Innovatieve Concerndirecteur voor de gemeente Zaanstad

Reactietermijn gesloten

Wij zoeken een Innovatieve Concerndirecteur die de weg effent voor de doorontwikkeling van onze organisatie

Over de Gemeente Zaanstad:

Zaanstad is een unieke stad, omringd door een bijzonder landschap en met de Zaan als ruggengraat. Zaanstad is een dynamische en eigenzinnige stad, die zich door de jaren heen steeds opnieuw heeft uitgevonden. Zaankanters zijn van nature innovatief en ondernemend. Van de haringvloot, via stad van de walvisvaarders, de molenaars en de zeepziederijen tot de voedings- en maakindustrie van vandaag.

Met ruim 150.000 inwoners behoort Zaanstad tot de 20 grootste gemeenten van Nederland en is, zowel regionaal als landelijk, een relevante speler. Als onderdeel van de Metropoolregio Amsterdam (MRA) heeft Zaanstad belangrijke opgaven. Het realiseren van een krachtige en innovatieve economie, snellere verbindingen, betere sociale voorzieningen en voldoende en aantrekkelijke ruimte voor wonen, werken en recreëren. De komende jaren wordt gebouwd aan een welvarende, veilige, klimaat neutrale en duurzame stad, waar iedere Zaankanter prettig en gezond woont.

De uitdagingen bij Zaanstad:

 • Zaanstad heeft nu rond de 155.000 inwoners. In 2040 zijn dat er misschien wel 200.000. Hoe houden we de stad leefbaar voor iedereen? Waar gaan deze mensen wonen, winkelen en sporten? Hoe zorgen we ervoor dat het stedelijk gebied bereikbaar blijft en energieneutraal?
 • De economie bloeit weer. Maar niet iedereen profiteert hiervan. Hoe zorgen we voor voldoende variatie in bedrijven? En hoe zorgen we ervoor dat vraag en antwoord op de arbeidsmarkt goed zijn afgestemd?
 • We willen een inclusieve samenleving zijn en dat iedereen meedoet. Welke barrières kunnen we wegnemen? Welke invloed heeft de inrichting van wijken, de toegang tot voorzieningen en onderwijs?
 • Hoe zorgen we ervoor dat Zaanstad een veilige stad is? Hoe beschermen wij onze inwoners tegen gevaarlijke stoffen, hoe voorkómen we wateroverlast of brand? Maar ook: hoe bestrijden wij criminaliteit en zorgen we ervoor dat dit onze samenleving niet ondermijnt?

De opdracht:

Om effectief, met partners en met de stad, antwoord te kunnen geven op deze grootstedelijke opgaven, heeft de gemeentelijke organisatie behoefte aan een moderne en faciliterende bedrijfsvoering/dienstverlening. De huidige gemeentelijke bedrijfsvoering heeft een goede, degelijke basis, maar is nog onvoldoende in staat om vanuit de stedelijke opgaven, effectieve en agenderende handelingsperspectieven te leveren.

Dit vraagt inzicht in de complexiteit van de stedelijke opgaven en een visie hoe deze opgaven (versneld) opgepakt kunnen worden. Daarbij zijn onder andere onderdelen als IT, HRM, financial engineering belangrijk. Een grote slag die op veel plekken in Nederland gemaakt wordt of moet worden, maar die nog nergens panklaar ligt om van te leren. De benchmark, Vensters voor Bedrijfsvoering/Dienstverlening en overig beschikbaar instrumentarium faciliteert deze volgende slag nog niet.

De Gemeente Zaanstad verwelkomt graag een Concerndirecteur die juist voor deze slag de weg effent en dus succesvol deze opdracht in Zaanstad realiseert.

Als lid van de concerndirectie heeft hij/zij vanuit de opgaven in de stad, en de daarmee samenhangende behoeften vanuit de organisatie, de focus op de ontwikkeling van een state of the art bedrijfsvoering en dienstverlening, die de organisatie in staat stelt om de bestuurlijke ambities waar te maken en te versnellen. Vooralsnog heeft deze Concerndirecteur geen hiërarchische bevoegdheden.

Wat wij verder vragen:

 • Als lid van de concerndirectie, staat voor gezamenlijke integrale verantwoordelijkheid en het gezamenlijk aansturen en verder ontwikkelen van de organisatie.
 • Voortbouwend op alle goede en innovatieve bewegingen die in Zaanstad reeds gemaakt zijn, op een authentieke, verbindende en krachtige manier staat voor de verdere toekomstbestendige vorming van de organisatie.
 • Leiderschap toont door te vertrouwen & verbinden, te staan voor visie & inspiratie, daarbij rust & relativeringsvermogen weet te behouden, ruimte geeft, verantwoordelijkheden laag legt en het professioneel samenspelen weet te vergroten.
 • Gaat voor een gezonde balans tussen ontwikkelen, en beheersen, vernieuwen en innoveren. Daarbij de organisatie weet uit te dagen om te stretchen en samen de stip aan de horizon weet te formuleren.
 • Soepel kan bewegen in lokale, regionale en landelijke netwerken ten behoeve van Zaanstad.
 • Weet te laveren in een veeleisende politiek bestuurlijke omgeving en vooral ook partner is van het bestuur, dat met de stad ambities heeft.

Wij verwachten dat je in een tijdsbestek van drie tot vijf jaar tijd weet toe te werken naar die moderne state of the art bedrijfsvoering/dienstverlening. Natuurlijk ben je ook een gedreven professional, een inspirator met een creatieve geest, die spiegelt, stimuleert en coacht. Iemand die de filosofie van het integraal werken en toekomstbestendig organiseren met verve uit kan dragen. Je bent een toegankelijk gesprekspartner en reflecteert op het eigen functioneren. Zaanstad verwacht dat je nu reeds werkzaam bent in een (eind)verantwoordelijke functie binnen het publieke domein en beschikt over een academisch werk- en denkniveau.

Arbeidsvoorwaarden:

Salarisindicatie: schaal 17. In de lerende, op ontwikkeling gerichte organisatie waar Zaanstad zich meer en meer naar toe ontwikkelt, krijgt iedere medewerker alle kans om zijn of haar talent te ontwikkelen. Interessante secundaire arbeidsvoorwaarden zoals een 36-urige werkweek, een goede verlofregeling, flexibiliteit in arbeidstijden en een uitstekende pensioenvoorziening maken het pakket compleet. Kijk voor een uitgebreid overzicht van onze arbeidsvoorwaarden op www.werkenbij.zaanstad.nl/arbeidsvoorwaarden. De gemeente Zaanstad is uitstekend bereikbaar per openbaar vervoer.

De Procedure

De werving voor deze vacature wordt gelijktijdig intern en extern uitgezet. De gemeente Zaanstad laat zich bij de werving voor deze vacature ondersteunen door Colourful People. Je kunt je interesse kenbaar maken door te solliciteren via www.colourfulpeople.nl of te mailen naar r.burgler@colourfulpeople.nl.

Voor inhoudelijk informatie omtrent de vacature kun je bellen met mr. Rene F. Burgler, partner bij Colourful People op nummer 06 2857 5436.

De uiterste reactiedatum is 12 augustus 2019. De preselectiegesprekken bij Colourful People zijn in week 33 en 34. De Selectie- en Adviesgesprekken bij de gemeente Zaanstad zullen in september plaatsvinden. De gemeente Zaanstad streeft ernaar om de procedure in september af te ronden.

Locatie

Zaanstad

Publicatie datum:

01 Jul 2019

Opdrachtgever:

Gemeente Zaanstad

Contactpersoon

R. Burgler
M: (06) 2857 5436

Rene Burgler
Vragen over deze vacature?
Contact Rene Burgler
mobiel (06) 2857 5436
Meer details
Match criteria
Type
 • Vacatures via Colourful People

 

Copyright © 2019 Colourful People Privacy statement