Interim Directielid Gemeente Zwolle

Vervuld

Interim Directielid met focus op het Ruimtelijk Domein

Voor de periode van een jaar zijn wij vanaf 1 januari op zoek naar een Interim Directielid.

Als Interim Directielid maak je deel uit van het Managementteam Zwolle (MTZ), dat collectief verantwoordelijk is voor de bedrijfsvoering, strategie en aansturing van de ambtelijke organisatie.

Elk MTZ-lid denkt mee en draagt actief bij aan de strategievorming van de gemeente en de portefeuilles van de collega-MTZ-leden. Dit zorgt voor betrokkenheid en verbinding tussen de verschillende aandachtsgebieden. Het MTZ bestaat uit de Gemeentesecretaris / Algemeen directeur en vier directeuren met ieder hun eigen aandachtsgebied. Daarnaast heeft ieder MTZ-lid een aantal afdelingen onder zijn/haar hoede.

De gemeentelijke organisatie ontwikkelt zich volgens de uitgangspunten van ‘Op Koers’, waarin de Opgavegericht Werken, Professioneel Partnerschap, Innovatie en Gastvrijheid de 4 pijlers zijn. Om dat te versterken werken we aan een organisatie waarin het mandaat om binnen kaders zelf afwegingen te maken en beslissingen te nemen bij de opdrachtnemer ligt. Die beweging vraagt nieuwe vaardigheden van opdrachtgevers, opdrachtnemers en andere medewerkers. We staan midden in die ontwikkeling zoeken een interim directielid die daar een significante bijdrage aan levert.

Je bent verantwoordelijk voor:

 • Het versterken van de gewenste organisatieontwikkeling door het verbeteren van het Opgavegericht Werken de organisatie.
 • De doorontwikkeling van de afdelingshoofden binnen het Fysieke domein, inclusief de HR verantwoordelijkheid voor 9 leidinggevenden.
 • Het creëren van ruimte bij leidinggevenden zodat zij nieuwe taken kunnen oppakken. Je stimuleert en faciliteert de ontwikkelbehoefte van de leidinggevenden.
 • Het verbinden van de vraagstukken over de verschillende domeinen heen, waardoor het Fysiek Domein meer verbonden wordt met de rest van de organisatie. Dit vanuit jouw kennis en expertise vanuit het Fysieke Domein.
 • Een klankbord zijn voor bestuur en afdelingshoofden in complexe dossiers.

Je bent iemand die:

 • Visie ontwikkelt en strategisch denkt en handelt;
 • Over probleemoplossend vermogen beschikt;
 • Communicatief is en over een goede netwerkvaardigheden beschikt;
 • Resultaatgericht en doortastend is;
 • Analytisch sterk, stimuleren en besluitvaardig is;
 • Ervaren in het Fysieke Domein is en in staat is om de fysieke vraagstukken te verbinden aan andere vraagstukken en domeinen.
 • Beschikt over een academisch werk- en denkniveau
 • Aantoonbare meerjarige (Senior management-) ervaring heeft in een complexe politiek-bestuurlijke omgeving;
 • Meerjarige kennis en ervaring heeft in het Fysiek Domein

Over Zwolle

De gemeente Zwolle staat midden in de stad en regio. Een stad en regio die sterk groeien en veel ambities hebben. Zwolle is en blijft één van de snelst groeiende steden van het land. De regio Zwolle wil uitgroeien tot de vierde economische topregio van Nederland. Die schaalsprong vraagt het nodige van de gemeentelijke organisatie. Samen met bewoners, ondernemers, onderwijsinstellingen en organisaties werken we aan een mooie stad waarin er voor iedereen een plek is en waarin mensen op een fijne manier kunnen wonen, werken en verblijven. De gemeente Zwolle is een prettige en uitdagende werkgever en geeft binnen deze dynamiek van veranderingen veel ruimte en verantwoordelijkheid aan haar medewerkers.

De gemeente heeft een belangrijke rol bij de ontwikkeling van de stad. Daarvoor hebben we de bijdrage en de bevlogenheid van mensen in de stad nodig. We zijn er trots op dat dit in Zwolle lukt. Samen ontwikkelingen voor elkaar krijgen, samen de schouders eronder. We nemen ook onze eigen verantwoordelijkheid om de stad te laten groeien én aantrekkelijk te houden voor bewoners, bedrijven, bezoekers en studenten.

In het Fysieke Domein werken we, samen met ongeveer 350 medewerkers binnen 9 afdelingen, opgavegericht aan de ontwikkeling en het beheer van de stad, met grote projecten als ontwikkeling Spoorzone, Energietransitie, vitale en levendige Binnenstad, uitbreiding Stadshagen en met veel nieuwe initiatieven, mooie opgaven zoals leefbaarheid, gezondheid, verstedelijking, klimaatadaptatie etc. We werken samen over de afdelingen heen. De afdelingshoofden zijn niet alleen verantwoordelijk voor het leiding geven aan hun eigen afdeling maar ook voor het realiseren van één of meerdere projecten en vraagstukken.

Meer weten en solliciteren?

De Gemeente Zwolle laat zich in deze procedure begeleiden door executive searchbureau Colourful People. Voor vragen over deze functie kan je contact opnemen met René Burgler, partner bij Colourful People (06 28 57 54 36).

Locatie

Zwolle

Publicatie datum:

20 Dec 2019

Opdrachtgever:

Gemeente Zwolle

Contactpersoon

R. Burgler
M: (06) 2857 5436

Rene Burgler
Vragen over deze vacature?
Contact Rene Burgler
mobiel (06) 2857 5436
Meer details
Match criteria
Type
 • Vacatures via Colourful People

 

Onze opdrachtgevers
Copyright © 2020 Colourful People Privacy statement