Interim directeur organisatie (32 uur) | PAX

Nieuw

PAX staat voor vrede en brengt mensen bij elkaar die de moed hebben om voor vrede te gaan. Samen met mensen in conflictgebieden en betrokken burgers wereldwijd werkt PAX aan een menswaardige en vreedzame samenleving, overal in de wereld.

In verband met het aanstaande vertrek van de directeur Organisatie van PAX ontstaat er een overgangssituatie waarin op korte termijn tijdelijke vervanging wordt gezocht voor de directeur Organisatie.

Interim directeur organisatie (32 uur)

De interim directeur organisatie rapporteert aan de Algemeen Directeur. Als lid van de directie legt hij/zij verantwoording af aan de Raad van Toezicht en draagt zorg voor tijdige en adequate informatievoorziening aan de auditcommissie van de Raad van Toezicht over financiën en bedrijfsvoering.

Hij/zij zorgt daarnaast voor adequate verantwoording en rapportages aan externe toezichthouders en donoren. Hij/zij is binnen de directie tevens verantwoordelijk voor het integriteitsbeleid. De interim directeur organisatie geeft leiding aan de ondersteunende afdelingen (Planning & Control, ICT & Office, Fondsenwerving en Personeel, Organisatie en Secretariaat).

Takenpakket

In deze overgangssituatie is het van groot belang dat een aantal al lopende processen worden voortgezet. Het gaat bijvoorbeeld om:

 • Verbeteren van het financieel resultaat en het oplossen van de kort termijn knelpunten in het financieel management, de bedrijfsvoering, en personele bezetting.
 • Bijdragen aan duurzame, lange termijn oplossingen voor (financiële) knelpunten, waaronder het voortzetten en waar nodig opzetten van de verander- en verbeterprocessen.
 • Vanwege nieuwe subsidieregels van het ministerie van Buitenlandse Zaken, waardoor minder programma’s financieel zijn gedekt, er tegelijkertijd minder flexibiliteit is ten aanzien van de dekking van indirecte personele en organisatorische kosten dienen aanpassingen in de organisatie gedaan te worden.
 • Beheersen van het budget van het lopende jaar, met extra aandacht voor het tegengaan onderbesteding en overschrijding van indirecte kosten.
 • Opstellen van het budget 2022.
 • Zorgdragen voor een goed verloop van complexe (financiële) planning- en verantwoordingscyclus, adequate verantwoording aan donoren en een effectieve beheersing van budgetten.
 • Verhogen van inkomsten uit fondsenwerving en diversificatie van fondsen en donateurs.
 • Voortzetten en uitwerken van de recent gestarte aanpak van verlaging van werkdruk en verzuim.
 • Oplossen van knelpunten in de bedrijfsvoering.

Wat vragen wij

 • Een relevante opleiding op WO niveau, en bewezen ervaring met het inspringen in crisissituaties.
 • Brede ervaring in de NGO sector en een hart voor onderwerpen als vrede, mensenrechten en gerechtigheid.
 • Het vermogen om verschillende kwaliteiten samen te brengen, enerzijds financieel heel goed, en combineert dit met een passie voor HR en organisatieontwikkeling.
 • Je durft beslissingen te nemen en knopen door te hakken en hebt het talent om daarover goed te communiceren en weerstand te overwinnen.
 • Je houdt ervan om organisaties met een missie te helpen om hun werk slimmer, beter en efficiënter te kunnen doen. Dat blijkt bijvoorbeeld uit je ruime ervaring met het efficiënt inrichten van bedrijfsprocessen en procesverbetering en het meenemen en coachen van medewerkers bij het beheersen en borgen van deze processen
 • Je voelt je betrokken bij de missie van PAX en haar waarden: Menselijke waardigheid, internationale solidariteit en mensenrechten.

Wat bieden wij

 • Een interessante functie in een dynamische, informele, internationaal gerichte werkomgeving;
 • Standplaats Utrecht (in verband met Corona werken we momenteel deels vanuit huis);
 • Beoogde datum indiensttreding is in overleg en zo spoedig mogelijk;
 • Inhuur, ZZP-overeenkomst en tijdelijke aanstelling voor 32 uur per week (0,89 fte) is bespreekbaar.

Procedure en informatie

Voor meer informatie over PAX: www.paxvoorvrede.nl.

PAX laat zich in deze procedure ondersteunen door executive search bureau Colourful People. Voor nadere informatie over de inhoud van de functie kunt u terecht bij Rick Verhoeven, partner bij Colourful People (06 267 067 57) r.verhoeven@colourfulpeople.nl

Uw interesse kunt u kenbaar maken door uw brief en CV te uploaden via de 'solliciteer' knop op deze pagina. De reactietermijn sluit op 27 september 2021

De sollicitatiegesprekken zullen gehouden worden tussen 28 september en 5 oktober 2021.

PAX staat voor gelijke kansen en participatie voor iedereen met kwaliteiten, passie en lef. Wij nodigen kandidaten van alle achtergronden, ook met bijzondere gaven ofwel beperkte mogelijkheden, uit om te solliciteren naar deze functie.

Locatie

Utrecht

Publicatie datum:

17 Sep 2021

Opdrachtgever:

Pax

Contactpersoon

Rick Verhoeven
T: (023) 5671 030
M: (06) 2670 6757

Rick Verhoeven
Vragen over deze vacature?
Contact Rick Verhoeven
telefoon (023) 5671 030
mobiel (06) 2670 6757
Meer details
Match criteria
Type
 • Vacatures via Colourful People

 

Onze opdrachtgevers
Copyright © 2021 Colourful People