Inspecteurs

Reactietermijn gesloten

Functie eisen

De Inspectie van het Onderwijs zoekt meerdere ervaren Inspecteurs

(salarisschaal 12 en 13)

Onderzoek doen bij besturen en scholen, om de onderwijskwaliteit te stimuleren “Wat gaat er goed? Wat kan er beter? En wat móet er beter?” Misschien is dat wel de kortste samenvatting van de manier waarop de inspectie tegenwoordig toezicht op het onderwijs houdt. Leerlingen, studenten en ouders moeten erop kunnen vertrouwen dat het onderwijs op een school goed is. Als inspecteur doe je onderzoek bij besturen en scholen en je stimuleert hen om voortdurend hun kwaliteit te verbeteren. Het toezicht op besturen en scholen voer je uit aan de hand van het Onderzoekskader 2017. Ons toezicht begint en eindigt bij de besturen. Zij zijn immers eindverantwoordelijk voor de kwaliteit van het onderwijs.

Wat houdt het werk van een inspecteur in?
Als inspecteur schaal 12 probeer je door effectief toezicht bij te dragen aan beter onderwijs. Daarvoor voer je onderzoek uit bij besturen en scholen en draag je bij aan het signaleren, agenderen en onderzoeken van ontwikkelingen, die op landelijk of regionaal niveau de kwaliteit van het onderwijs beïnvloeden. Tijdens een onderzoek beoordeel je in hoeverre een bestuur zicht heeft op de kwaliteit van zijn scholen en hierop actief stuurt. Dat verifieer je vervolgens op de scholen, waarbij je kijkt naar zaken als het onderwijsproces, het schoolklimaat, de onderwijsresultaten, de kwaliteitszorg en de ambities. Je oordeel baseer je onder meer op gesprekken die je voert met bestuurders, directeuren, docenten en leerlingen, op documentatie en op wat je waarneemt tijdens een bezoek. Je bevindingen bespreek je in je onderzoeksteam. Je werkt namelijk zelden alleen, maar bijna altijd in in een onderzoeksteam van inspecteurs, analisten en toezichtmedewerkers. Uiteindelijk koppel samen met je onderzoeksteam jouw bevindingen terug aan het bestuur en de scholen. Het oordeel leg je helder vast in een openbaar rapport, waarmee het bestuur en de scholen aan de slag kunnen. Want daar gaat het om. Daarnaast ben je als inspecteur steeds de zelfbewuste vertegenwoordiger van de Inspectie van het Onderwijs. Je voert extern overleg op ambtelijk en bestuurlijk niveau en weet daarbij mensen tot actie aan te zetten. Intern draag je je steentje bij aan de continue verbetering van ons werk, zowel inhoudelijk als op het gebied van samenwerking, ook met de andere sectoren.

Het niveau waarop je dit kunt en doet is bepalend voor de inschaling in schaal 12 of 13. In schaal 13 zal een beroep op je worden gedaan als onderzoeksleider van grotere onderzoeksteams bij meer complexe besturen, bij intersectorale onderzoeken en werk je als projectleider mee aan (deel)projecten van het stelseltoezicht of als deelnemer aan projecten met andere externe partijen. Daarnaast kan je de rol krijgen van contactinspecteur voor een of meer besturen.

Eisen aan een inspecteur
Wat mag het onderwijs verwachten dat een inspecteur tegenwoordig in huis heeft? Je bent een ervaren onderwijsvakman of -vrouw die goed weet waar een bestuurder mee te maken heeft. Je hebt een academisch werk- en denkniveau en hebt ruime kennis van en ervaring met het onderwijs. Daarnaast kan je aantonen dat je ervaring hebt met kwaliteitszorg en met onderzoek. We verwachten verder dat je goed oog hebt voor politieke, maatschappelijke en andere ontwikkelingen die voor het werk relevant zijn. ook ben je op de hoogte van de meest recente wet- en regelgeving.

Effectief en stimulerend toezicht vraagt niet alleen om gedegen kennis en ruime ervaring, maar ook om bijzondere persoonlijke vaardigheden en eigenschappen. Je communicatieve vaardigheden zijn goed, je houding is open en onderzoekend. Je kunt helder argumenteren; als je moet overtuigen, dan lukt je dat. Voor besturen en scholen ben je een stevige gesprekspartner, die gemakkelijk weet te schakelen in gespreksstijlen om het doel ‘beter onderwijs’ te bereiken. Je kan ook te maken krijgen met weerstanden. Als inspecteur moet je het geduld en de tact, de diplomatie en de stevigheid hebben om daar effectief mee om te kunnen gaan.

Uiteraard ben je analytisch vaardig: je kan op basis van de beschikbare informatie tot een scherp en gedegen oordeel komen. Je rapporteert goed en je zet snel je oordeel kernachtig en gestructureerd op papier met oog voor de doelgroep. Jouw bevindingen worden daardoor herkend en erkend.

Daarnaast ben je resultaatgericht, flexibel en integer en werk je graag samen met je collega’s. Je kan je werk goed plannen en organiseren en je bestuurs-en organisatiesensitiviteit zijn goed ontwikkeld. Ervaring bij het leiden van onderzoeksprojecten is een pre. Kortom, er wordt veel verwacht van een inspecteur. Maar je vervult dan ook een invloedrijke rol binnen het onderwijs, waarbij je een stevige bijdrage kunt leveren.

Wat biedt de inspectie jou?

We bieden je heel afwisselend en zeer zinvol werk in een hechte organisatie van betrokken en bevlogen onderwijscollega’s. Een publieke organisatie die gericht is op kwaliteit van het onderwijs en die ook zelf volop wil blijven verbeteren en vernieuwen. Binnen jouw sector kom je te werken in een van de clusters, waarover de inspecteurs, analisten en medewerkers toezicht zijn verdeeld.
We bieden salaris schaal 12 of 13 BBRA; je uiteindelijke inschaling vindt plaats op basis van je kennis en ervaring.

Bijzonderheden

De functie van inspecteur staat open binnen meerdere sectoren en op meerdere schaalniveaus:

Toelichting op de functie van inspecteur binnen PO:
• Vermeld in je reactie de functiecode 2018-04/PO en voor welke functie je belangstelling hebt
• De sector Primair Onderwijs houdt ook toezicht op de voor- en vroegschoolse educatie (vve) en op het vve-beleid van gemeenten.
• Wij op zoek naar nog meer inspecteurs S12-S13 (8 fte) voor de standplaatsen Tilburg (o.a. regio Nijmegen), Zwolle (o.a. regio Groningen, Friesland) en Utrecht.
.
Toelichting op de functie van inspecteur binnen VO:
• Vermeld in je reactie in de functiecode 2018-05/VO
• De sector Voortgezet Onderwijs zoekt 3 inspecteurs S12 of S13 afhankelijk van je kennis en ervaring.

Toelichting op de functie van inspecteur binnen SO:
• Vermeld in je reactie functiecode 2018-06/SO
• De sector Speciaal Onderwijs zoekt 3 inspecteurs S13.
• Ervaring in of met Speciaal Onderwijs is een pré

Belangstelling?
Heb je belangstelling om als inspecteur het Nederlandse onderwijs verder te helpen verbeteren? Dan zien we je reactie graag tegemoet. Stuur een mail met je sollicitatiebrief en CV in één bestand naar wervingenselectie@owinsp.nl en vermeld duidelijk de functiecode.

Voor meer informatie over de functie bij PO kun je contact opnemen met de mevrouw S. Fuchs-Kuijper via s.fuchs-kuijper@owinsp.nl. Vermeld in je e-mail je vraag en telefoonnummer. Een van de afdelingshoofden neemt dan contact met je op.

Voor meer informatie over de functie bij VO kun je contact opnemen met mevrouw H. Pinkster, directeur VO via h.pinkster@owinsp.nl,

Voor meer informatie over de functie bij SO kun je contact opnemen met mevrouw C. Ligt, Afdelingshoofd SO via c.ligt@owinsp.nl

Voor meer informatie over de procedure kun je contact opnemen met Suze Biever P&O-ondersteuner, via s.w.bogaard@owinsp.nl

Locatie

diverse locaties in het land

Opdrachtgever

Inspectie van het Onderwijs

Publish date

20-02-2018

Contactpersoon

T: 
M: 
E: 
© Colourful People 2018 | Powered by OTYS Recruiting Technology | Design by PXL Communicatie