.

Als Interim (Programma) Manager Werk en Inkomen krijg je een 3-ledige opdracht:

 1. Je brengt visie, vorm en vaart in de inrichting van de keten, bestaande uit verschillende partijen zoals stichting WIJeindhoven, Participatiebedrijf en Werkgelegenheidsteam & de inkomensteams van de gemeente Eindhoven. Je voert waar nodig direct verbeteringen door zodanig dat verantwoordelijkheden en rollen duidelijk zijn en een naadloze (heldere en eenduidige) dienstverlening aan de inwoner wordt gerealiseerd. Je draagt zorg voor het, door de verschillende partijen, behalen van de centrale overall doelstellingen die in de gemeentelijke begroting zijn opgenomen.
 2. Voor het toekomstbestendig inrichten van de keten verwachten we van je een uitgewerkt en gedragen plan met scenario’s hoe dit te organiseren, tegen het licht van nieuwe ontwikkelingen. Om, na besluitvorming, ook zorg te dragen voor de implementatie van dit plan.
 3. Je zorgt voor richting, focus en het begeleiden van medewerkers van het Sociaal Domein die zich bezighouden met onderwerpen als sociale werkvoorziening, re-integratie, inkomen & handhaven. Daarbij onderken je politieke invloeden op het Sociaal Domein, anticipeer je hierop en manage je de verwachtingen in- en extern.

Wij vragen:

 • Aantoonbare ervaring met proces- en ketenmanagement en projectmanagement op het gebied van Werk en Inkomen;
 • Brede ervaring en/of grote affiniteit met dit thema binnen het Sociaal Domein;
 • Een strateeg met gevoel voor politiek-bestuurlijke en ambtelijke verhoudingen en die in staat is om complexe verandertrajecten te begeleiden;
 • Iemand die duidelijk en direct communiceert, resultaatgericht en omgevingsbewust is;
 • Een sterke inspirerende leider die verbindingen kan leggen;
 • Aantoonbare werkervaring in een complexe organisatie (bestuurlijk);
 • WO werk- en denkniveau.

Wij bieden:

Een interim opdracht in eerste instantie voor 1 jaar met een optie tot verlenging van maximaal nog 1 jaar. De gemeente Eindhoven laat zich bij de werving en selectie van deze interimpositie ondersteunen door Werving en Selectiebureau Colourful People. Mr. René F. Burgler, Partner bij Colourful People geeft je graag meer informatie over de functie, de procedure en de wijze van contracteren. Je kunt contact met hem opnemen op per mail r.burgler@colourfulpeople.nl of Whatsapp 06 2857 5436.

Je motivatiebrief waarin je duidelijk maakt waarom jij de aangewezen persoon bent voor deze functie, je cv en tarief graag zo spoedig mogelijk maar uiterlijk 6 juni uploaden via de 'solliciteer' knop op deze pagina.

De Preselectiegesprekken bij Colourful People zijn in week 23.
De gesprekken zullen in week 24 plaatsvinden waarna in week 25 nog een gesprek met de wethouder. We zijn voornemens de procedure in juni af te ronden met de focus op indiensttreding op de meest korte termijn.

Locatie

Eindhoven

Publicatie datum:

19 May 2021

Opdrachtgever:

Gemeente Eindhoven

Contactpersoon

R. Burgler
M: (06) 2857 5436

Rene Burgler
Vragen over deze vacature?
Contact Rene Burgler
mobiel (06) 2857 5436
Meer details
Match criteria
Type
 • Vacatures via Colourful People

 

Onze opdrachtgevers
Copyright © 2021 Colourful People